Характеристика організаційно-управлінської діяльності директора фітнес-клубу

Автор(и)

  • Світлана Стадник

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.020

Ключові слова:

управління, менеджер, директор, діяльність, завдання

Анотація

Мета: охарактеризувати організаційно-управлінську діяльність директора фітнес-клубу.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел; аналіз документів; системний аналіз; опитування (анкетування); методи математичної статистики. Дослідження проводилось на базі 12 фітнес-клубів м. Харкова. Респондентами виступали 12 директорів, менеджерів, керуючих фітнес-клубами.

Результати: отримані результати дослідження дозволили виявити рівні управління діяльністю фітнес-клубу, структурні підрозділи і ланки, їх функції, управлінські зв'язки. З позиції комплексного підходу проаналізовано діяльність директора фітнес-клубу за складністю вирішуваних завдань.

Висновки: визначено оптимальну організаційну структуру управління фітнес-клубами, що включає наступні функціональні блоки: фітнес-персонал; сервісний персонал; технічний персонал та адміністрацію. Визначено, що забезпечення фінансово-господарської діяльності фітнес-клубу та постійне удосконалення своєї професійної діяльності є найскладнішими завданнями у діяльності директора-менеджера фітнес-клубу.

Посилання

Вавилов, В. (2015), Основы менеджмента в фитнес-индустрии, Саммит-Книга, Киев.

Василенко, М.М. (2014), "Сучасні вимоги до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності", Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Вип. 38, С. 119-124.

Ващук, Л. (2013), "Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, №3, С. 7-9.

Гончарова, Н., Денисова, Л., Усиченко, В. (2012), "Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, №2, С. 163-166.

Демеха, С., Гаєвий, В. (2013), "Технологія управління фізкультурними кадрами в організаціях фітнес-спрямованості", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, №1 (21), С. 9-12.

Дутчак, М.В., Василенко, М.М. (2013), "Теоретичне обґрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-тренера", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №2, С. 17-21.

Дутчак, Ю.В. (2013), Особистісні детермінанти організованості спортивного менеджера як суб'єкта управлінської діяльності: автореф. дис. канд. наук. з фізичного виховання та спорту, Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 20 с.

Імас, Є., Мічуда, Ю. (2015), "Тенденції розвитку сфери фізичної культруи та спорту в умовах сучасного ринку", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, №2, С. 142-149.

Стадник, С., Середа, Н. (2016), "Маркетинговый анализ конкурентоспособности фитнес-клубов в городе Харькове", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 6(56), С. 120-124, doi: 10.15391/snsv.2016-6.021.

Стадник, С.О. (2017), "Акмеологічний підхід до вивчення діяльності менеджера фітнес-клубу", Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: збірник наукових праць, Харківська державна академія фізичної культури, Харків, С. 45-50.

Тягур, Р. (2013), "Особливості управлінської праці у сфері фізичного виховання і спорту", Вісник Прикарпатського університету, Вип. 18, С. 129-137.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-30

Номер

Розділ

Статті