DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.002

Якість життя ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта

Олексій Гончаров

Анотація


Мета: встановити вплив комплексної програми фізичної реабілітації на якість життя борців – ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта на тренуючому руховому режимі.

Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 34 спортсмени-ветерани у віці 36–45 років, вид боротьби – дзюдо та самбо. Спортивна кваліфікація спортсменів: МС – 25 осіб, МСМК – 9 осіб. Проведено тестування за вербальною оціночною шкалою болю, оцінено ступінь вертебро-неврологічних порушень, визначено рівень життя за Освестровським опитувальником.

Результати: після застосування запропонованої комплексної програми фізичної реабілітації у борців – ветеранів спорту ОГ в 68% випадків скарги були відсутні, знизився ступінь вертебро-неврологічних порушень, результати анкетування за Освестровським опитувальником показали статистично значуще зниження скарг на біль у різних сферах життєдіяльності.

Висновки: доведено позитивний вплив розробленої програми фізичної реабілітації на якість життя борців – ветеранів спорту.


Ключові слова


якість життя; борці – ветерани спорту; реабілітація; Освестровський опитувальник

Повний текст:

PDF

Посилання


Коган, О.Г., Найдин, В.П. (1988), Медицинская реабилитация в неврологии и нейрохирургии, Медицина, Москва.

Гончаров, О., Рубан, Л. (2017), "Фізична реабілітація борців – ветеранів спорту при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта", Вісник Прикарпатського університету, Серія: Фізична культура, № 25-26, С. 72-77.

Гончаров, А., Рубан, Л., Ананченко, К. (2017), "Уровень физического состояния здоровья и физической подготовленности организма борцов – ветеранов спорта", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(61), С. 42-47, doi:10.15391/snsv.2017-5.007.

Девятова, М.В. (1989), Лечебная физкультура при остеохондрозе позвоночника: лекция, Ленинград.

Лиманский, Ю.П., Мачерет, Е.Л., Ващенко, Е.А. и др. (1988), Неврологические синдромы остеохондроза, Здоровье, Киев.

Юмашев, Г.С., Фурман, М.Е. (1984), Остеохондрозы позвоночника, Медицина, Москва.

Богачева, Л.А. (1997), "Современное состояние проблемы болей в спине (по материалам 8-го Всемирного конгресса, посвященного боли)", Неврологический журнал, № 4, С. 59-62.

Павленко, С.С., Кукушкина, Т.Б., Вуйлов, В.М. (1997), "Исследование болевого синдрома и его динамики у больных с хроническими болями в нижней части спины", Тезисы Российской научно-практической конференции «Организация медицинской помощи больным с болевыми синдромами», Новосибирск, С. 111-112.

Карих, Т.Д. (1990), "Рандомизированное исследование сравнительной эффективности лечебных комплексов у больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза", Периферическая нервная система, Вып. 13, С. 234-237.

Ruban, L. & Stavitskiy, S. (2016), "Assessment of index of quality of life of students", Slobozhanskyi herald of science and sport, No.4 (54), pp. 77-81.

Fairbank, J.C., Mbaot, J.C., Davies, J.В. & O'Brien, J.P. (1980), "The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire", Physiotherapy, Vol. 66, No. 8, pp. 271-274.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олексій Гончаров

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge