DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.002

Якість життя ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта

Олексій Гончаров

Анотація


Мета: встановити вплив комплексної програми фізичної реабілітації на якість життя борців – ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта на тренуючому руховому режимі.

Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 34 спортсмени-ветерани у віці 36–45 років, вид боротьби – дзюдо та самбо. Спортивна кваліфікація спортсменів: МС – 25 осіб, МСМК – 9 осіб. Проведено тестування за вербальною оціночною шкалою болю, оцінено ступінь вертебро-неврологічних порушень, визначено рівень життя за Освестровським опитувальником.

Результати: після застосування запропонованої комплексної програми фізичної реабілітації у борців – ветеранів спорту ОГ в 68% випадків скарги були відсутні, знизився ступінь вертебро-неврологічних порушень, результати анкетування за Освестровським опитувальником показали статистично значуще зниження скарг на біль у різних сферах життєдіяльності.

Висновки: доведено позитивний вплив розробленої програми фізичної реабілітації на якість життя борців – ветеранів спорту.


Ключові слова


якість життя; борці – ветерани спорту; реабілітація; Освестровський опитувальник

Повний текст:

PDF

Посилання


Коган, О.Г., Найдин, В.П. (1988), Медицинская реабилитация в неврологии и нейрохирургии, Медицина, Москва.

Гончаров, О., Рубан, Л. (2017), "Фізична реабілітація борців – ветеранів спорту при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта", Вісник Прикарпатського університету, Серія: Фізична культура, № 25-26, С. 72-77.

Гончаров, А., Рубан, Л., Ананченко, К. (2017), "Уровень физического состояния здоровья и физической подготовленности организма борцов – ветеранов спорта", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(61), С. 42-47, doi:10.15391/snsv.2017-5.007.

Девятова, М.В. (1989), Лечебная физкультура при остеохондрозе позвоночника: лекция, Ленинград.

Лиманский, Ю.П., Мачерет, Е.Л., Ващенко, Е.А. и др. (1988), Неврологические синдромы остеохондроза, Здоровье, Киев.

Юмашев, Г.С., Фурман, М.Е. (1984), Остеохондрозы позвоночника, Медицина, Москва.

Богачева, Л.А. (1997), "Современное состояние проблемы болей в спине (по материалам 8-го Всемирного конгресса, посвященного боли)", Неврологический журнал, № 4, С. 59-62.

Павленко, С.С., Кукушкина, Т.Б., Вуйлов, В.М. (1997), "Исследование болевого синдрома и его динамики у больных с хроническими болями в нижней части спины", Тезисы Российской научно-практической конференции «Организация медицинской помощи больным с болевыми синдромами», Новосибирск, С. 111-112.

Карих, Т.Д. (1990), "Рандомизированное исследование сравнительной эффективности лечебных комплексов у больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза", Периферическая нервная система, Вып. 13, С. 234-237.

Ruban, L. & Stavitskiy, S. (2016), "Assessment of index of quality of life of students", Slobozhanskyi herald of science and sport, No.4 (54), pp. 77-81.

Fairbank, J.C., Mbaot, J.C., Davies, J.В. & O'Brien, J.P. (1980), "The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire", Physiotherapy, Vol. 66, No. 8, pp. 271-274.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олексій Гончаров

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.