DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-2.004

Деякі результати фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок

Хасан Дандаш, Денис Підкопай, Тетяна Підкопай, Шарбель Юсеф

Анотація


Мета: підвищення ефективності фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі.

Матеріал і методи: дослідження ефективності проведеної фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі проводилося в клініці Медичного центру «Dorra-Center» м. Бельбек (держава Ліван) на базі відділення фізичної реабілітації.

Результати: наведені результати використання в дослідженні проби Мінора, тесту Шобера та модифікованої методики С. Д. Тумяна, які свідчать про ефективність запропонованої програми фізичної реабілітації постраждалих після мінно-вибухової травми.

Висновки: проведений аналіз результатів дослідження показав, що при позитивній динаміці змін функціонального стану постраждалих обох клінічних груп більш виражені та достовірно кращі результати були отримані саме у постраждалих основної групи, яким була проведена фізична реабілітація згідно запропонованої програми. Крім того, у постраждалих основної групи в однакові терміни та об’єми спостереження означені показники були кращі за контрольну групу.


Ключові слова


мінно-вибухова травма; фізична реабілітація; поліклінічний етап; нижні кінцівки; східний масаж; арабська лазня

Повний текст:

PDF

Посилання


Управління начальника військово-медичної служби армії США (2015), Невідкладна військова хірургія, В. Чаплик, П. Олійник, А. Цегельський (ред.), пер. з англ. А. Кордіяк та ін., Наш Формат, Київ.

Hoencamp, R. (2016), "Medicalas pectsand challenge sinanarmed conflict", Militaires pectator, Vol. 185, No. 6, pp. 264-273.

Peleg, K., Aharonson-Daniel, L. & Stein, M. et al. (2004), "Guns hotand explosion injuries: characteristics, outcomes, and implications forcareof terror-related injuries in Israel", AnnSurg, Vol. 239 (3), pp. 311-8.

Елоев, P.M. (2010), Современные подходы к диагностике и лечению огнестрельных ранений конечностей: автореф. дис. на соиск. уч. ст. доктора мед. наук: спец. 14.01.17 «Хирургия», Москва, 25 с.

Ефименко, H.A., Шаповалов, В.М., Дулаев, А.К. и др. (2003), "Характеристика боевой травмы и лечебные мероприятия при огнестрельных переломах длинных костей конечностей", Военно-медицинский журнал, № 5, С. 412.

Быкова, И.Ю., Ефименко, Н.А., Гуманенко, Е.К. (2009), Военно-полевая хирургия: национальное руководство, ГЭОТАР-Медиа, Москва.

Саввин, Ю.Н., Кудрявцев, Б.П. (2016), Организация оказания хирургической помощи при минно-взрывных повреждениях в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для врачей, Защита, Москва.

Трухан, А.П., Жидков, С.А., Овсиюк, Ю.А. и др. (2012), "Факторы танатогенеза при взрывной травме", Медицинские новости, № 4, С. 69-71.

Гур'єв, С.О., Кравцов, Д.І., Ордатій, А.В., Казачков, В.Є. (2016), "Клініко-нозологічна та клініко-анатомічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення антитерористичної операції на сході України", Хірургія України, № 1, С. 7-11.

Флорикян, А.К., Полищук В.Т., Лурин И.А. и др. (2009), "Наши взгляды на диагностику и лечение пострадавших с тяжелой минно-взрывной полиорганной комбинированной травмой", Харківська хірургічна школа, № 1, С. 363-364.

Ефименко, Н.А. Енин, В.М., Козеев, С.В. (2000), "Особенности медицинской эвакуации ранених специальным автотранспортом из районов вооруженных конфликтов", Военно-медицинский журнал, № 1, С. 20-22.

Сокрут, В.Н., Яблучанский, Н.И. (2015), Медицинская реабилитация: учебник, Ваш имидж, Славянск.

Епифанова, А.В., Ачкасова, Е.Е., Епифанова, В.А. (2015), Медицинская реабилитация: учебник, ГЭОТАР-Медиа, Москва.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Хасан Дандаш, Денис Підкопай, Тетяна Підкопай, Шарбель Юсеф

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.