DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-5.009

Рівень розвитку рухових якостей дітей старшого дошкільного віку

Ірина Кузьменко, Тетяна Черниш

Анотація


Мета: визначити рівень розвитку окремих рухових якостей у дітей 5–6-ти років.

Матеріал і методи: у дослідженні прийняли участь 52 вихованці дошкільного закладу 5–6-ти років. Застосовувалися такі методи дослідження, як теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики.

Результати: представлено порівняння показників рухових якостей у віковому, статевому аспектах та з відповідною оціночною шкалою.

Висновки: у статевому аспекті виявлено, що хлопці демонструють результати кращі, ніж дівчата, за винятком даних нахилу тулуба вперед з положення сидячи та згинання стопи, де результати кращі у дівчат; аналізуючи рівень розвитку окремих фізичних якостей відносно віку, слід зазначити, що результати дітей з віком покращуються; співставлення результатів з нормами показало, що показники відповідають «середньому» рівню.


Ключові слова


фізичні якості; діти дошкільного віку; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Вільчковський, Е.С. (2008), Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку, Університетська книга, Суми.

Замыслов, Н.Л., Замотаева, Н.И. (2015), Методика оценивания физических качеств детей дошкольного возраста, Саров.

Кулик, Н.А., Масляк, И.П. (2013), "Взаимосвязь компонентов физической подготовленности и физического развития у старших дошкольников", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 11, С. 52-56.

Кулік, Н.А., Масляк, І.П. (2013), "Динаміка фізичного стану дітей старшого дошкільного віку під впливом занять із пріоритетним використанням засобів легкої атлетики", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5, С. 147-150.

Масляк, І.П., Шепель, А.П., Веретельникова, Ю.А. (2017), "Оцінка рухової підготовленості дітей старшого дошкільного віку", Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, ХДАФК, Харків, С. 111-123.

Міністерство охорони здоров’я України (2016), Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 р., Київ.

Сергієнко, Л. (2008), "Система оцінки фізичного розвитку та рухової підготовленості людини", Спортивний вісник Придніпров’я, № 1, С. 20-27.

Слабінська, К.А., Мамешина, М.А. (2017), "Рівень фізичного здоров’я дітей старшого дошкільного віку", Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, ХДАФК, Харків, С. 149-159.

Тарасова, Т.А. (2006), Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ, Сфера, Москва.

Irina Masliak, Tetiana Bala, Natalia Krivoruchko, Ludmula Shesterova, Irina Kuzmenko, Nina Kulyk, Roman Stasyuk & Vyacheslav Zhuk (2018), "Functional state of cardiovascular system of 10–16-year old teenagers under the influence of cheerleading classes", Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 Supplement issue 1, Art 63, 452-458, doi: 10.7752/jpes.2018.s163.

Shesterova, L.Ye., Kuzmenko, I.A. & Maslyak, I.P. (2017), "Motive рreparedness of school-age children under the influence of sspecial exercises affecting the state of the acoustic analyser", Sport science international scientific journal of kinesiology Vol. 10, Iss. 2. pp. 97-104.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ірина Кузьменко, Тетяна Черниш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge