DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-2.005

Удосконалення спеціальної фізичної підготовки спортсменок 9–10 років, які займаються художньою гімнастикою

Альфія Дейнеко, Інна Красова

Анотація


Мета: обґрунтувати ефективність використання авторської методики вдосконалення спеціальної фізичної підготовки спортсменок 9–10 років, які займаються художньою гімнастикою.

Матеріал і методи: у досліджені, на протязі року, прийняли участь 16 спортсменок 9–10 років, які займаються художньою гімнастикою. Для виявлення ефективності авторської методики було використано аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження, тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Результати: за результатами проведеного експерименту було виявлено покращення практично всіх досліджуваних показників, а саме суттєво покращились результати виконання різновидів рівноваг (15–39%) та стрибків (20–42%).

Висновки: отримані результати довели ефективність розробленої авторської методики, спрямованої на вдосконалення спеціальної фізичної підготовки спортсменок на етапі попередньої базової підготовки.


Ключові слова


художня гімнастика; гімнастки 9–10 років; тестування; спеціальна фізична підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Deineko, Alfia (2017), «Game method application efficiency for speed and power capability development of trampoline athletes at the initial training stage», Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, No. 3(59), рр. 8-10, режим доступу: journals.uran.ua/sport_herald/article/view/107301/102264.

Карпенко, Л.А. (2003), Художественная гимнастика: учеб. для тренеров, преподавателей и студентов физ. культуры, Москва.

Андрєєва, Р.І. (2011), Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту, ХДАФК, Харків, 21 c.

Муллагильдина, А.Я. (2017), «Влияние сенсомоторной координации на техническую подготовленность юных спортсменок в художественной гимнастике», Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2(58), С. 62-66, doi:10.15391/snsv.2017-2.011.

Муллагильдина, А.Я. (2016), «Совершенствование артистичности у квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике», Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 4(54), С. 79-83, doi:10.15391/ snsv.2016-4.014.

Дейнеко, А.Х., Муллагільдина, А.Я., Красова, І.В. (2016), «Вдосконалення координаційних здібностей гімнасток на етапі початкової підготовки в художній гімнастиці», Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 24-25 березня 2016 р., ХДАФК, Харків, С. 86-89.

Технічний комітет з художньо гімнастики: FIG (2017), Правила змагань з художньої гімнастки (2017–2020).

Винер, И.А. (2003), Подготовка высококвалифицированных спортсменок в художественной гимнастике: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук, СПГАФК им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 24 с.

Білокопитова, Ж.А., Нестерова, Т.В., Дерюгіна, А.М., Бєзсонова, В.А. (1999), Художня гімнастика: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Республіканський науково-методичний кабінет, Київ.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Альфія Дейнеко, Інна Красова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge