DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.013

Особливості техніко-тактичних дій спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів

Ольга Пилипко

Анотація


Мета: визначити особливості техніко-тактичних дій спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел, відеозйомка, хронометрування, методи математичної обробки даних. Контингент обстежуваних склали спортсменки, які спеціалізувалися в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів і мали рівень спортивної кваліфікації: КМС, I і II дорослий розряд.

Результати: встановлено, що техніко-тактичні дії спортсменок різної кваліфікації під час подолання дистанції 200 метрів комплексним плаванням мають свої особливості; визначено ступінь впливу показників швидкості, темпу і «кроку» циклу гребкових рухів на результат пропливання дистанції 200 метрів у спортсменок, що мають рівень кваліфікації КМС, I і II дорослий розряд.

Висновки: визначення особливостей техніко-тактичних дій спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів, може слугувати орієнтиром для побудови тренувального процесу, що дозволить вдосконалити його з метою досягнення високих результатів.

 


Ключові слова


комплексне плавання; 200 метрів; спортсменки; рівень кваліфікації; техніко-тактичні дії; взаємозв'язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородай, А.В. (1990), Индивидуализация подготовки высококвалифицированных пловцов-спринтеров на основе изучения структуры соревновательной деятельности и функциональной подготовленности: автореф. дис. канд. пед. наук, Киев, 24 с.

Волегов, В.П. (1999), "Нестандартный подход к спортсменам, специализирующимся в комплексном стиле плавания на дистанции 200 метров", Моделирование спортивной деятельности в искусственно созданной среде (тренажёры, стенды, имитаторы): материал конференции, Москва, С. 273-278.

Комоцкий, В.М. (1986), Взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и подготовленности высококвалифицированных пловцов-спринтеров: автореф. дис. канд. пед. наук, Киев, 24 с.

Парфенов, В.А. (1990), Компоненты соревновательной деятельности пловцов высокого класса: Пособие для тренеров и спортсменов, Киев.

Пилипко, О.А., Политько, Е.В. (2008), "Особенности прохождения дистанции 200 метровкомплексным плаванием высококвалифицированными спортсменами с учётом их основной специализации", Физическое воспитание и спортивное совершенствование студентов: современные инновационные технологии: научная монографія, Одесса, С. 372-376.

Пилипко, О.А. (2015), "Моделирование структуры соревновательной деятельности и специальной подготовленности квалифицированных спортсменов, специализирующихся в плавании способом кроль на спине на дистанциях 50 и 100 метровна основе анализа их морфофункциональных, технико-тактических и психофизиологических особенностей", Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal, № 2, С. 58-64.

Пилипко, О.А. (2017), "Динамика технико-тактических показателей у высококвалифицированных спортсменок при проплывании дистанций различной длины способом баттерфляй", Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць, ХДАФК, Харків, С. 59-64.

Пилипко, О.О., Дружинінська, К.О. (2017), "Моделювання техніко-тактичних дій спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом брас на дистанціях різної довжини", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4 (60), С. 91-97, doi: 10.15391/snsv.2017-4.016.

Платонов, В.Н. (2000), Плавание, Олимпийская литература, Киев.

Платонов, В.Н. (2012), Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 кн., Олимпийская литература, Киев.

Фрейтаг, В. (1986), "Влияние четырёх способов плавания на результаты экстра класса в комплексном плавании", Зарубежный спорт, водные виды спорта, Вып. 9, С. 3-14.

Шкребтій, Ю.М. (2005), Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу, Київ.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ольга Пилипко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge