DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.013

Особливості техніко-тактичних дій спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів

Ольга Пилипко

Анотація


Мета: визначити особливості техніко-тактичних дій спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел, відеозйомка, хронометрування, методи математичної обробки даних. Контингент обстежуваних склали спортсменки, які спеціалізувалися в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів і мали рівень спортивної кваліфікації: КМС, I і II дорослий розряд.

Результати: встановлено, що техніко-тактичні дії спортсменок різної кваліфікації під час подолання дистанції 200 метрів комплексним плаванням мають свої особливості; визначено ступінь впливу показників швидкості, темпу і «кроку» циклу гребкових рухів на результат пропливання дистанції 200 метрів у спортсменок, що мають рівень кваліфікації КМС, I і II дорослий розряд.

Висновки: визначення особливостей техніко-тактичних дій спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів, може слугувати орієнтиром для побудови тренувального процесу, що дозволить вдосконалити його з метою досягнення високих результатів.

 


Ключові слова


комплексне плавання; 200 метрів; спортсменки; рівень кваліфікації; техніко-тактичні дії; взаємозв'язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородай, А.В. (1990), Индивидуализация подготовки высококвалифицированных пловцов-спринтеров на основе изучения структуры соревновательной деятельности и функциональной подготовленности: автореф. дис. канд. пед. наук, Киев, 24 с.

Волегов, В.П. (1999), "Нестандартный подход к спортсменам, специализирующимся в комплексном стиле плавания на дистанции 200 метров", Моделирование спортивной деятельности в искусственно созданной среде (тренажёры, стенды, имитаторы): материал конференции, Москва, С. 273-278.

Комоцкий, В.М. (1986), Взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и подготовленности высококвалифицированных пловцов-спринтеров: автореф. дис. канд. пед. наук, Киев, 24 с.

Парфенов, В.А. (1990), Компоненты соревновательной деятельности пловцов высокого класса: Пособие для тренеров и спортсменов, Киев.

Пилипко, О.А., Политько, Е.В. (2008), "Особенности прохождения дистанции 200 метровкомплексным плаванием высококвалифицированными спортсменами с учётом их основной специализации", Физическое воспитание и спортивное совершенствование студентов: современные инновационные технологии: научная монографія, Одесса, С. 372-376.

Пилипко, О.А. (2015), "Моделирование структуры соревновательной деятельности и специальной подготовленности квалифицированных спортсменов, специализирующихся в плавании способом кроль на спине на дистанциях 50 и 100 метровна основе анализа их морфофункциональных, технико-тактических и психофизиологических особенностей", Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal, № 2, С. 58-64.

Пилипко, О.А. (2017), "Динамика технико-тактических показателей у высококвалифицированных спортсменок при проплывании дистанций различной длины способом баттерфляй", Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць, ХДАФК, Харків, С. 59-64.

Пилипко, О.О., Дружинінська, К.О. (2017), "Моделювання техніко-тактичних дій спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом брас на дистанціях різної довжини", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4 (60), С. 91-97, doi: 10.15391/snsv.2017-4.016.

Платонов, В.Н. (2000), Плавание, Олимпийская литература, Киев.

Платонов, В.Н. (2012), Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 кн., Олимпийская литература, Киев.

Фрейтаг, В. (1986), "Влияние четырёх способов плавания на результаты экстра класса в комплексном плавании", Зарубежный спорт, водные виды спорта, Вып. 9, С. 3-14.

Шкребтій, Ю.М. (2005), Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу, Київ.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ольга Пилипко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.