DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.015

Основні компоненти та зміст спортивної волонтерської діяльності

Ірина Петренко

Анотація


Мета: визначення основних структурних компонентів та змісту спортивної волонтерської діяльності.

Матеріал і методи: використано аналіз літературних джерел та документів, організаційний аналіз.

Результати: визначено основні структурні компоненти спортивної волонтерської діяльності. Розкрито зміст спортивної волонтерської діяльності.

Висновки: спортивна волонтерська діяльність включає наступні структурні компоненти: суб’єкт, об’єкт, мету, мотивацію, засоби, дії; при цьому, суб’єктом є спортивний волонтер, об’єктом – спортивне змагання, метою – надання безоплатної допомоги для якісного проведення змагання; засобами є спеціальні знання, вміння, навички, комунікативні здібності спортивних волонтерів; під діями слід розуміти види волонтерської діяльності та функції, які виконують волонтери під час підготовки та проведення змагань. Основними видами спортивної волонтерської діяльності є: 1) організаційна; 2) суддівська; 3) тренерська; 4) правова; 5) медична. Функції, які виконують волонтери в системі проведення змагань – загальні та спеціальні. Зміст функцій спортивного волонтерства залежить від специфіки видів спорту, рангу змагань, специфіки проведення змагань для людей з особливими потребами.


Ключові слова


волонтер; спортивна волонтерська діяльність; структурні компоненти; зміст; функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Безпалько, О.В. (2000), "Організаційна форма як компонент технології соціально-педагогічної діяльності", Технології соціально-педагогічної роботи: навч. посіб., за ред. А.Й. Капської, Київ, С. 22-35.

Бєспалова, К.О. (2012), "Мотиваційні аспекти волонтерства: досвід західних країн", Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, Вип. 2(14), С. 67-71.

Бесчaтний, В.М. (2017), "Громaдські об’єднaння в Укрaїні", режим доступу: http://pidruchniki.ws/16330826/pravo/volonterskiy_ruh_ukrayini (доступен на 14.12.2017).

Бондарь, А.С., Исмаилов, Р., Кречко, В. (2010), "Подготовка волонтеров в рамках Евро-2012", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2, С. 149-152.

Волинка, К.Г. (2003), Теорія держави і права: навчальний посібник, МАУП, Київ, ISBN 966-608-251-9.

Безпалько, О.В., Заверіко, Н.В., Звєрєва, І.Д., Зімовець, Н.В. та ін. (2001), Волонтерство. Порадник для організатора волонтерського руху, ВГЦ «Волонтер», Київ.

Вайнола, Р.Х., Капська, А.Й., Комарова, Н.М. та ін. (2002), Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку, Академпрес, Київ.

Горбунова-Рубан, С.А., Кулинич, О.В., Коханий, Т.А., Парщик, А.В. (2004), Волонтерское движение в Харькове, Фактор, Харьков.

Молодежь 79 (2013), "Волонтерское движение в разных странах мира", режим доступу: http://www.molodezh79.ru/component/k2/item/2494-volonterskoe-dvijenie-v-razniyh-stranah-mira (доступен на 14.12.2017).

Discover. Share. Learn (2014), "Волонтерский центр «Сочи-2014» Волгоградского государственного университета", режим доступу: http://www.slideshare.net/vuylov/2014-6772071 (доступен на 14.12.2017).

Гордилова, О. (2008), "Волонтерство і громадянське суспільство в Росїї", Політичний менеджмент, № 6, С. 122-131.

Верховна Рада України (2011), "Про волонтерську діяльність", Закон України № 3236-VI от 19.04.2011 г., Київ, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17

Когут, И.А., Гончаренко, Е.В. (2010), "Волонтерское движение в спорте: проблемы и перспективы", Наука в олимпийском спорте, №2, С. 134-141.

14. Левків, В., Макуц, Т. (2013), "Характеристика спортивного волонтерства як різновиду волонтерської діяльності", Спортивна наука України, №5 (56), С. 33-37.

Лях, Т.Л. (2013), "Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми", Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 23(1), С. 206-213.

Бондаренко, З.П., Журавель, Т.В., Лях, Т.Л. та ін. (2012), Менеджмент волонтерських груп від А до Я: навч.-метод. посібник, Версо-04, Київ. 17. Матвєєв, С., Когут, І. (2010), "Соціальні аспекти волонтерського руху: минуле та сьогодення", Вісник Запорізького національного університету, № 1(3), С. 161-165.

Петренко, І., Помазан, А. (2016), "Участь спортивних волонтерів при проведенні рекреаційних заходів", Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення», ЛДУФК, Львів, С. 187-192.

Петренко, І.В. (2016), "Умови та необхідність створення клубу спортивного волонтерства", Слобожанський науково-спортивний вісник, №6(56), С. 69-73, doi: 10.15391/snsv.2016-6.014.

МОН України (2011), Положення про Єдину спортивну класифікацію України, режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0497-14.

Брик, Я.А., Говорун, Н.В., Дементьєв, В.В., Лащук, О.М., Мельник, О.В., Потій, О.В., Скитьова, Г.С., Тищенко, М.П. (2016), Школа волонтерів: навчальний посібник, Київ.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ірина Петренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge