DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.007

Форми фізкультурно-спортивної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років у вільний час

Андрій Мандюк

Анотація


Мета: визначити місце форм фізкультурно-спортивної діяльності у загальній структурі вільного часу учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років.

Методи: аналіз та узагальнення відомостей наукової літератури; методи теоретичного рівня дослідження (аналіз і синтез); соціологічне опитування. У дослідженні взяли участь учні 10–11 класів загальноосвітніх шкіл міст Львова, Тернополя, Івано-Франківська та Хмельницького. Загальна кількість опитаних учнів склала 907 осіб.

Результати: визначено найпоширеніші види діяльності, до яких у вільний час залучаються учні загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років. Встановлено фактори, які визначають вибір діяльності учнями у вільний час.

Висновки: найпопулярнішими видами фізкультурно-спортивної діяльності у вільний час серед учнів віком 15–17 років є активний відпочинок та заняття фізичною культурою і спортом. Основними факторами, які впливають на вибір діяльності у вільний час серед учнів 15–17 років, є власні смаки та вподобання, здоровий спосіб життя та школа.


Ключові слова


фізична культура; рухова активність; вільний час; дозвілля; учні

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва, О. (2015), "Теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 29-43.

Бакіко, І. (2016), "Місце фізичної культури та спорту в дозвіллі молоді", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, № 3 (11), С. 25-28.

Боднар, І.Р., Кіндзера, А.Б. (2016), "Дозвілля українських школярів і місце рухової активності у ньому", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 5, С. 10-18.

Бондар, Т.С. (2013), "Структура сучасного рухового дозвілля підлітків: стан та актуальні проблеми", Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 8 (1), С. 93-101.

Гудим, С.В., Гудим, М.П. (2015), "Особливості організації дозвілля дітей шкільного віку", Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 7, С. 237-242.

Дейнеко, А.Х. (2015), "Соціально-педагогічні передумови формування культури рухової діяльності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(48), С. 35-39, doi: 10.15391/snsv.2015-4.006.

Дутчак, М., Ткачук, С. (2012), "Методологічні засади організації фізичного виховання в навчальних закладах України", Фізична активність, здоров’я і спорт, № 2(8), С. 11-16.

Захожий, В. (2016), "Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, № 2 (10), С. 32-37.

Ковальова, Н. (2017), "Особливості проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1, С. 62-67.

Левандовська, Л. (2013), "Основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів старших класів", Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, № 1(21), С. 181-185.

Носко, М.О. Архипов, О.А., Гаркуша, С.В., Воєділова, О.М., Носко, Ю.М. (2017), "Удосконалення здоров’язбережувальної системи позакласної та позаурочної роботи з фізичного виховання", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, № 143, С. 291-299.

Рощін, І.Г. (2016), "Змістовне дозвілля учнів як необхідна умова їх всебічного розвитку", Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, № 233, С. 198-208.

Jackson, B. (2013), "Students’ tripartite efficacy beliefs in high school physical education: Within-and cross-domain relations with motivational processes and leisure-time physical activity", Journal of Sport and Exercise Psychology, No. 35, рр. 72-84.

Lochbaum, M. & Jean-Noel, J. (2016), "Perceived Autonomy-Support Instruction and Student Outcomes in Physical Education and Leisure-Time: A Meta-Analytic Review of Correlates", RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte, No. 43(12), pp. 29-47.

Lusmägi, P., Einasto, M. & Roosmaa, E.-L. (2016), "Leisure-time physical activity among different social groups of Estonia: Results of the national physical activity survey", Physical Culture and Sport. Studies and Research, No. 69, pp. 43-52.

Seghers, J., Vissersa, N., Ruttena, C., Decroosa, S. & Boena, F. (2014), "Intrinsic goals for leisure-time physical activity predict children's daily step counts through autonomous motivation", Psychology of Sport and Exercise, No. 15, pp. 247-254.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Андрій Мандюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge