DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-2.013

Зміни показників технічної підготовленості волейболістів 10–11 років під впливом візуального сприйняття параметрів рухів

Євгенія Стрельникова, Юрій Горчанюк, Олена Несен

Анотація


Мета: підвищення рівня технічної підготовленості волейболісток на етапі початкової підготовки під впливом візуального сприйняття параметрів рухів.

Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь 36 спортсменок групи початкової підготовки у віці 10–11 років м. Харкова. Під час дослідження використовувались наступні методи: аналіз наукової та методичної літератури; педагогічне тестування педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Педагогічний експеримент тривав 8 тижнів та будувався за участю двох груп: контрольної (18 гравців), навчально-тренувальний процес якої відповідав змісту програми ДЮСШ з волейболу, та експериментальної (18 гравців), зміст підготовки якої був доповнений програмою із застосуванням методики технічного навчання, яка побудована на базі візуального сприйняття спортсменками особливостей виконання технічних прийомів. Педагогічний експеримент тривав 3 місяці, після чого були проаналізовані зміни рівня технічної підготовленості волейболісток обох груп.

Результати: після педагогічного експерименту встановлено достовірні покращення показників двох тестових вправ у спортсменок експериментальної групи. Зміни результатів волейболісток контрольної групи не мали достовірності.

Висновки: запропонована нами методика технічного навчання, яка побудована на базі візуального сприйняття спортсменками біомеханічних особливостей виконання технічних прийомів, ефективна та може бути використана тренерами груп початкової підготовки.


Ключові слова


волейболістки; технічна підготовленість; підготовка волейболісток; візуальне сприйняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Горчанюк, Ю.А. (2004), Технічна підготовка спортсменів у пляжному волейболі на основі біомеханічних моделей стрибків і переміщень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.01. «Професійний і олімпійський спорт», Харків, 20 с.

Долгополов, Д.О., Гужва, Р.Г., Паєвський, В.В. (2016), “Вікові особливості технічної підготовки волейболістів”, Спортивные игры, № 1, С. 10-13.

Козина, Ж.Л., Пугунец, А. (2014), “Применение современных информационных технологий для активизации образного восприятия занимающимися элементов техники и тактики в спортивных играх”, Теорія та методика фізичного виховання, № 02, С. 46-52.

Крылов, Д.С. (2017), “К вопросу о применении современных компьютерных технологий в технической подготовке теннисистов десятилетнего возраста”, Спортивные игры, № 1, С. 20-23.

Ляхова, Т.П., Стрельникова, Е.Я. (2006), “Оптимизация технико-тактических действий с учетом игровых амплуа волейболистов”, Физическое воспитание студентов творческих, № 1, С. 38-45.

Несен, О.О., Ширяєва, І.В., Євтушенко, І.М. (2018), “Удосконалення технічної підготовленості баскетболістів 10–11 років на базі розвитку координаційних та швидкісно-силових здібностей”, Спортивні ігри, № 1(7). C. 13-21.

Пасько, В. В. (2010), “Використання комп’ютерних технологій в учбово-тренувальному процесі у контактних ігрових видах спорту (на прикладі регбі)”, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2, С. 117-120.

Стрельникова, Є.Я., Ляхова Т.П. (2011), “Проблеми підготовки спортивних резервів у сучасному волейболі”, Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми та перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств в вищих навчальних закладах», ХГАДИ, Харків, С. 120-122.

Філенко, Л.В., Несен, О.О. (2018), “Інформатизація підготовки студентів-гандболістів засобами мультимедійної комп’ютерної програми «Гандбол»”, Спортивні ігри, № 1(7), C. 54-61.

Bykova, O., Druz, V., Pomeshchikova, I., Strelnikova, Е., Strelnikov, G., Мelnyk, А. & Shyriaieva, I. (2017), “Changes in technical preparedness of 13–14-year-old handball players under the influence of coordination orientation exercises”, Journal of Physical Education and Sport, No. 17(3), pp. 1899-1905.

Lucy Parrington, Kevin Ball & Clare Mac Mahon (2015), “Kinematics of a striking task: accuracy and speed-accuracy considerations”, Journal of Sports Sciences, Vol. 33, Iss. 4, pp. 346-357.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Євгенія Стрельникова, Юрій Горчанюк, Олена Несен

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge