DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.022

Динаміка рівня хореографічної підготовленості спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки (на матеріалі спортивної аеробіки)

Валентина Тодорова

Анотація


У статті показана ефективність авторської програми хореографічної підготовки на етапі спеціалізованої базової підготовки у спортивній аеробіці.

Мета: виявлення зміни рівня хореографічної підготовленості молодих спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Матеріал і методи: метод експертних оцінок, статистичні методи дослідження.

Результати: впроваджено методику оцінки хореографічної підготовленості атлетів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Об'єктивність методів полягала в підрахунку індексів хореографічної підготовленості. На підставі отриманих даних встановлено, що в експериментальній групі гімнасток відбулося істотне зростання хореографічної майстерності, яке зафіксовано за груповим показником формування хореографічної підготовленості, а також за всіма критеріями хореографічної підготовленості.

Висновки: експериментально доказано ефективність впровадження авторської програми хореографічної підготовки у навчально-тренувальний процес гімнастики на етапі спеціалізованої базової підготовки для вдосконалення їх хореографічної майстерності.


Ключові слова


хореографія; хореографічна підготовка; техніко-естетичні види спорту; етапи спортивної підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков, Л.В. (2005), "Современные требования к профессиональной деятельности тренера детского и юношеского спорта", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 12, С. 33-35.

Головко, А.В. (2011), "Хореография в современных видах спорта", Теория и практика физической культуры, №. 6, С. 62-63.

Лисицкая Т.С. (1984), Хореография в гимнастике, Физкультура и спорт, Москва.

Морель, Ф. (1971), Хореография в спорте, Физкультура и спорт, Москва.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская література Киев.

Сосина, В.Ю. (2009), Хореография в гимнастике, Олимп. л-ра, Киев.

Шипилина И. (2004), Хореография в спорте, Феникс, Ростов-н/Д.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Валентина Тодорова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.