DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-3.003

Вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки

Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Анотація


Мета: вивчити вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, метод експертних оцінок, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 40 спортсменів (20 спортивних пар категорії «ювенали»).

Результати: визначено рівень технічної майстерності виконання змагальної програми до та після проведення педагогічного експерименту. Визначено динаміку показників рівня технічної підготовленості юних спортсменів з акробатичного рок-н-ролу.

Висновки: дослідження свідчить про позитивний вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки.


Ключові слова


Мета: вивчити вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педаго

Повний текст:

PDF

Посилання


Батеева, Н.П., Кизім, П.М., Плужников, А.В., Фірсова, Ю.Ю. (2011), "Використання танцювальних напрямків у акробатичному рок-н-ролі", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 74-77.

Батєєва, Н.П. (2013), Удосконалення спеціальної фізичної та технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроциклі: автореф. дис. канд. наук фіз. виховання і спорту, ХДАФК, Харків, 22 с.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2017), Совершенствование физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле, Харьков.

Кизім, П.Н., Алабін, В.Г., Макурін, Ю.К., Муллагільдіна, А.Я. (1999), Акробатичний рок-н-рол, Основа, Харків.

Кызим, П.Н. (1997), Программа изучения (преподавания) основных движений акробатического рок-н-ролла в 1–4 классах общеобразовательных школ, Основа, Харьков.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская литература, Киев.

Сергієнко, Л.П. (2010), Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти, Олімпійська література, Київ.

Andersen, N. (1990), International aerobics center seminar "Sweat systems". Minneapolis.

Dragnea, C.A. & Teodorescn, S.M. (2002), Teoria Sportului, Bucuresti, Fest.

Naglak, Z. (1991), Metodyka trenowania sportowca, AWF, Wroclaw.

Schnabel, G. (1994), "Prinzipien des sportlichen", Trainingswissenschaft, Sport Verbag, Berlin, рр. 282-294.

Shepard, R.I. & Astrand, P.O. (Eds) (1992), Endurance in Sports, ISBN: 978-0-632-05348-3.

Thomas, J.R. & Nelson, J.K. (2001), Research Methods in Physical Activity, Human Kinetics.

Ulatowski, T. (1992), Teoria sportu, Tom II, UKFiT, Warszawa.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.