DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-3.003

Вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки

Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Анотація


Мета: вивчити вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, метод експертних оцінок, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 40 спортсменів (20 спортивних пар категорії «ювенали»).

Результати: визначено рівень технічної майстерності виконання змагальної програми до та після проведення педагогічного експерименту. Визначено динаміку показників рівня технічної підготовленості юних спортсменів з акробатичного рок-н-ролу.

Висновки: дослідження свідчить про позитивний вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки.


Ключові слова


Мета: вивчити вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педаго

Повний текст:

PDF

Посилання


Батеева, Н.П., Кизім, П.М., Плужников, А.В., Фірсова, Ю.Ю. (2011), "Використання танцювальних напрямків у акробатичному рок-н-ролі", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 74-77.

Батєєва, Н.П. (2013), Удосконалення спеціальної фізичної та технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроциклі: автореф. дис. канд. наук фіз. виховання і спорту, ХДАФК, Харків, 22 с.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2017), Совершенствование физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле, Харьков.

Кизім, П.Н., Алабін, В.Г., Макурін, Ю.К., Муллагільдіна, А.Я. (1999), Акробатичний рок-н-рол, Основа, Харків.

Кызим, П.Н. (1997), Программа изучения (преподавания) основных движений акробатического рок-н-ролла в 1–4 классах общеобразовательных школ, Основа, Харьков.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская литература, Киев.

Сергієнко, Л.П. (2010), Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти, Олімпійська література, Київ.

Andersen, N. (1990), International aerobics center seminar "Sweat systems". Minneapolis.

Dragnea, C.A. & Teodorescn, S.M. (2002), Teoria Sportului, Bucuresti, Fest.

Naglak, Z. (1991), Metodyka trenowania sportowca, AWF, Wroclaw.

Schnabel, G. (1994), "Prinzipien des sportlichen", Trainingswissenschaft, Sport Verbag, Berlin, рр. 282-294.

Shepard, R.I. & Astrand, P.O. (Eds) (1992), Endurance in Sports, ISBN: 978-0-632-05348-3.

Thomas, J.R. & Nelson, J.K. (2001), Research Methods in Physical Activity, Human Kinetics.

Ulatowski, T. (1992), Teoria sportu, Tom II, UKFiT, Warszawa.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge