DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-4.011

Динаміка показників серцево-судинної системи й адаптаційного потенціалу у студентів з хронічним бронхітом

Олександр Петрухнов

Анотація


Мета: встановити вплив програми фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи та зміни адаптаційного потенціалу у студентів, хворих на хронічний бронхіт.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз літератури та узагальнення відомостей наукової, методичної та спеціальної літератури; пульсометрія, артеріальна тонометрія, методика визначення адаптаційного потенціалу за Р. М. Баєвським; методи математичної статистики.

Результати: комплексна програма фізичної реабілітації була складена з урахуванням двох етапів періоду реконвалесценції, клінічного та біологічного одужання, для студентів однієї групи додатковим було застосуванням різновидів ходьби та бігу на різних оздоровчо-нормалізуючих режимах. Після застосування програми фізичної реабілітації у студентів обох груп відмічалося уповільнення відновлювання всіх показників серцево-судинної системи, змін адаптаційного потенціалу системи кровообігу, однак найкращі результати були отримані в групі студентів, які додатково застосовували різновиди ходьби на різних оздоровчо-нормалізуючих режимах при комбінації перестановок рухів рук.

Висновки: підтвердженням ефективності розробленої програми фізичної реабілітації було статистично значуще покращення показників серцево-судинної системи, уповільнення процесів відновлювання після фізичного навантаження, збільшення кількості студентів зі станом задовільної адаптації.


Ключові слова


студенти; хронічний бронхіт; серцево-судинна система; адаптаційний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Михайлова, С.В., Садретдинова, И., Федосеева, Я. (2015), "Здоровье студентов – социальная ценность государства", Современные научные исследования и инновации, № 4, Ч. 5, режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2015/04/52244 (доступный на 07.06.2018)

Петрухнов, О.Д. (2018), "Вплив оздоровчо-нормалізуючих режимів ходьби на стан дихальної системи студентів при хронічному бронхіті", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(63), С. 70-74, doi: 10.15391/snsv.2018-1.012.

Кокосов, А.Н. (2000), "Реабилитация больных нетуберкулезными заболеваниями бронхов и легких: наш опыт и взгляд на перспективу проблемы", Пульмонология, № 4, С. 43-47.

Calverley, P.M.A. & Koulouris, N.G. (2005), "Flow limitation and dynamic hyperinflation: key concepts in modern respiratory physiology", EurRespir J, No. 25, pp. 186-199.

Малявин, А.Г., Епифанов, В.А., Глазкова, И.И. (2010), Реабилитация при заболеваниях органов дыхания, Издательская группа «ГЭОТАР МЕДИА», Москва.

Мингазова, Л.Р., Селезнева, Н.И., Кильдибекова, Р.Н. (2012), "Эффективность реабилитационных комплексов при хроническом бронхите", Медицина: вызовы сегодняшнего дня: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2012 г.), Два комсомольца, Челябинск, С. 61-62, режим доступа: https://moluch.ru/conf/med/archive/52/2452/ (доступный на 18.07.2018).

Чемпалова, Л.С. (2016), "Формирование физиологических резервов и адаптационных способностей организма под влиянием дыхательных техник", Молодой ученый, № 28, С. 994-996, режим доступа: https://moluch.ru/archive/132/36861/ (доступный на 18.07.2018).

Петрухнов, О.Д., Рубан, Л.А. (2017), "Тривалість усунення порушених функцій дихальної системи у студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт після застосування комплексної програми фізичної реабілітації", Scientific Journal «ScienceRise», № 1/1(30), C. 32-36.

Рубан Л.А. (2012), "Дихальна гімнастика як засіб профілактики захворювань органів дихання у студентів", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 98, Т. 3, С. 260-264.

Пєшкова, О.В. (2011), Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, Харків.

Рубан, Л.А. (2013), "Вплив малорухливого способу життя на стан дихальної системи у студентів вишів м. Харків", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(36), С. 113-115.

Цюпак, Т.Є., Цюпак, Ю.Ю., Філак, Ф.Г. (2017), "Вплив засобів реабілітації на кардіореспіраторну систему молодших підлітків з хронічним бронхітом", Молодий вчений, № 3.1 (43.1), С. 305-308.

Петрухнов, О.Д., Рубан, Л.А. (2017), "Комплексна програма фізичної реабілітації для студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт середньої тяжкості в період реконвалесценції", а. с. № 72515 Україна /– заявл. 10.04.2017 № 73231; опуб. 27.06.2017.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олександр Петрухнов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge