DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.004

Актуальні питання фізичної терапії при вогнепальних ушкодженнях діафізу плеча

Сергій Калмиков, Юлія Калмикова

Анотація


Мета: розглянути особливості фізичної терапії при вогнепальних ушкодженнях діафізу плеча.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення сучасних науково-методичних літературних даних щодо особливостей застосування реабілітаційних засобів при вогнепальних ушкодженнях плеча.

Результати: розглянуто особливості застосування засобів фізичної терапії після вогнепальних ушкоджень діафізу плеча; визначено особливості застосування кінезотерапії, лікувального масажу та фізіотерапевтичного лікування у різні періоди патологічного процесу.

Висновки: фізична терапія є невід'ємною частиною медичної реабілітації поранених з вогнепальними ушкодженнями плеча і залежить від об’єму пошкодження м'язового апарату, методу іммобілізації, тяжкості загального стану пораненого та періоду перебігу патологічного процесу та реабілітаційних заходів.


Ключові слова


вогнепальні ушкодження плеча; фізична терапія; реабілітаційні заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Березка, Н.И., Власенко, В.Г. (2015), Огнестрельные раны. Лечение на этапах медицинской эвакуации: Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 3–5 курса медицинских и стоматологических факультетов, ХНМУ, Харьков.

Бур’янов, О.А. (2006), Травматологія і ортопедія, Книга плюс, Київ.

Бур'янов, О.А., Комаров, М.П., Лиходій, В.В., Кваша, В.П., Задніченко, М.О. (2015), Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Вогнепальні поранення верхніх та нижніх кінцівок", Літопис травматології та ортопедії, № 1-2. С. 204-209.

Высоцкий, А.Е. (2004), "Функциональная гимнастика в коррекции нарушений статики и динамики опорно-двигательного аппарата человека", Теория и практика оздоровления населения России: материалы 1-й Национальной научно-практической конференции с международным участием, 24–27 мая 2004 года, Смоленск, С. 56-58.

Голка, Г.Г., Бур’янов, О.А. (2014), Травматологія та ортопедія, Нова Книга, Вінниця.

Гуманенко, Е.К. (2004), Военно-полевая хирургия, Фолиант, СПб.

Дугіна, Л.В. (2015), Лікувальна фізична культура в травматології, Харків.

Епифанов, В.А. (2012), Восстановительная медицина, ГЭОТАР-Медиа, Москва.

Епифанов, В.А., Епифанов, А.В. (2010), Реабилитация в травматологии, ГЭОТАР-Медиа, Москва.

Курдыбайло, С.Ф., Герасимова, Г.В. (2004), Лечебная физическая культура после ампутации конечностей и при заболеваниях опорно-двигательной системы, СПб.

Мятига, О.М., Мятига, Д.С., Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А. (2011), "Сучасні підходи до фізичної реабілітації жінок середнього віку після переломів ліктьового суглоба у постімобілізаційному періоді", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 101-106.

Остроушко, О. (2017), "Особливості фізичної реабілітації при вогнепальних пораненнях плечового суглоба", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 59-62.

Пархотик, И.И. (2007), Физическая реабилитация при травмах верхних конечностей, Олимпийская литература, Киев.

Пиголкин, Ю.И. (2009), Огнестрельные переломы плоских костей, ООО «Медицинское информ. агентство», Москва.

Попадюха, Ю.А., Адель Марайта М.А., Литовченко, Н.П. (2012), "Методы и средства физической реабилитации при распространенных повреждениях плеча", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”: зб. наукових праць, Випуск 22, С. 48-60.

Попов, В.Л., Шигеев, В.Б., Кузнецов, Л.Е. (2002), Судебно-медицинская баллистика, Гиппократ, Спб.

Соколовський, В.С., Романова, Н.О., Юшковська, О.Г. (2005), Лікувальна фізична культура, Одес. держ. мед. ун-т, Одеса.

Шаповалов, В.М. (2004), Военная травматология и ортопедия, Фолиант, СПб.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Сергій Калмиков, Юлія Калмикова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.