Педагогічна характеристика систем оцінки техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волейболістів

Автор(и)

  • Михайло Олійник
  • Едуард Дорошенко

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.014

Ключові слова:

волейбол, кваліфікація, амплуа, оцінка, майстерність, техніка, тактика, тренування, змагання

Анотація

Мета: на підставі аналізу спеціальної літератури і власних експериментальних досліджень визначити характеристики систем оцінювання техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волейболістів.

Матеріал і методи: дослідження проведено на матеріалі збірної команди Запорізького державного медичного університету з волейболу. Використано аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури; реєстрацію, аналіз та інтерпретацію показників техніко-тактичних дій кваліфікованих волейболістів у тренувальному та змагальному процесах; педагогічні спостереження; алгоритми розрахунку кількісно-якісних показників техніко-тактичної майстерності у волейболі; методи математичної статистики.

Результати: отримано дані стосовно наявності сильного статистичного взаємозв’язку між системами оцінки техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волейболістів з урахуванням специфіки ігрового амплуа.

Висновки: показано специфіку застосування різних систем оцінювання техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волейболістів з урахуванням чинників ігрового амплуа, наголошено на методичних особливостях спеціального аналізу та інтерпретації показників техніко-тактичних дій у змагальному процесі. 

Посилання

Гамалій, В.В., Шльонська, О.Л. (2014), "Моделювання нападаючих дій волейболістів високої кваліфікації", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(44), С. 24-29, doi: 10.15391/snsv.2014-6.005.

Гамалій, В.В., Шльонська, О.Л. (2014), "Оцінка та інтерпретація результатів змагальної діяльності волейболістів високої кваліфікації", Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка: серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, Т. 118, № 4, С. 35-39.

Дорошенко, Е.Ю., Сердюк, Д.Г., Мітова, О.О. (2016), Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих гандболістів: проблеми, пошуки, шляхи вирішення, ООО ЛІПС, Запоріжжя.

Костюкевич, В.М. (2016), "Концепція моделювання тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту", Здоровье, спорт, реабилитация, № 4, С. 32-38.

Мельник, А.Ю. (2011), "Вивчення впливу психоемоційного стану волейболістів на техніко-тактичні показники у змагальній діяльності", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, С. 103-105.

Дорошенко, Е.Ю. (2012), Спосіб оцінювання техніко-тактичної майстерності у волейболі, Патент 71961 Україна, (51) МПК (2012.01) A63 B 71/00, опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.

Слупский, Л.Н. (1974), Исследование специализации функций в специфических условиях игровой деятельности (на материале волейбола): автореф. дисс. канд. пед. наук, ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, Ленинград, 23 с.

Щепотіна, Н.Ю. (2015), "Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 2, С. 80-85.

Dávila-Romero, C., Hernández-Mocholí, М.А. & García-Hermoso, А. (2015), "Technical player profiles related to the physical fitness of young female volleyball players predict team performance", Journal of sports medicine and physical fitness, No. 55 (3), pp. 137-143.

Meletakos, P., Bayios, І., Hatziharistos, D. & Psychountaki, М. (2013), "Effects of athletic and coaching experience on coaching efficacy in team sports", Gazzetta Medica Italiana, № 172 (6), pp. 457-464.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-30

Номер

Розділ

Статті