DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-3.004

Дослідження адаптаційних можливостей функціонального стану організму баскетболістів до фізичних навантажень у ході мікроциклу підготовчого періоду тренування

Світлана Корсун, Ірина Шапошнікова, Ірина Помещикова

Анотація


Мета: визначити адаптаційні можливості функціонального стану організму юних баскетболістів до фізичних навантажень під час тренувального мікроциклу підготовчого періоду.

Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 10 баскетболістів 14–15 років навчально-тренувальної групи дитячо-юнацької спортивної школи м. Харкова. Обстеження проводили в ході мікроциклу підготовчого періоду і через 12 місяців у підготовчому періоді на етапі спеціальної підготовки. Для оцінки адаптаційних можливостей функціонального стану баскетболістів у роботі застосовувався цито-біофізичний метод визначення біоелектричних властивостей ядер клітин буккального епітелію.

Результати: проведені дослідження функціонального стану організму баскетболістів за показником електронегативності (ЕН, %) клітинних ядер буккального епітелію після впливу фізичних навантажень різного спрямування показали, що запропоновані фізичні навантаження в ході тренувального процесу виявилися досить ефективними для розвитку тренованості спортсменів, про що свідчить поліпшення адаптаційних можливостей організму баскетболістів у ході розглянутого періоду спортивної підготовки.

Висновки: показник електронегативності клітинних ядер буккального епітелію у баскетболістів після впливу фізичних навантажень у кінці мікроциклу достовірно не змінюється, а має лише тенденцію до зниження, що вказує на сприятливий перебіг процесів адаптації організму спортсменів до фізичних навантажень і раціональну побудову тренувальної програми мікроциклу.


Ключові слова


функціональний стан організму баскетболістів; біоелектричні властивості ядер клітин буккального епітелію; показник електронегативності (ЕН %)

Повний текст:

PDF

Посилання


Быкова, Е.А. (2012), "Использование способов плавания для повышения функциональных возможностей гандболисток в подготовительном периоде годового цикла", Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : сборник статей VIII международной научной конференции, Харьков, № 2, Том 3, С. 17-20.

Гончаренко, М.С. (ред.) (2012), Валеологічний інструментарій апаратно-програмної діагностики й моніторингу здоров'я: методичний посібник, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків.

Коваль, М.В., Чуча, Н.І. (2016), "Рівень спеціальної працездатності баскетболістів студентської команди", Спортивные игры, № 1, С. 21-24.

Корсун, С.М., Шапошнікова, І.І., Суворова, Я.В. (2014), "Особенности влияния тренировочных нагрузок различной направленности на функциональное состояние организма юных гимнасток", Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації : матеріали І наук.-прак. інтернет-конф., ХДАФК, Харків, С. 49-52.

Корсун, С.М., Шапошнікова, І.І., Суворова, Я.В., Мамон, Р.І. (2016), "Оценка функционального состояния организма студентов при влиянии физических загрузок по биоэлектрическим свойствам клеточных ядер", Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації : зб. статей ІІ міжн. наук.-прак. інтернет-конф., ХДАФК, Харків, С. 170-175.

Корсун, С.М., Ковальова, С.В., Шапошнікова, І.І., Суворова, Я.В. (2017), "Особливості застосування методів лікувальної фізичної культури в реабілітації осіб з ампутаційними дефектами верхніх кінцівок", Досягнення і перспективи реабілітації, підвищення функціональних можливостей і якості життя осіб з ураженнями опорно-рухової системи : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., Харків, С. 119-122.

Корсун, С.М., Шапошнікова, І.І., Перевозник, В.І. (2018), "Оцінка рівня швидкісних здібностей та функціонального стану організму юних футболістів", Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації : зб. статей IV міжн. наук.-прак. інтернет-конф., ХДАФК, Харків, С. 24-31.

Помещикова, И.П., Сапсай, С. (2016), "Вплив методу сполучених вправ на показники швидкісної витривалості баскетболістів 15–16 років", Зб. наук. пр. Харківської державної академії фізичної культури, Вип. № 3, С. 111-113.

Pomeshchikova, I.P., Ruban, L. & Naumenko, L. (2015), "Functional state of the cardiovascular system at female basketball players of a team of the first league in the course of carrying out medical and pedagogical observation", Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, No. 1(45), pp. 102-107.

Pomeshchikova, I.P., Zhang Xing Yu & Koval, Maryna (2016), "Level of coordination abilities and physical working capacity of grade 8 female students suzhou wuzhong yingchuu middle school", Education and space (Soul Suzhou China), No. 3, pp. 83-86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Світлана Корсун, Ірина Шапошнікова, Ірина Помещикова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge