DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-4.007

Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії «Ювенали» з акробатичного рок-н-ролу з використанням засобів функціонального тренінгу

Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Анотація


Мета: розробити та експериментально обґрунтувати методику удосконалення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії «Ювенали» з акробатичного рок-н-ролу з використанням засобів функціонального тренінгу.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 40 спортсменів (20 спортивних пар категорії «Ювенали»).

Результати: застосування засобів функціонального тренінгу експериментальної методики покращило рівень спеціальної фізичної підготовленості спортсменів.

Висновки: встановлено позитивний вплив засобів функціонального тренінгу у компонентах швидкісної, силової і швидкісно-силової підготовках на динаміку рівня спеціальної фізичної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу.


Ключові слова


акробатичний рок-н-рол; спеціальна фізична підготовленість; функціональний тренінг

Повний текст:

PDF

Посилання


Артем'єва, Г.П. (2008), Критерії відбору та прогнозування спортивного удосконалювання в акробатичному рок-н-ролі (24.00.01): автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. наук фіз. виховання і спорту, Харків, 23 с.

Батєєва, Н.П. (2013), Удосконалення спеціальної фізичної та технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроціклі: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. наук фіз. виховання і спорту, Харків, 22 с.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2017), Совершенствование специальной физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле, Харків, ISBN 978-617-7256-95-2.

Кизім, П.М. (2018), Біомеханіка в акробатичному рок-н-ролі: навч.-метод. посіб., Харків.

Луценко, Л.С. (2005), Оптимізація тренувального процесу в акробатичному рок-н-ролі на етапі початкової підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз. вих. та спорту, Харків, 22 с.

Муллагильдина, А.Я. (1995), Повышение эффективности тренировочного процесса в акробатическом рок-н-ролле: дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук, Харьков, 150 с.

WRRC (2017), "Rock'n'roll Rules", режим доступу: http://www.wrrc.org/default.asp?iId=GFKJKF.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская литература, Киев.

Сергієнко, Л.П. (2010), Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти, Олімпійська література, Київ.

Терехин, В.С., Медведева, Е.Н., Крючек, Е.С., Баранов, М.Ю. (2015), Теория и методика акробатического рок-н-ролла. Актуальные проблемы подготовки спортсменов: учебное пособие, Москва.

Andersen, N. (1990), International aerobics center seminar "Sweat systems", Minneapolis.

Dragnea, C.A. & Teodorescn, S.M. (2002), Teoria Sportului, Bucuresti, Fest.

Naglak, Z. (1991), Metodyka trenowania sportowca, AWF, Wroclaw.

Schnabel, G. (1994), "Prinzipien des sportlichen", Trainingswissenschaft, Sport Verbag, Berlin, рр. 282-294.

Shepard, R.I. & Astrand, P.O. (Eds) (1992), Endurance in Sports, ISBN: 978-0-632-05348-3.

Thomas, J.R. & Nelson, J.K. (2001), Research Methods in Physical Activity, Human Kinetics.

Ulatowski, T. (1992), Teoria sportu, Tom II, UKFiT, Warszawa.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.