Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення перше)

Автор(и)

  • Василь Сутула

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.021

Ключові слова:

фізична культура, спорт, фізична рекреація, теорія, поняття, фізичні вправи, діяльність

Анотація

Мета: розкрити культурно-історичні витоки сучасного спорту.

Матеріал і методи: методи досліджень полягають в аналізі спеціальної літератури, в якій висвітлюються різні аспекти розвитку сфери діяльності людей, пов’язаної з використанням фізичних вправ, а також у застосуванні системного та історіографічного підходу до аналізу даної проблеми. Для вирішення поставлених завдань був проведений аналіз друкованих видань, наявних у бібліотеці «Google Books», які охоплюють період, починаючи з кінця 16-го сторіччя і до сучасності і в яких використовується термін «спорт».

Результати: матеріали, отримані із застосовуванням пошукової системи «Google Books Ngram Viewer» свідчать про те, що, починаючи з кінця 16-го сторіччя в англомовних друкованих виданнях, а відповідно і в соціальній практиці, для узагальнюючої назви розважальної діяльності людей використовувались, у певній мірі як синоніми, терміни «sport» та «disport» (від старофранцузького «disporter»). Причому у процесі історичного розвитку суспільства частота використання терміна «sport», по відношенню до частоти використання терміну «disport», постійно зростала. Аналіз матеріалів, наявних в бібліотеці «Google Books», свідчить також про те, що в процесі соціокультурної еволюції змістовне наповнення поняття «sport» в англомовній практиці змінювалось.

Висновки: проведений аналіз спеціальної літератури показав, що проблема «начала» сучасного спорту являється однією з першочергових задач у процесі розбудови узагальнюючої теорії. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що на початку 19-го сторіччя термін «спорт» використовувався в англомовній практиці для більш виразного означення суб’єктивного відчуття людьми задоволення від зовсім різних видів діяльності, тобто для підкреслення того, що така діяльність була для них своєрідним хобі, розвагою, забавою.

Посилання

Визитей, Н.Н. (2009), Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений. Философские очерки, Советский спорт, Москва.

Визитей, Н.Н., Ибрагимов, М.М., Андреева, А.В. (2013), "Философия спорта: актуальное интервью об онтологических основаниях физической культуры", Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, № 27 (2), С. 28-34.

Выдрин, В.М., Курамшин, Ю.Ф., Николаев, Ю.М. (1996), "Осмысление интегративной сущности физической культуры – магистральный путь формирования ее теории", Теория и практика физической культуры, № 5, С. 59-62, 94.

Выдрин, В.М., Лотоненко, А.В., Гостев, Г.Р., Лотоненко, А.А. (2008), "Физическая культура: ретроспекции и перспективы", Культура физическая и здоровье, № 4 (18), С. 34-41.

Дюперрон, Г.А. (1925), Теория физической культуры. Т. 1: Основные понятия. Устройство человеческого тела. Влияние физических упражнений на организм человека, Время, Ленинград.

Дюперрон, Г.А. (1925), Теория физической культуры. Т. 2: Систематика. Элементы физической культуры, Время, Ленинград.

Дюперрон, Г.А. (1925), Теория физической культуры. Т. 3: Практическое применение физических упражнений. Подбор упражнений. Гигиенические требования. Педагогика физкультуры. Роль преподавателя, Время, Ленинград.

Круцевич, Т. (2003), Теория и методика физического воспитания. Т. 1. Общие основы теории и методики физического воспитания, Олимпийская литература, Киев.

Круцевич, Т. (2003), Теория и методика физического воспитания. Т. 2. Методика физического воспитания различных групп населения, Олимпийская література, Киев.

Круцевич, Т.Ю., Безверхня, Г.В. (2010), Рекреація у фізичній культурі різних груп населення, Олімпійська література, Київ.

Курамшин, Ю.Ф. (2010), Теория и методика физической культуры, Советский спорт, Москва.

Лубышева, Л.И. (2015), "Теория физической культуры: поиск нового вектора развития", Теория и практика физической культуры, № 1, С. 93.

Матвеев, Л.П. (1991), Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры), Физкультура и спорт, Москва.

Матвеев, Л.П. (1999), Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов, Олимпийская литература, Киев.

Матвеев, Л.П. (2003), "Интегральная тенденция в современном физкультуроведении", Теория и практика физической культуры, № 5, С. 5-8.

Матвеев, Л.П. (2009), "Обобщающая теория физической культуры на текущем этапе своего становления", Теория и практика физической культуры, № 9, С. 16-17.

Наталов, Г.Г. (2005), "Проблемное поле науки и мониторинг истины", Теория и практика физической культуры, № 11, С. 15-20.

Наталов, Г.Г., Козловцев, В.Е. (2002), "Стратегия развития физической культуры и парадигма синергетики", Теория и практика физ. культуры, № 4, С. 2-11.

Наталов, Г.Г. (2004), "Интеграция науки о физической культуре", Теория и практика физической культуры, № 8, С. 5-8.

Николаев, Ю.М. (2011), "Человекотворческая сущность физической культуры и ее теории: веление времени (к проблеме модернизации теоретико-образовательного пространства физической культуры)", Теория и практика физ. культуры, № 10, С. 96-106.

Николаев, Ю.М. (2010), "Теория и практика физической культуры в первой трети 21 века", Теория и практика физ. культуры, № 9, С. 10-18.

Николаев, Ю.М. (2015), "Теория физической культуры: что же это такое?", Теория и практика физической культуры, № 1, С. 94-99.

Передельский, А.А. (2011), "Физическая культура и спорт в современных условиях: единство и многообразие", Теория и практика физ. культуры, № 9, С. 101-104.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская литература, Киев.

Пономарьов, Н.И. (1996), "Некоторые проблемы функционирования и развития теории физической культуры", Теория и практика физической культуры, № 5, С. 55-58.

Стельмах, С.П. (2005), "Історія понять", Енциклопедія історії України: у 10 т., Т. 3 : Е–Й, Смолій, В.А. (ред.), Інститут історії України НАН України, Наук. думка, Київ.

Сутула, В.О. (2013), "Теория физической культуры: научный миф или реальность", Теория и практика физической культуры, № 5, С. 10-14.

Сутула, В.О. (2016), "Фізична культура: передумови теорії", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, №3, С. 60-65.

Сутула, В.О. (2016), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою, фізичною рекреацією та фізичним фітнесом", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, №4, С. 77-84.

Сутула, В.О. (2017), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (повідомлення перше)", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3.

Сутула, В.О. (2017), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (повідомлення друге)", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4.

Сутула В. А. (2002), Основы физкультурологии, ХГАФК, Харьков.

Скопненко, О.І., Цимбалюк, Т.В. (2006), Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень, Довіра, Київ.

Шиян, Б.М. (2007), Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1, Навч. книга – Богдан, Тернопіль.

Шиян, Б.М. (2007), Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2, Навч. книга – Богдан, Тернопіль.

Приступа, Є.Н., Жданова, О.М., Линець, М.М. та ін. (2010), Фізична рекреація, ЛДУФК, Львів.

Bourne, N.D. (2008), A history of training theory and methods for elite runners through 1975: dissertation Doctor of Philosophy, University of Texas at Austin, 499 p.

MacFadden, B. (1926), MacFadden's Encyclopedia of Physical Culture, MacFadden's Publications, INC, Hammond Press WB Conkey Company Chicago, New York, Chicago.

Wuest, D.A. & Bucher, Ch.A. (1995), Foundations of Physical Education and Sport, BurrRidge, WCB/McGraw-Hill, Dubuque, Boston, ISBN-13: 978-0070921382

Kosiewicz, Jerzy (2007), Physical culture and sport studies and research, Vol. 1 (XLV), the Jozef Pilsudski university of physical education, Warsaw.

SlideShare (2014), "Sport from England (History)", available at: https://www.slideshare.net/milicasljivic/sports-from-england-history (accessed 14 December 2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-30

Номер

Розділ

Статті