DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.004

Актуальні питання фізичної терапії при вогнепальних ушкодженнях діафізу плеча

Сергій Калмиков, Юлія Калмикова

Анотація


Мета: розглянути особливості фізичної терапії при вогнепальних ушкодженнях діафізу плеча.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення сучасних науково-методичних літературних даних щодо особливостей застосування реабілітаційних засобів при вогнепальних ушкодженнях плеча.

Результати: розглянуто особливості застосування засобів фізичної терапії після вогнепальних ушкоджень діафізу плеча; визначено особливості застосування кінезотерапії, лікувального масажу та фізіотерапевтичного лікування у різні періоди патологічного процесу.

Висновки: фізична терапія є невід'ємною частиною медичної реабілітації поранених з вогнепальними ушкодженнями плеча і залежить від об’єму пошкодження м'язового апарату, методу іммобілізації, тяжкості загального стану пораненого та періоду перебігу патологічного процесу та реабілітаційних заходів.


Ключові слова


вогнепальні ушкодження плеча; фізична терапія; реабілітаційні заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Березка, Н.И., Власенко, В.Г. (2015), Огнестрельные раны. Лечение на этапах медицинской эвакуации: Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 3–5 курса медицинских и стоматологических факультетов, ХНМУ, Харьков.

Бур’янов, О.А. (2006), Травматологія і ортопедія, Книга плюс, Київ.

Бур'янов, О.А., Комаров, М.П., Лиходій, В.В., Кваша, В.П., Задніченко, М.О. (2015), Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Вогнепальні поранення верхніх та нижніх кінцівок", Літопис травматології та ортопедії, № 1-2. С. 204-209.

Высоцкий, А.Е. (2004), "Функциональная гимнастика в коррекции нарушений статики и динамики опорно-двигательного аппарата человека", Теория и практика оздоровления населения России: материалы 1-й Национальной научно-практической конференции с международным участием, 24–27 мая 2004 года, Смоленск, С. 56-58.

Голка, Г.Г., Бур’янов, О.А. (2014), Травматологія та ортопедія, Нова Книга, Вінниця.

Гуманенко, Е.К. (2004), Военно-полевая хирургия, Фолиант, СПб.

Дугіна, Л.В. (2015), Лікувальна фізична культура в травматології, Харків.

Епифанов, В.А. (2012), Восстановительная медицина, ГЭОТАР-Медиа, Москва.

Епифанов, В.А., Епифанов, А.В. (2010), Реабилитация в травматологии, ГЭОТАР-Медиа, Москва.

Курдыбайло, С.Ф., Герасимова, Г.В. (2004), Лечебная физическая культура после ампутации конечностей и при заболеваниях опорно-двигательной системы, СПб.

Мятига, О.М., Мятига, Д.С., Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А. (2011), "Сучасні підходи до фізичної реабілітації жінок середнього віку після переломів ліктьового суглоба у постімобілізаційному періоді", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 101-106.

Остроушко, О. (2017), "Особливості фізичної реабілітації при вогнепальних пораненнях плечового суглоба", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 59-62.

Пархотик, И.И. (2007), Физическая реабилитация при травмах верхних конечностей, Олимпийская литература, Киев.

Пиголкин, Ю.И. (2009), Огнестрельные переломы плоских костей, ООО «Медицинское информ. агентство», Москва.

Попадюха, Ю.А., Адель Марайта М.А., Литовченко, Н.П. (2012), "Методы и средства физической реабилитации при распространенных повреждениях плеча", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”: зб. наукових праць, Випуск 22, С. 48-60.

Попов, В.Л., Шигеев, В.Б., Кузнецов, Л.Е. (2002), Судебно-медицинская баллистика, Гиппократ, Спб.

Соколовський, В.С., Романова, Н.О., Юшковська, О.Г. (2005), Лікувальна фізична культура, Одес. держ. мед. ун-т, Одеса.

Шаповалов, В.М. (2004), Военная травматология и ортопедия, Фолиант, СПб.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Сергій Калмиков, Юлія Калмикова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge