DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-2.004

Деякі результати фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок

Хасан Дандаш, Денис Підкопай, Тетяна Підкопай, Шарбель Юсеф

Анотація


Мета: підвищення ефективності фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі.

Матеріал і методи: дослідження ефективності проведеної фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі проводилося в клініці Медичного центру «Dorra-Center» м. Бельбек (держава Ліван) на базі відділення фізичної реабілітації.

Результати: наведені результати використання в дослідженні проби Мінора, тесту Шобера та модифікованої методики С. Д. Тумяна, які свідчать про ефективність запропонованої програми фізичної реабілітації постраждалих після мінно-вибухової травми.

Висновки: проведений аналіз результатів дослідження показав, що при позитивній динаміці змін функціонального стану постраждалих обох клінічних груп більш виражені та достовірно кращі результати були отримані саме у постраждалих основної групи, яким була проведена фізична реабілітація згідно запропонованої програми. Крім того, у постраждалих основної групи в однакові терміни та об’єми спостереження означені показники були кращі за контрольну групу.


Ключові слова


мінно-вибухова травма; фізична реабілітація; поліклінічний етап; нижні кінцівки; східний масаж; арабська лазня

Повний текст:

PDF

Посилання


Управління начальника військово-медичної служби армії США (2015), Невідкладна військова хірургія, В. Чаплик, П. Олійник, А. Цегельський (ред.), пер. з англ. А. Кордіяк та ін., Наш Формат, Київ.

Hoencamp, R. (2016), "Medicalas pectsand challenge sinanarmed conflict", Militaires pectator, Vol. 185, No. 6, pp. 264-273.

Peleg, K., Aharonson-Daniel, L. & Stein, M. et al. (2004), "Guns hotand explosion injuries: characteristics, outcomes, and implications forcareof terror-related injuries in Israel", AnnSurg, Vol. 239 (3), pp. 311-8.

Елоев, P.M. (2010), Современные подходы к диагностике и лечению огнестрельных ранений конечностей: автореф. дис. на соиск. уч. ст. доктора мед. наук: спец. 14.01.17 «Хирургия», Москва, 25 с.

Ефименко, H.A., Шаповалов, В.М., Дулаев, А.К. и др. (2003), "Характеристика боевой травмы и лечебные мероприятия при огнестрельных переломах длинных костей конечностей", Военно-медицинский журнал, № 5, С. 412.

Быкова, И.Ю., Ефименко, Н.А., Гуманенко, Е.К. (2009), Военно-полевая хирургия: национальное руководство, ГЭОТАР-Медиа, Москва.

Саввин, Ю.Н., Кудрявцев, Б.П. (2016), Организация оказания хирургической помощи при минно-взрывных повреждениях в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для врачей, Защита, Москва.

Трухан, А.П., Жидков, С.А., Овсиюк, Ю.А. и др. (2012), "Факторы танатогенеза при взрывной травме", Медицинские новости, № 4, С. 69-71.

Гур'єв, С.О., Кравцов, Д.І., Ордатій, А.В., Казачков, В.Є. (2016), "Клініко-нозологічна та клініко-анатомічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення антитерористичної операції на сході України", Хірургія України, № 1, С. 7-11.

Флорикян, А.К., Полищук В.Т., Лурин И.А. и др. (2009), "Наши взгляды на диагностику и лечение пострадавших с тяжелой минно-взрывной полиорганной комбинированной травмой", Харківська хірургічна школа, № 1, С. 363-364.

Ефименко, Н.А. Енин, В.М., Козеев, С.В. (2000), "Особенности медицинской эвакуации ранених специальным автотранспортом из районов вооруженных конфликтов", Военно-медицинский журнал, № 1, С. 20-22.

Сокрут, В.Н., Яблучанский, Н.И. (2015), Медицинская реабилитация: учебник, Ваш имидж, Славянск.

Епифанова, А.В., Ачкасова, Е.Е., Епифанова, В.А. (2015), Медицинская реабилитация: учебник, ГЭОТАР-Медиа, Москва.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Хасан Дандаш, Денис Підкопай, Тетяна Підкопай, Шарбель Юсеф

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge