DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.020

Характеристика організаційно-управлінської діяльності директора фітнес-клубу

Світлана Стадник

Анотація


Мета: охарактеризувати організаційно-управлінську діяльність директора фітнес-клубу.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел; аналіз документів; системний аналіз; опитування (анкетування); методи математичної статистики. Дослідження проводилось на базі 12 фітнес-клубів м. Харкова. Респондентами виступали 12 директорів, менеджерів, керуючих фітнес-клубами.

Результати: отримані результати дослідження дозволили виявити рівні управління діяльністю фітнес-клубу, структурні підрозділи і ланки, їх функції, управлінські зв'язки. З позиції комплексного підходу проаналізовано діяльність директора фітнес-клубу за складністю вирішуваних завдань.

Висновки: визначено оптимальну організаційну структуру управління фітнес-клубами, що включає наступні функціональні блоки: фітнес-персонал; сервісний персонал; технічний персонал та адміністрацію. Визначено, що забезпечення фінансово-господарської діяльності фітнес-клубу та постійне удосконалення своєї професійної діяльності є найскладнішими завданнями у діяльності директора-менеджера фітнес-клубу.


Ключові слова


управління; менеджер; директор; діяльність; завдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Вавилов, В. (2015), Основы менеджмента в фитнес-индустрии, Саммит-Книга, Киев.

Василенко, М.М. (2014), "Сучасні вимоги до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності", Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, Вип. 38, С. 119-124.

Ващук, Л. (2013), "Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, №3, С. 7-9.

Гончарова, Н., Денисова, Л., Усиченко, В. (2012), "Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, №2, С. 163-166.

Демеха, С., Гаєвий, В. (2013), "Технологія управління фізкультурними кадрами в організаціях фітнес-спрямованості", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, №1 (21), С. 9-12.

Дутчак, М.В., Василенко, М.М. (2013), "Теоретичне обґрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-тренера", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №2, С. 17-21.

Дутчак, Ю.В. (2013), Особистісні детермінанти організованості спортивного менеджера як суб'єкта управлінської діяльності: автореф. дис. канд. наук. з фізичного виховання та спорту, Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 20 с.

Імас, Є., Мічуда, Ю. (2015), "Тенденції розвитку сфери фізичної культруи та спорту в умовах сучасного ринку", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, №2, С. 142-149.

Стадник, С., Середа, Н. (2016), "Маркетинговый анализ конкурентоспособности фитнес-клубов в городе Харькове", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 6(56), С. 120-124, doi: 10.15391/snsv.2016-6.021.

Стадник, С.О. (2017), "Акмеологічний підхід до вивчення діяльності менеджера фітнес-клубу", Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: збірник наукових праць, Харківська державна академія фізичної культури, Харків, С. 45-50.

Тягур, Р. (2013), "Особливості управлінської праці у сфері фізичного виховання і спорту", Вісник Прикарпатського університету, Вип. 18, С. 129-137.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Світлана Стадник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge