DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.022

Динаміка рівня хореографічної підготовленості спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки (на матеріалі спортивної аеробіки)

Валентина Тодорова

Анотація


У статті показана ефективність авторської програми хореографічної підготовки на етапі спеціалізованої базової підготовки у спортивній аеробіці.

Мета: виявлення зміни рівня хореографічної підготовленості молодих спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Матеріал і методи: метод експертних оцінок, статистичні методи дослідження.

Результати: впроваджено методику оцінки хореографічної підготовленості атлетів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Об'єктивність методів полягала в підрахунку індексів хореографічної підготовленості. На підставі отриманих даних встановлено, що в експериментальній групі гімнасток відбулося істотне зростання хореографічної майстерності, яке зафіксовано за груповим показником формування хореографічної підготовленості, а також за всіма критеріями хореографічної підготовленості.

Висновки: експериментально доказано ефективність впровадження авторської програми хореографічної підготовки у навчально-тренувальний процес гімнастики на етапі спеціалізованої базової підготовки для вдосконалення їх хореографічної майстерності.


Ключові слова


хореографія; хореографічна підготовка; техніко-естетичні види спорту; етапи спортивної підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков, Л.В. (2005), "Современные требования к профессиональной деятельности тренера детского и юношеского спорта", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 12, С. 33-35.

Головко, А.В. (2011), "Хореография в современных видах спорта", Теория и практика физической культуры, №. 6, С. 62-63.

Лисицкая Т.С. (1984), Хореография в гимнастике, Физкультура и спорт, Москва.

Морель, Ф. (1971), Хореография в спорте, Физкультура и спорт, Москва.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская література Киев.

Сосина, В.Ю. (2009), Хореография в гимнастике, Олимп. л-ра, Киев.

Шипилина И. (2004), Хореография в спорте, Феникс, Ростов-н/Д.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Валентина Тодорова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge