DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.016

Узагальнююче визначення поняття «спорт» як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту

Василь Сутула

Анотація


Мета: розкриття сучасних уявлень про сутність поняття «спорт» та визначення його ролі в розбудові узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту.

Матеріал і методи: аналіз спеціальної літератури, в якій висвітлюються різні аспекти розвитку сфери діяльності людей, пов’язаної з використанням фізичних вправ.

Результати: у сучасному суспільстві об’єктивно існує сфера діяльності людей, пов’язана з використанням фізичних вправ, для назви якої у вітчизняній та закордонній науковій та соціальній практиці найбільш часто використовується термін «фізична культура».

Висновки: виділено конституюючі умови процесу розробки узагальнюючої теорії фізичної культури, показано, що спорт, як особливе соціокультурне явище, представляє собою історично зумовлену діяльність людей, пов’язану з використанням фізичних вправ, яка спрямована на підготовку та участь у змаганнях, а також індивідуальні та суспільно значущі результати такої діяльності.


Ключові слова


фізична культура; спорт; теорія; поняття; саморозвиток; процес; потреби; соціальний інститут

Повний текст:

PDF

Посилання


Айзенберг, К. (2006), "Спортсмен", перевод с немецкого Л. Кортуновой, Логос, № 3(54), С. 3-22.

Визитей, Н.Н. (2005), Социология спорта, Олимпийская література, Киев.

Эйхберг, Г. (2009), "Культура олимпийского и других движений: исключение, признание, праздник", перевод с немецкого А. Маркова, Логос, № 6(73), С. 58-81.

Верховна рада України (1993), Про фізичну культуру і спорт, Закон України від 24.12.1993, № 3808-XII, Редакція станом на 27.09.2017.

Ібрагімов, М.М. (2013), Сова Минерви і Аполлон: філософське есе про спорт, «НВП» Інтерсервіс, Київ.

Ибрагимов, М.М. (2014), Философия спорта как новый антропологический проект, Изд-во НУФВСУ «Олимпійська література».

Матвеев, Л.П. (2005), Общая теория спорта и ее прикладные аспекты, Издательство «Лань», СПб.

Матвеев, Л.П. (1977), Основы спортивной тренировки. Учебное пособие для ин-тов физической культуры, Физкультура и спорт, Москва.

Матвеев, Л.П. (1999), Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов, Олимпийская литература, Киев.

Передельский, А.А. (2016), Двуликий Янус. Спорт как социальный феномен. Сущность и онтологические основания, «Спорт», Москва.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская литература, Киев.

Платонов, В. (2016), "Общая теория подготовки спортсменов: история развития, методология построения, современное состояние", Наука в олимпийском спорте, № 3, С. 75-104.

Сутула, В.А. (2002), Основы физкультурологии, Изд-во Шуст А.И., Харьков.

Сутула, В.А. (2013), "Теория физической культуры: научный миф или реальность", Теория и практика физической культуры, № 5, С. 10-14.

Сутула, В.О. (2012), Теоретико-методичні засади формування фізичної культури особистості в умовах цілісної соціально-педагогічної системи: дис. док. пед. наук, Харків, 440 с.

Сутула, В.О. (2017), "Концептуальні положення узагальнюючої теорії фізичної культури", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 107-115.

Сутула, В.О. (2016a), "Фізична культура: передумови теорії", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 60-65.

Сутула, В.О. (2016b), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою, фізичною рекреацією та фізичним фітнесом", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 77-84.

Сутула, В.О. (2017), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (початок)", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 91-96.

Сутула, В.О. (2018), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (продовження)", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1.

Сутула, В.О. (2017), "Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення перше)", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6 (62), С. 107-112, doі: 10.15391/snsv.2017-6.021.

Харре, Д. (1971), Учение о тренировке, Физкультура и Спорт, Москва.

Bourne, N.D. (2008), A history of training theory and methods for elite runners through 1975: Dr. phil. diss., the University of Texas at Austin, 499 p.

Bompa, T. & Haff, G.G. (2009), Periodization: teory and methodology of training. Champaign, IL: Human Kinetics.

Coakley, J. & ‎Dunning, E. (2000), Handbook of Sports Studies, SAGE Publications.

Dreher, C. (2005), Staatsziele im Bundesstaat am Beispiel des Sports: Inaugural dissertation zun Erlaungung der Doktorwurde, Hohen Rechtswisstnschaftlichcu Fakultat der Universitat zu Koln, 257 p.

Milanović, D. and Colleagues. (2013), Training teory, University of Zagreb Faculty of Kinesiology, Zagreb.

Wuest, D.A., Bucher Ch.A. (1995), Foundations of Physical Education and Sport, WCB / McGraw-Hill, Boston, BurrRidge, Dubuque.

Sorgo, G. (2002), Askese und Konsum, Turia + Kant.

Nations Unies (2003), Le Sport Au Service Du Developpement Et De La Paix: Vers


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Василь Сутула

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.