DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-2.006

Авторська програма з комбінованого шейпінгу як засіб покращення фізичної підготовленості студенток

Анастасія Демченко

Анотація


Мета: покращити рівень фізичної підготовленості студенток 17–20 років засобами комбінованого шейпінгу.

Матеріал і методи: використовувались наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики. В експерименті брали участь 30 студенток віком 17–20 років неспеціальних факультетів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Результати: розроблено авторську програму секційних занять з комбінованого шейпінгу для студенток 17–20 років. Виявлено позитивний вплив засобів комбінованого шейпінгу на фізичну підготовленість студенток.

Висновки: доведено ефективність програми секційних занять з комбінованого шейпінгу за динамікою основних показників фізичної підготовленості студенток.


Ключові слова


фізичне виховання; фізична підготовленість; програма; студенти; комбінований шейпінг

Повний текст:

PDF

Посилання


Гринько, В.М., Куделко, В.Е. (2017), “Вплив занять аеробного характеру на спеціальну витривалість студентів у групах зі спортивною спрямованістю (секційні заняття) настільний теніс”, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(61), С. 48-52.

Міністерство молоді та спорту України (2016), Тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17#n15.

Зайцев, С.С. (2010), “Оценка факторов, определяющих отношение студентов технического вуза к занятиям физическим воспитанием”, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, С. 21-25.

Коробко, С.В., Щербина, З.И., Куделко, В.Э., Буймистрова, Л.В., Тесленко, В.А., Павленко, Е.Е. (2003), Оценка физического состояния и физической подготовленности студентов, НФАУ, Харьков.

Косівська, А.В. (2015), “Вплив засобів шейпінгу на морфо-функціональні показники рухової функції студенток неспеціальних факультетів вищої школи”, Педагогика. Современная наука. Новый взгляд: сборник научных докладов, Часть 2, С. 79-83.

Косівська, А.В. (2016), “Покращення функціонального стану серцево-судинної системи студенток засобами шейпінгу”, Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць, № 2, С. 74-79.

Маленюк, Т.В., Косівська, А.В. (2015), “Секційні заняття – пріоритетна форма організації процесу фізичного виховання студентів (на прикладі шейпінгу)”, Педагогіка, психологія та медично-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 4, С. 38-42.

Маляр, Н.С. (2015), “Оптимізація процесу фізичного виховання студентів ВНЗ методо колового тренування”, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Випуск 3 К2(57)15, С. 217-220.

Мартинова, Н.П. (2014), “Нові види аеробіки як засіб розвитку рухових якостей студенток вищих навчальних закладів”, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(39), С. 62-65.

Новицкая, Н.А. (2015), “Организация занятий физическим воспитанием студентов высших учебных заведений с учетом их интересов и индивидуального физического развития”, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(50), С. 111-116.

Пустоляков, Л.Н., Болгар, М.А. (2015), “Опанування основними засобами підвищення фізичної підготовленості, фізичної працездатності та функціонального стану здоров'я студентів за допомогою фізичних вправ”, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Випуск 3 К2(57)15, С. 279-282.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Анастасія Демченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge