DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-2.008

Якість виконання структурних компонентів змагальних програм кваліфікованих спортсменів, як фактор, що визначає спортивний результат в акробатичному рок-н-ролі

Юлія Луценко

Анотація


Мета: проаналізувати сучасні змагальні програми спортсменів класу «Б», які спеціалізуються в акробатичному рок-н-ролі, та визначити найбільш інформативні показники змісту цих програм.

Матеріал і методи: у ході дослідження аналізувались відеоматеріали виступів на чемпіонаті України з акробатичного рок-н-ролу спортивних пар класу «Б» та електронні протоколи цих змагань. Для оцінки зв’язку між найбільш інформативними показниками змісту змагальних програм був проведений кореляційний аналіз.

Результати: визначено, що найбільш інформативними показниками змісту змагальної композиції у кваліфікованих спортсменів класу «Б», які спеціалізуються в акробатичному рок-н-ролі є «елементи акробатики і комбінації», «основний хід», «танцювальні фігури», а в блоці «хореографія» – «зміни на основному ході», «варіації основного ходу», «танцювальні парні фігури без основного ходу».

Висновки: виявлено сильну кореляційну залежність між «елементами акробатики» і «акробатичними комбінаціями» (0,95), між «змінами на основному ході» і «основним ходом» (0,89), між «варіаціями основного ходу» і «основним ходом» (0,91), між «варіаціями основного ходу» і «змінами на основному ході» (0,93), між «танцювальними парними фігурами без основного ходу» і «танцювальними фігурами» (0,94).


Ключові слова


акробатичний рок-н-рол; змагальні програми; кваліфіковані спортсмени; клас «Б»

Повний текст:

PDF

Посилання


Кизім, П., Гуменюк, С., Батєєва, Н. (2018), "Вплив спеціальної фізичної підготовленості спортсменів на біомеханічні характеристики виконання базових вправ в акробатичному рок-н-ролі", Cлобожанський науково-спортивний вісник, № 1(63), С. 36-41, doi: 10.15391/snsv.2018-1.006.

Козаков, М.В. (2013), "Особенности построения конкурсных программ в акробатическом рок-н-ролле в категории юноши", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(38), С. 141-146.

Криштапович, А.Г., Гуменюк, С.В. (2017), "Побудова змагальних програм кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі", Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини. Збірник наукових праць, Харків, Випуск 1, С. 261-265.

Луценко, Л.С., Кызим, П.М. (2015), "Некоторые противоречия в современной оценке акробатических элементов, используемых в композициях категории «В-класса» в акробатическом рок-н-ролле", Cлобожанський науково-спортивний вісник, № 2(46), С. 109-111, doi: 10.15391/snsv.2015-2.021.

Луценко, Ю.М., Мулик, В.В., Таран, Л.М. (2017), "Структура та зміст змагальних програм кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі", Cлобожанський науково-спортивний вісник, № 5(61), С. 75-79, doi: 10.15391/snsv.2017-5.013.

Луценко, Ю.М., Кизім, П.М., Луценко, Л.С., Батєєва, Н.П. (2016), "Удосконалення техніки виконання основного ходу спортсменами в акробатичному рок-н-ролі засобами хореографії на етапі спеціалізованої базової підготовки", Cлобожанський науково-спортивний вісник, № 4(54), С. 47-51, doi: 10.15391/snsv.2016-4.010.

WRRC (2017), "Rock'n'roll Rules", режим доступу: https://www.wrrc.org/default.asp?iId=GFKJKF.

Терехін, В.С., Медведіва, Є.Н., Крючек, Є.С., Баранов, М.Ю. (2015), Теорія та методика акробатичного рок-н-ролу. Актуальні проблеми підготовки спортсменів: навчальний посібник, Людина, Москва.

Сутула, В. (2018), "Узагальнююче визначення поняття «спорт» як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(64), С. 89-97, doi: 10.15391/snsv.2018-1.016.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Юлія Луценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge