DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-6.001

Аналіз сучасного стану реалізації кадрової політики фітнес-клубів

Олександр Ажиппо, Галина Путятіна

Анотація


У статті здійснено аналіз сучасного стану реалізації кадрової політики фітнес-клубів м. Харкова. Запропоновано напрями реформування системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

Мета: розкрити основні положення механізму реалізації кадрової політики у системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності (на прикладі фітнес-клубів).

Матеріал і методи: метод аналізу наукової літератури та документальних джерел, аналіз передового вітчизняного досвіду, метод системного аналізу, метод соціологічного опитування, методи математичної статистики. Анкетування проводилось з метою аналізу стану та перспектив розвитку системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення на регіональному рівні (зокрема, аспектів реалізації кадрової політики фітнес-клубами). В анкетуванні прийняли участь 53 респонденти, серед них 10 – представники органів управління ФКС та системи «Спорт для всіх», 12 – науково-педагогічні працівники, 31 – представники фітнес-клубів м. Харкова.

Результати: розкрито механізм реалізації кадрової політики фітнес-клубами, проаналізовано стан та перспективи цього напряму роботи в галузі фітнесу.

Висновки: у результаті проведеного дослідження узагальнено функції, які виконує компетентний фахівець фітнес-клубу. Сформовано механізм реалізації кадрової політики суб’єктами галузі фітнесу та обґрунтовано принципи його реалізації. Встановлено першочергові заходи реформування галузі фітнесу в контексті реалізації кадрової політики.


Ключові слова


кадрова політика; фітнес-клуб; суб’єкти системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо, О., Путятіна, Г. (2017), «Діалектичний підхід до структурно-функціонального менеджменту в системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(62), С. 7-10, doi:10.15391/snsv.2017-6.001.

Андрєєва, О., Благій, О. (2015), «Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із фізичної рекреації», Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, № 3(31), C. 5-10, режим доступу: http://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/116

Вавілов, В. (2012), «Кадрова політика при створенні фітнес клубу», режим доступу: http://vavilov.com.ua/index.php/stati/93-business/769 (дата звернення: 01.11.2018)

Дутчак, М.В., Василенко, М.М. (2013), «Теоретичне обґрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-тренера», Педагогіка, психологія та мед.-біолог. проблеми фіз. вих. та спорту, № 2, С. 17-21.

Гасюк, І.Л. (2010), «Соціальні аспекти кадрового забезпечення фізичної культури і спорту в Україні», Державне управління: удосконалення та розвиток, № 6, режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2010_6_6. (дата звернення: 10.10.2018).

Замлинская, О.В. (2016), «Инновационная составляющая и кадровое обеспечение реализации маркетинговой политики фітнес-клуба», Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка, Випуск 1(5), С. 136-141.

Мічуда, Ю.П. (2013), «Фітнес-індустрія в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку», Науковий часопис. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури, Вип. 2 (28), С. 77-81.

Моісеєва, С.А. (2012), «Проблеми державної кадрової політики України у сфері фізичної культури та спорту», Державне управління та місцеве самоврядування, Вип. 4(15), С. 243-251.

Чеховська, Л. (2017), «Фітнес-індустрія: стан і перспективи розвитку у різних країнах світу», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(58), С. 107-112, doi:

15391/snsv.2017-2.019.

FitnessConnectUA (2018), Думка експертів, режим доступу: http://fitnessconnect.com.ua/dumka-ekspertiv


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олександр Ажиппо, Галина Путятіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge