DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.020

Урахування показників фізичного здоров'я та фізичної підготовленості студентів при розробці програми секційних занять з тайського боксу

Олександр Чуйко

Анотація


Мета: оцінити рівень фізичного здоров'я і фізичної підготовленості студентів 17–19 років для розробки програми секційних занять з тайського боксу.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, антропометричні, фізіологічні методи дослідження, педагогічне тестування фізичної підготовленості, експрес-оцінка фізичного здоров'я за методикою Г. Л. Апанасенка, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 77 юнаків-студентів віком 17–19 років.

Результати: дані, отримані в ході експерименту, показали переважно низький і нижче середнього рівні фізичного здоров'я, а також відставання деяких фізичних якостей від вікових нормативів.

Висновки: оцінка показників фізичного здоров'я і фізичної підготовленості юнаків 17–19 років свідчить про необхідність розробки і впровадження програм занять, спрямованих на підвищення рівня фізичного здоров'я і розвиток фізичних якостей.


Ключові слова


студенти; фізичне здоров'я; фізична підготовленість; секційні заняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко, Г.Л. (1992), Эволюция биоэнергетики и здоровье человека, МГП «Метрополис», СПб.

Бойко, Д.В. (2013), Удосконалення фізичного виховання зі спортивною спрямованістю студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту, Львів, 19 с.

Бугайчук, Н. (2015), "Способи оптимізації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на сучасному етапі", Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, № 4 (55), С. 56-59.

Василюк, В.М. (2013), "Педагогічні і соціальні пріоритети вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту, № 5, С. 13-17.

Ківернік, О.В., Турчик, І.Х., Пітин, М.П. (2008), "Форми організації занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах", Спортивна наука України, № 1 (16), С.18-23.

Клімакова, С.М. (2011), "Аналіз стану фізичного виховання у вищих навчальних закладах", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 8, С. 36-39.

Кошелева, Е., Турчанников, Н. (2016), "Организационно-методические условия совершенствования системы физического воспитания студентов", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 98-103.

Танянський, С., Барибіна, Л., Церковна, О. (2008), "Результати застосування спортивних спеціалізацій у технічному ВНЗ", Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Всеукр.наук.-практ. конф., ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, С. 166-169.

Цись, Д.І. (2013), "Спортивна спрямованість занять з фізичного виховання – один із чинників підвищення фізичної підготовленості студентської молоді", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 5-7.

Чередниченко, И., Соколова, О., Маликов, Н. (2016), "Изменение показателей физической подготовленности юношей 18–19 лет в процессе секционных занятий с комплексным использованием средств спортивных игр", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 239- 243.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олександр Чуйко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge