DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-2.003

Особливості самоврядування студентів закладу вищої освіти спортивного профілю

Анастасія Бондар, Юлія Ждамірова

Анотація


Мета: визначити особливості студентського самоврядування закладу вищої освіти спортивного профілю.

Матеріал і методи: 120 студентів Харківської державної академії фізичної культури. Проведено теоретико-методологічний аналіз, аналіз нормативно-правових документів, системний аналіз, опитування (анкетування).

Результати: мотиваційний ряд студентів-спортсменів до участі у студентському самоврядуванні включає потреби: в престижі, самовдосконаленні, визнанні; досягненні успіху та уникнення невдач; проявити владу над іншими; в спілкуванні, встановленні емоційних зв’язків з іншими; участі в пізнавальному процесі. Організаційна структура органів студентського самоврядування Харківської державної академії фізичної культури включає студентський парламент, студентську раду гуртожитку, студентський профком та студентське наукове товариство, які взаємодіють між собою і мають своїх очільників.

Висновки: основними мотивами участі в студентському самоврядуванні 67% опитаних студентів вважають можливість самореалізації, через суспільну роботу та її соціальну значимість для навчального закладу. Основним органом студентського самоврядування є Студентський парламент, вибори керівників організації відбуваються шляхом таємного голосування під час загальної Конференції студентів, усі інші рішення ухвалюються відкритим голосуванням.


Ключові слова


студенти; заклади вищої освіти; самоврядування; органи студентського самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Верховна Рада України (2014), "Закон України «Про вищу освіту»", Відомості Верховної Ради (ВВР), № 37-38, ст. 2004 (редакція від 28.09.2017, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Зимняя, И.А. (2004), Педагогическая психология, Логос, Москва.

Кон, И.С. (1984), В поисках себя: личность и ее самосознание, Политиздат, Москва.

Кращенко, Ю.П. (2009), "Особливості організації системи студентського самоврядування", Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, С. 255-262.

Кращенко, Ю. (2011), "Особливості системи студентського самоврядування вищого педагогічного навчального закладу", Гуманітарні та соціальні науки: матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна, Національний університет "Львівська політехніка", Видавництво Львівської політехніки, Львів, С. 232-235.

Лисюк, Н. (2004), Студентське самоврядування в Україні. Молодіжна Альтернатива, Київ.

Пилоян, Р.А. (1984), Мотивация спортивной деятельности, ФиС, Москва.

Потопа, К. (2006), Соціально-педагогічні умови організації студентського самоврядування у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 “соціальна педагогіка”, Київ, 21 с.

Харківська державна академія фізичної культури (2016), Статут громадської організації «Студентський парламент Харківської державної академії фізичної культури «СПАР», ХДАФК, Харків.

Taylor, F. (1911), Principles of scientific management, Harper & Brothers, New York, London.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Анастасія Бондар, Юлія Ждамірова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge