DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-4.005

Роль і значення хореографії у гімнастичних і танцювальних видах спорту

Галина Артем’єва, Тетяна Мошенська

Анотація


Хореографічний компонент є обов'язковим при побудові змагальних програм у гімнастичних і танцювальних видах спорту, а при виставленні оцінки за виконану композицію хореографія є одним із критеріїв, відповідно одним з видів підготовки в цих видах спорту є хореографічна.

Мета: встановлення ролі хореографії при підготовці спортсменів у гімнастичних і танцювальних видах спорту, і її значення при оцінюванні змагальної діяльності.

Матеріал і методи: для проведення даного дослідження були використані наступні методи: теоретичний – аналіз та узагальнення літературних джерел; соціологічний – анкетування. Дослідження проводилось з фахівцями, які розвивають гімнастичні і танцювальні види спорту. В анкетуванні прийняли участь досвідчені тренери зі спортивної аеробіки, черлідингу та акробатичного рок-н-ролу у кількості 24 респонденти (по 8 з кожного з представлених видів спорту). Важливим аспектом при підготовки успішних спортсменів у гімнастичних і танцювальних видах спорту є раціональне поєднання різних видів підготовки в багаторічному тренувальному процесі.

Результати: через слабку теоретичну базу в цих видах спорту існує недостатня кількість досліджень з даного питання, безперечно у практиків виникає питання про ступінь впливу хореографії на кінцевий результат, і включення в тренувальний процес необхідної кількості її засобів. Проведене дослідження дозволило узагальнити відповіді респондентів на питання анкети про роль і значенні хореографії при побудові тренувального процесу зі спортсменами у гімнастичних і танцювальних видах спорту.

Висновки: отримані результати вказують не те, що на сьогоднішній день хореографія є невід’ємним компонентом як тренувального процесу, так і змагальної діяльності. Але у кожному з представлених видів спорту існує неоднозначне ставлення практиків до хореографічної підготовки і включення її засобів у тренувальний процес.


Ключові слова


гімнастичні; танцювальні види спорту; хореографічна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Біленька, І.Г. (2017), Музично-ритмічне виховання у видах спорту естетичної спрямованості. Навчальний посібник, ХДАФК, Харків.

Борисенкова, Е.С. (2009), Формирование эстетических способностей детей 8–10-летнего возраста в процессе занятий спортивными танцами: автореф. диссерт. на соис. уч. ст. канд. пед. наук, Челябинск, 34 с.

Ваганова, А.Я. (2000), Основы классического танца, Серия «Учебники для вузов. Специальная литература», Лань, СПб.

Кизім, П.М., Луценко, Л.С., Батєєва, Н.П. (2016), "Удосконалення змагальної програми жіночої пари з акробатики засобами хореографії на етапі спеціалізованої базової підготовки", Слобожанський науково спортивний вісник, № 2(52), С. 55-60.

Луценко, Л.С. (2002), "Хореографическая подготовка в акробатическом рок-н ролле", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 28, С. 67-74.

Луценко Л.С., Бодренкова И.А. (2013), "Взаимосвязь показателей общей и специальной физической подготовленности спортсменов-черлидеров на этапе специализированной базовой подготовки", Физическое воспитание студентов, № 6, С. 43-49.

Платонов, В.Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]: 2 кн., Олимпийская литература, Киев, Кн. 1.

Поздеева, Е.А., Пшеничникова, Г.Н. (2008), Совершенствование исполнительского мастерства в спортивной аэробике: учеб.-метод. пособие, Сиб- ГУФК, Омск.

Соколова, И.В. (2015), "Взаимосвязь хореографической подготовки и артистизма в аэробной гимнастике", Наука Красноярья, № 1, С. 40-52.

Сосина, В.Ю. (2009), Хореография в гимнастике, Олімпійська література, Киев.

Шипилина, И.А. (2004), Хореография в спорте. Серия «Образовательные технологии в массовом и олимпийском спорте», Феникс, Ростов н/Д.

Artemyeva, H. & Moshenska, T. (2017), "Improvement of special physical training of female gymnasts in sports aerobics at the stage of preliminary basic training", Slobozhanskyi herald of sciense and sport, No. 6(62), pp.17-20.

Moshenskaб T. & Bodrenkova, I. (2017), "Structure and content of competitive group compositions in sports aerobics", Slobozhanskyi herald of sciense and sport, No. 1(57), pp.40-42.

Mullagildina, A. (2016), "Improvement of artistry at the qualified sportswomen in rhythmic gymnastics", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 4(54), pp. 69-72


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Галина Артем’єва, Тетяна Мошенська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge