DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.006

Вплив спеціальної фізичної підготовленості спортсменів на біомеханічні характеристики виконання базових вправ в акробатичному рок-н-ролі

Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Анотація


Мета: виявити вплив спеціальної фізичної підготовленості спортсменів на біомеханічні характеристики виконання компоненту кік-степ основного ходу в акробатичному рок-н-ролі.

Матеріал і методи: використовувались такі методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; біомеханічний комп’ютерний аналіз; відеоматеріал фіналу категорії «ювенали» чемпіонату України (2017) з акробатичного рок-н-ролу.

Результати: проведено біомеханічний аналіз виконання компоненту кік-степ основного ходу; визначено амплітуду виконання компоненту кік-степ основного ходу спортсменами категорії «ювенали» в акробатичному рок-н-ролі.

Висновки: визначено рівень спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії «ювенали»; на основі проведеного біомеханічного аналізу виконання спортсменами кік-степ в основному ході встановлено зміни кута колінних та тазостегнових суглобів ніг на початку, у середині та у кінці змагальної програми.


Ключові слова


основний хід; кік-степ; спортсмени; акробатичний рок-н-рол; категорія «ювенали»; біомеханічні характеристики (аналіз); спеціальна фізична підготовленість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахметов, Р.Ф. (2004), Біомеханіка фізичних вправ: Навчальний посібник, Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, Житомир.

Ашанин, В.С. (2000), "Общая механика «Курс лекций и методические указания к решению задач»", Биомеханика: учебное пособие, Часть 1, ХаГИФК, Харьков.

Ашанин, В.С., Басенко, Е.В., Петренко, Ю.И. (2011), Теоретические основы моделирования в биомеханике: учеб. пособ., ХГАФК, Харьков.

Батєєва, Н.П. (2013), Удосконалення спеціальної фізичної та технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроциклі: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту, Харківська державна академія фізичної культури, Харків, 22 с.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2012а), Акробатический рок-н-ролл. Подготовка квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле: учеб.-метод. пособ., ХГАФК, Харьков.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2012б), "Биомеханический анализ соревновательного упражнения квалифицированных спортсменов «передний тодес с фуса»", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 5, С. 13-16.

Батєєва, Н.П., Кизім, П.М. (2016), "Методика біомеханічного аналізу виконання стрибка вгору зігнувшись", Cлобожанський науково-спортивний вісник, № 6(56), С. 17-23, doi: 10.15391/ snsv. 2016-6.003.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2017), Совершенствование специальной физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле, Харьков, ISBN 978-617-7256-95-2.

Кызим, П.М., Алабин, В.Г., Макурин, Ю.К., Муллагильдина, А.Я. (1999), Акробатический рок-н-ролл: Пособие, Основа, Харьков.

Кызим, П.Н., Батеева, Н.П. (2017), "Методика біомеханічного аналізу виконання кіку основного ходу в акробатичному рок-н-ролі", Cлобожанський науково-спортивний вісник, № 4(60), С. 53-59, doi: 10.15391/snsv.2017-4.009.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимп. лит., Киев.

WRRC (2017), "Rock'n'roll Rules", режим доступа: http://www.wrrc.org/default.asp?iId=GFKJKF.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge