DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-1.021

Вплив рівня швидкісно-силової підготовленості на показники спритності волейболістів 12–13 років

Олег Шевченко, Володимир Паєвський, Юрій Горчанюк

Анотація


Мета: визначити вплив рівня показників швидкісно-силової підготовленості на спритність юних волейболістів 12–13 років.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування показників швидкісно-силових якостей та спритності, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 25 волейболістів у віці 12–13 років, що тренуються в групі базової підготовки другого року навчання спортивного клубу «Локомотив» м. Харкова. Юні спортсмени були розподілені на експериментальну – 13 чоловік та контрольну –12 волейболістів групи.

Результати: після впровадження експериментальної методики виявлений зв'язок між рівнем швидкісно-силових здібностей та показниками спритності волейболістів. 

Висновки: обґрунтовано та доведено позитивний вплив розвитку швидкісно-силових якостей на показники спритності волейболістів, що необхідно для підбору засобів та методів у тренувальному процесі юних спортсменів.


Ключові слова


юні волейболісти; спритність; швидкісно-силова підготовленість; показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляев, А.В., Савин, М.В. (2000), Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры, Физкультура, образование, наука, Москва.

Бикова, О.О. (2016), "Акробатичні вправи та вправи із застосуванням швидкісної (координаційної) драбини як засіб покращення координаційної підготовленості гандболістів", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 139, Том 1, С. 25-29.

Горчанюк, Ю.А., Шевченко, О.О., Кривець, Ю.І. (2015), “Значення швидкісно-силових здібностей у підготовці волейболістів”, Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Сборник статей X1 международной научной конференции, Т. 2, ХДАФК, Харків, С. 21-24.

Новожилова, С.В., Мельников, А.А. (2011), “Применение плиометрических средств и акробатических упражнений для развития специальной физической подготовленности юных волейболисток”, Ярославский педагогический вестник: психолого-педагогические науки, № 2, С. 122-126.

Осадчий, О.В. (2004), “Вплив спеціальних засобів навантаження на координаційну структуру рухів волейболістів 15–16 років”, Молода спортивна наука України: Зб. наукових праць з галузі фізичної культури та спорту, Вип. 8, Том 1, С. 296-300.

Платонов, В.Н. (1997), Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте, Олимпийская литература, Киев.

Швай, О., Поляковський, В., Гнітецький, Л., Приступа, Є. (2011), “Роль швидкісно-силових здібностей у формуванні технічної підготовки волейболістів 10–14 років”, Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць, № 1 (13), C. 73-76.

Шевченко, О.О. (2016), “Зміни показників швидкісної та швидкісно-силової підготовленості у волейболістів 12–13 років”, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(52), С. 132-135, doi:10.15391/snsv.2016-2.024.

Шевченко, О.О., Лучик, В.І. (2016), “Поточний контроль швидкісно-силової підготовленості волейболістів 13–14 років”, Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Сборник статей X11 международной научной конференции, ХДАФК, Харьков, № 2, С. 63-65.

Gustavo Z. Schaun, Yuri S. Ribeiro, Marcelo S. Vaz & Fabrício B. Del (2013), “Correlation between Agility, Lower Limb Power and Performance in a Sport-Specific Test in Female volleyball Players”, International Journal of Sports Science, No. 3 (5), doi: 10.5923/j.sports.20130305.01.

Sattler, T., Sekulic, D., Hadzik, V., et al. (2012), “Vertical jumping tests in volleyball: reliability, validity, and playing-position specifics”, Journal of Strength and Conditioning Research, No. 26, pp. 1532-1538.

Picanço, L.M., Silva, J.B., Del Vecchio, F.B. (2012), “Relationship between strength and agility evaluated in futsal players”, Revista Brasileira de Futsal e Futebol, No. 4, pp. 77-86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олег Шевченко, Володимир Паєвський, Юрій Горчанюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.