DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-6.007

Антропометричні та функціональні показники спортсменів з різним типом конституції тіла

Сергій Голяка, Іван Глухов

Анотація


Мета: визначити основні антропометричні показники, рівень функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем спортсменів залежно від типу конституції їх тіла.

Матеріал і методи: у процесі дослідження здійснювали вимірювання типу конституції тіла, морфологічних показників та показників функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем спортсменів. Були сформовані дві експериментальні групи зі спортсменів ХВУФК.

Результати: здійснено аналіз антропометричних та функціональних показників серцево-судинної та дихальної систем спортсменів, що спеціалізуються у вільній боротьбі та веслуванні на байдарках і каное, ХВУФК. Показано залежність стану морфологічних та функціональних показників спортсменів у залежності від типу конституції тіла.

Висновки: встановлено залежність між типом конституції тіла із морфологічними і функціональними показниками спортсменів, що спеціалізуються у вільній боротьбі та веслуванні на байдарках і каное.


Ключові слова


вільна боротьба; веслування на байдарках і каное; антропометричні та функціональні показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Булгакова, Н.Ж., Соломатин, В.Р. (2010), "Учет возрастных закономерностей развития морфологических, функциональных и силовых показателей в спортивном отборе и многолетней подготовке юных пловцов", Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта 4 (62), 11 мая 2010, С. 97-102.

Голяка, С.К., Спринь, О.Б. (2010), "Вплив занять веслувальним спортом на фізичний розвиток учнів", Наука і освіта. Наук.-практ. журн. Південного наукового Центру НАПН України, 6/ LXXXIII, серпень, С. 58-61.

Дорохов, Р.Н., Губа, В.П. (2002), Спортивная морфология, Москва.

Куцериб, Т.М., Гриньків, М.Я., Музика, Ф.В., Вовканич, Л. С., Маєвська, С.М. (2014), "Особливості пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF", Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки., фіз. виховання. і спорту, Вип. 118, Т. 1. С. 175-179.

Куцериб, Т.М., Гриньків, М.Я., Вовканич, Л.С., Музика, Ф.В. (2014), "Особливості соматотипу представників ігрових видів спорту", Фізична активність, здоров’я і спорт, Вип. 4 (18), С. 37-44.

Мартиросов, Э.Г. (1998), Стандарты телосложения высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в основных Олимпийских видах спорта: прилож. к дис. д-ра биол. наук, Москва, 98 с.

Никитюк, Б.А. (1992), "Соматотипология и спорт", Теория и практика физической культуры, № 5, С. 26-28.

Рауш, В.В., Сулейманов, М.Р., Ручьев, С.Н., Яхутов, М.Р. (2015), "Влияние морфофункциональных показателей на спортивный результат юных спортсменов", Современные проблемы науки и образования, № 1. Ч. 1, режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19220.

Садеков, Р.Р., Требенок А.И. (2013), "Исследование модельных характеристик морфофункциональной подготовленности и физического развития спортсменов различной квалификации, специализирующихся в служебно-прикладных видах многоборья", Интернет-журнал «Науковедение».. Вып. 6 (19), С. 197, режим доступа: https://naukovedenie.ru.

Ягелло, В., Ткачук, В., Крушевський, А. (2004), "Морфофункциональные аспекты эффективности соревновательной деятельности спортсменок, специализирующихся в вольной борьбе", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 14, С. 93-104.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Сергій Голяка, Іван Глухов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge