DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-3.006

Вплив ерготерапії на рівень самообслуговування дітей з церебральним паралічем

Олександр Кущенко

Анотація


Мета: сформувати блок ерготерапії для дітей з церебральним паралічем, доповнити ним програму фізичної реабілітації та визначити його корисність у підвищенні рівня самообслуговування.

Матеріал і методи: аналіз і узагальнення зарубіжної та вітчизняної спеціальної науково-методичної літератури; педіатрична оцінка обмежень активності (PEDI). Контингент досліджуваних – 106 дітей 4–6 років, з них 54 зі спастичною геміплегією та 52 зі спастичною диплегією. До занять з контрольними групами включалися методики фізичної терапії. Основні групи отримували частину модифікованих стандартних процедур, а ключовою відмінністю було використання у основних групах ерготерапії, а саме цілеспрямованої терапії.

Результати: метою ерготерапевтичних втручань було досягнення максимально можливої заняттєвої активності дитини. Цілеспрямована терапія вимагала першочергового аналізу завдання, середовища виконання і можливостей дитини. Процедури цілеспрямованої терапії будувалися з видів занять, що включали визначений алгоритм завдань. Відповідно до заключних результатів, основні групи мали достовірно кращі результати у ряді пунктів розділу самообслуговування за PEDI.

Висновки: використання цілеспрямованої терапії у комплексі з фізичною терапією має переваги у покращенні рівня самообслуговування, порівняно зі стандартним протоколом фізичної терапії.


Ключові слова


ерготерапія; відновлення; функціонування; активність; участь; фізичні навантаження; фізичні вправи

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітомський, В.В. (2015), "Оцінка впливу технології фізичної реабілітації на дихальну систему дітей з функціонально єдиним шлуночком серця після гемодинамічної корекції", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(50). С. 44-47.

Вітомський, В. (2015), "Фізична реабілітація дітей з вродженими вадами серця: огляд зарубіжного досвіду та досягнень", Теорія і методика фіз. виховання і спорту, № 3, С. 48-54.

Кущенко, О.О., Вітомській, В.В., Лазарєва, О.Б., Вітомська, М.В. (2017), "Засоби ерготерапії в підвіщенні рівня функціонування та незалежності дітей із церебральним паралічем", Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. націон. ун-ту імені Лесі Українки, Вип. 26, С. 94-102.

Мартинюк, В.Ю. (ред.) (2016), Основи соціальної педіатрії. Навчально методичний посібник: у 2-х т., Т.1. Київ.

Роменськаб Т.Г. (2016), "Особливості формування соціально-побутових навичок у дошкільників з типовим розвитком та з дитячим церебральним паралічем", Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, № 3, С. 175-182.

Финни, Н.Р. (2005), Ребенок с церебральным параличом. Помощь, уход, развитие: Книга для родителей, пер. с англ. Ю.В. Липес, А.В. Снеговской; под ред. Е.В. Клочковой, Теревинф, Москва.

Шевцов, А.Г. (2007), "Окупаціональна терапія як міждисциплінарна сфера реабілітаційної діяльності", Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та психологія, № 8, С. 81-88.

Choi, B.C. & Pak, A.W. (2006), "Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity in health research, services, education and policy: 1. definitions, objectives, and evidence of effectiveness", Clin Invest Med., Vol. 29, Iss. 6, pp. 351-364.

Gunel, K.M. (2009), "Rehabilitation of children with cerebral palsy from a physiotherapist’s perspective", Acta Orthop Traumatol Turc., Vol. 43. Iss. 2, pp. 173-180, doi:10.3944/AOTT.2009.173.

Helders, P.J., Engelbert, R.H., Custers, J.W., Gorter, J.W., Takken, T. & Van der Net, J. (2003), "Creating and being created: the changing panorama of paediatric rehabilitation", Pediatr Rehabil., Vol. 6, pp. 5-12.

Imas, Y. & Lazarieva, O. (2017), "Pre-conditions and modern development of specialities in physical therapy and ergo-therapy in Ukraine", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, No.2 (38), pp. 10-15.

Trabacca, A., Vespino, T., Di Liddo, A. & Russo L. (2016), "Multidisciplinary rehabilitation for patients with cerebral palsy: improving long-term care", Journal of Multidisciplinary Healthcare, Vol. 9, pp. 455-462.

Vitomskiy. V.V., Lazarіeva, О.B., Imas, E.V., Zhovnir, V.A. & Emets, I.N. (2017), "Dynamic of bio-geometric profile indicators of children’s with functionally one ventricle posture at stage of physical rehabilitation", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 7; 21(3), pp. 146-151, doi:10.15561/18189172.2017.0308.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олександр Кущенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge