DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.020

Урахування показників фізичного здоров'я та фізичної підготовленості студентів при розробці програми секційних занять з тайського боксу

Олександр Чуйко

Анотація


Мета: оцінити рівень фізичного здоров'я і фізичної підготовленості студентів 17–19 років для розробки програми секційних занять з тайського боксу.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, антропометричні, фізіологічні методи дослідження, педагогічне тестування фізичної підготовленості, експрес-оцінка фізичного здоров'я за методикою Г. Л. Апанасенка, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 77 юнаків-студентів віком 17–19 років.

Результати: дані, отримані в ході експерименту, показали переважно низький і нижче середнього рівні фізичного здоров'я, а також відставання деяких фізичних якостей від вікових нормативів.

Висновки: оцінка показників фізичного здоров'я і фізичної підготовленості юнаків 17–19 років свідчить про необхідність розробки і впровадження програм занять, спрямованих на підвищення рівня фізичного здоров'я і розвиток фізичних якостей.


Ключові слова


студенти; фізичне здоров'я; фізична підготовленість; секційні заняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко, Г.Л. (1992), Эволюция биоэнергетики и здоровье человека, МГП «Метрополис», СПб.

Бойко, Д.В. (2013), Удосконалення фізичного виховання зі спортивною спрямованістю студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту, Львів, 19 с.

Бугайчук, Н. (2015), "Способи оптимізації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на сучасному етапі", Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, № 4 (55), С. 56-59.

Василюк, В.М. (2013), "Педагогічні і соціальні пріоритети вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту, № 5, С. 13-17.

Ківернік, О.В., Турчик, І.Х., Пітин, М.П. (2008), "Форми організації занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах", Спортивна наука України, № 1 (16), С.18-23.

Клімакова, С.М. (2011), "Аналіз стану фізичного виховання у вищих навчальних закладах", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 8, С. 36-39.

Кошелева, Е., Турчанников, Н. (2016), "Организационно-методические условия совершенствования системы физического воспитания студентов", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 98-103.

Танянський, С., Барибіна, Л., Церковна, О. (2008), "Результати застосування спортивних спеціалізацій у технічному ВНЗ", Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Всеукр.наук.-практ. конф., ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, С. 166-169.

Цись, Д.І. (2013), "Спортивна спрямованість занять з фізичного виховання – один із чинників підвищення фізичної підготовленості студентської молоді", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 5-7.

Чередниченко, И., Соколова, О., Маликов, Н. (2016), "Изменение показателей физической подготовленности юношей 18–19 лет в процессе секционных занятий с комплексным использованием средств спортивных игр", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 239- 243.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олександр Чуйко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.