DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-4.007

Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії «Ювенали» з акробатичного рок-н-ролу з використанням засобів функціонального тренінгу

Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Анотація


Мета: розробити та експериментально обґрунтувати методику удосконалення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії «Ювенали» з акробатичного рок-н-ролу з використанням засобів функціонального тренінгу.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 40 спортсменів (20 спортивних пар категорії «Ювенали»).

Результати: застосування засобів функціонального тренінгу експериментальної методики покращило рівень спеціальної фізичної підготовленості спортсменів.

Висновки: встановлено позитивний вплив засобів функціонального тренінгу у компонентах швидкісної, силової і швидкісно-силової підготовках на динаміку рівня спеціальної фізичної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу.


Ключові слова


акробатичний рок-н-рол; спеціальна фізична підготовленість; функціональний тренінг

Повний текст:

PDF

Посилання


Артем'єва, Г.П. (2008), Критерії відбору та прогнозування спортивного удосконалювання в акробатичному рок-н-ролі (24.00.01): автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. наук фіз. виховання і спорту, Харків, 23 с.

Батєєва, Н.П. (2013), Удосконалення спеціальної фізичної та технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроціклі: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. наук фіз. виховання і спорту, Харків, 22 с.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2017), Совершенствование специальной физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле, Харків, ISBN 978-617-7256-95-2.

Кизім, П.М. (2018), Біомеханіка в акробатичному рок-н-ролі: навч.-метод. посіб., Харків.

Луценко, Л.С. (2005), Оптимізація тренувального процесу в акробатичному рок-н-ролі на етапі початкової підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз. вих. та спорту, Харків, 22 с.

Муллагильдина, А.Я. (1995), Повышение эффективности тренировочного процесса в акробатическом рок-н-ролле: дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук, Харьков, 150 с.

WRRC (2017), "Rock'n'roll Rules", режим доступу: http://www.wrrc.org/default.asp?iId=GFKJKF.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская литература, Киев.

Сергієнко, Л.П. (2010), Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти, Олімпійська література, Київ.

Терехин, В.С., Медведева, Е.Н., Крючек, Е.С., Баранов, М.Ю. (2015), Теория и методика акробатического рок-н-ролла. Актуальные проблемы подготовки спортсменов: учебное пособие, Москва.

Andersen, N. (1990), International aerobics center seminar "Sweat systems", Minneapolis.

Dragnea, C.A. & Teodorescn, S.M. (2002), Teoria Sportului, Bucuresti, Fest.

Naglak, Z. (1991), Metodyka trenowania sportowca, AWF, Wroclaw.

Schnabel, G. (1994), "Prinzipien des sportlichen", Trainingswissenschaft, Sport Verbag, Berlin, рр. 282-294.

Shepard, R.I. & Astrand, P.O. (Eds) (1992), Endurance in Sports, ISBN: 978-0-632-05348-3.

Thomas, J.R. & Nelson, J.K. (2001), Research Methods in Physical Activity, Human Kinetics.

Ulatowski, T. (1992), Teoria sportu, Tom II, UKFiT, Warszawa.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge