DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-4.002

З досвіду фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем із застосуванням засобів Бобат-терапії

Євгеній Імас, Віталій Кашуба, Божена Буховець

Анотація


Мета: визначити ефективність використання засобів Бобат-терапії в програмі фізичної реабілітації дітей з ДЦП.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз та узагальнення літературних і документальних джерел; застосування діагностичних шкал: «Карти-тесту рухових можливостей дітей», «Мюнхенської функціональної діагностики», «The Gross Motor Function Classification System» та методу математичної обробки даних.

Результати: незважаючи на наявність великої кількості методів фізичної реабілітації дітей з ДЦП, постає проблема вибору найефективнішого. У результаті сучасних наукових досліджень науковців різних країн світу виявлено, що Бобат-терапія є ефективним методом у фізичній реабілітації дітей з ДЦП. Однак існує проблема з визначенням критеріїв диференціації використання засобів Бобат-терапії, а також із створенням алгоритму їх використання, що раніше ще не були досліджені.

Висновки: за результатами нашого наукового дослідження програма фізичної реабілітації дітей з ДЦП із застосуванням методу Бобат-терапії з урахуванням розробленого алгоритму диференційованого використання засобів Бобат-терапії є ефективною, про що свідчать отримані дані. Так, у дітей ОГ було констатовано покращення моторних функцій за системою «The Gross Motor Function Classification System», рухових можливостей за «Картою-тестом рухових можливостей дітей» та нормалізацію психофізичного стану за «Мюнхенською функціональною діагностикою».


Ключові слова


Бобат-терапія; ДЦП; фізична реабілітація; моторні функції; психофізичний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Буховець, Б.О. (2014), "Бобат-терапія в корекції психомоторного розвитку дітей з органічним ураженням ЦНС", Наука і освіта, № 8, С. 30-35.

Буховець, Б.О. (2015), "Ефективність застосування методу Бобат в корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку з руховими розладами", ScienceRise, № 2/5 (19), С. 21-25.

Буховець, Б.О. (2016), "Ефективність застосування методу Бобат в корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку, хворих на дитячий церебральний параліч", Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 57, С. 73-81.

Буховець, Б. (2017), "Моторна функція та рухові можливості дітей з дитячим церебральним паралічем при фізичній реабілітації з використанням методу Бобат", Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, № 27-28, С. 48-54.

Кашуба, В.А. (2003), Биомеханика осанки, Олимпийская литература, Киев. 6. Кашуба, В., Козлов, Ю. (2012), "Влияние программы физической реабилитации на пространственную организацию тела детей 5–6 лет с круглой спиной в условиях дошкольных общеобразовательных учреждений", Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, № 7, С. 79-82.

Кашуба, В., Козлов, Ю. (2012), «Влияние программы физической реабилитации на пространственную организацию тела детей 5–6 лет с круглой спиной в условиях дошкольных общеобразовательных учреждений», Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, № 7, С. 79-82.

Кашуба, В.А., Лазарева, Е.Б., Козлов, Ю.В (2014), "Содержание технологии физической реабилитации детей 5–6 лет, с нефиксированными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в условиях дошкольного учебного заведения", Ученые записки БГУФК, № 2, С. 10-15.

Kashuba, V. & Bukhovets, B. (2017), "The indicators of physical development of children with Cerebral Palsy as the basis of differential approach to implementation of the physical rehabilitation program of using Bobath-therapy method", Journal of Education, Health and Sport for merly Journal of Health Sciences, Vol. 7, Nо. 3, рр. 835-849.

Lennon, S. & Ashburn, A. (2000), "The Bobath concept in stroke rehabilitation: a focus group study of the experienced physiotherapists perspective", Disabil Rehabil, Vol. 15; Nо. 22(15), рр. 665.

Mikołajewska, E. (2017), "Bobath and traditional approaches in post-stroke gait rehabilitation in adults", Biomedical Human Kinetics, Nо. 9, рр. 27-33.

Schmelzle, C., Rother, M., Offerman, S. & Eckerter, S. (2004), "The Bobath concept today: still appropriate yesterday – a nursing error today?", Pflege Z., Nо. 57, рр. 233-236.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Євгеній Імас, Віталій Кашуба, Божена Буховець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge