DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-5.002

Вплив фізкультурно-оздоровчих занять з елементами катання на роликових ковзанах на морфофункціональний стан учнів 5–6 класів

Наталія Пангелова, Софія Власова

Анотація


Мета: визначити вплив фізкультурно-оздоровчих занять з пріоритетним використанням засобів катання на роликових ковзанах на морфофункціональний стан та фізичну підготовленість учнів 5–6 класів.

Матеріал і методи: в експерименті прийняло участь 194 дітей 10–12-річного віку, з них 90 хлопчиків і 104 дівчинки. Дослідження проводилося на базі спеціалізованої школи № 269 м. Києва з поглибленим вивченням французької мови. У процесі дослідження були застосовані такі методи: педагогічні (педагогічний експеримент та спостереження); антропометричні; фізіологічні (пульсометрія, спірометрія, функціональні проби); методи математичної статистики.

Результати: дослідження свідчить про те, що в учнів 5–6 класів фізкультурно-оздоровчі заняття з пріоритетним використанням засобів катання на роликових ковзанах викликають позитивні зміни морфофункціонального стану, фізичної підготовленості. Значні поліпшення показників виявлено після 9 місяців регулярних занять.

Висновки: фізкультурно-оздоровчі заняття з пріоритетним використанням засобів катання на роликових ковзанах позитивно вплинули на морфофункціональний стан та фізичну підготовленість учнів 5–6 класів. Виявлено, що показники функціонального стану (зокрема, серцево-судинної і дихальної систем), фізичної підготовленості учнів у порівнянні з вихідними даними є достовірно вищими (P(t)<0,01; P(t)<0,001).


Ключові слова


фізкультурно-оздоровчі заняття; роликові ковзани; учні 5–6 класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Кашуба, В.О., Гончарова, Н.М., Бутенко, Г.О. (2016), "Ефективність використання засобів оздоровчого туризму як основи рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні молодших школярів", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 2, С. 19-24.

Кожедуб, Т.Г. (2014), «Ефективність використання інтерактивних технологій навчання у фізичній підготовці школярів», Молода спортивна наука України, № 2, С. 63-68.

Москаленко, Н.В. (2011), Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів, Інновація, Дніпропетровськ.

Омельченко, Т.Г. (2013), Корекція донозологічних станів організму дітей молодшого шкільного віку в процесі фізкультурно-оздоровчих занять: автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту, Київ, 22 с.

Пангелова, Н., Рубан, В. (2015), «Основні тенденції модернізації фізкультурно-оздоровчої роботи у сільській школі», Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 146-152.

Саїнчук, О.М. (2015), Програмування фізкультурно-оздоровчих занять скандинавською ходьбою у фізичному вихованні молодших школярів: автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту, Київ, 20 с.

Круцевич, Т.Ю., Пангелова, Н.Є., Кривчикова, О.Д. та ін. (2017), Теорія і методика фізичного виховання, Т. 2, НУФВС, Олімп. л-ра, Київ.

Українська федерація роликового спорту (2018), режим доступу: http://rollersport.com.ua.

Begg, Bill (2008), "Six simple steps to straight line speed", Inline planet, availably at: http://www.inlineplanet.com/11/07/begg-seated-position.html.

Cohen, Alex (2010), Down and Derby: The Insider's Guide to Roller Derby, Soft Skull Press, Collectible, USA.

Federation Internationale de Roller Sports (2018), Rules, availably at: http://www.rollersport.org.

OLS roller skating magazine (2018), "Learn inline-skating: from beginner to expert", availably at: http://www.online-skating.com/learn-roller-skating

Stevens Dakota (2011), A guide to roller skating including artistic roller skating, roller hockey, inline skating, and more, USA.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Наталія Пангелова, Софія Власова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge