DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.017

Вплив оздоровчих занять на фізичний розвиток дівчат 11–12 років підготовчої медичної групи

Марина Пруднікова

Анотація


Мета: провести дослідження щодо впливу оздоровчих занять на зміни систем організму дівчат 11 та 12 років підготовчої медичної групи.

Матеріал і методи: в експерименті прийняли участь 20 дівчат у віці 11 та 12 років, які займалися за розробленою нами програмою протягом року. Оцінка фізичного стану організму проводилася за допомогою педагогічних та медико-біологічних методів.

Результати: за підсумками проведеного дослідження була оцінена динаміка морфологічних та функціональних показників та рівень фізичних якостей дівчат 11 та 12 років підготовчої медичної групи.

Висновки: результати проведеного дослідження підтверджують ефективність використання оздоровчих занять з допомогою різних засобів, які позитивно вплинули на стан систем організму дівчат підготовчої медичної групи.


Ключові слова


підлітковий вік; морфологія; фізичні якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Круцевич, Т.Ю., Безверхняя, Г.В. (2010), Рекреация в физической культуре разных групп населения, Олимп. лит., Киев.

Мазурин, А.В., Воронцов, И.М. (2001), Пропедевтика детских болезней, ООО Издательство «Фолиант», СПб.

Никитюк, Б.А., Чтецов, В.П. (1990), Морфология человека, Изд-во МГУ, Москва.

Мулик, К.В. (2015), Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів, ХДАФК, Харків.

Прудникова, М.С. (2011), Построение тренировочного процесса юных велосипедисток 12–15 лет с учетом становления специфического биологического цикла: дис. к-та фіз. вих. наук, ХДАФК, Харків, 282 с.

Степанова, О.Н. (2008), Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности, Советский спорт, Москва.

Федотов, В.И., Востоков, И.Е. (2002), Спортивно-оздоровительный туризм, Сов. спорт, Москва.

Шиян, Б.М. (2006), Теорія і методика фізичного виховання школярів, Частина 1, Навчальна книга – Богдан, Тернопіль.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Марина Пруднікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge