DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.005

Особливості техніко-тактичних дій висококваліфікованих спортсменів при пропливанні дистанції 100 метрів способом кроль на грудях

Ольга Пилипко

Анотація


Мета: визначити особливості техніко-тактичних дій висококваліфікованих спортсменів при пропливанні дистанції 100 метрів способом кроль на грудях.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, відеоз’йомка, хронометрування, методи математичної статистики. Контингент досліджуваних склали спортсмени, які спеціалізувалися на дистанції 100 метрів у способі плавання кроль на грудях і мали рівень спортивної кваліфікації МСУ, МСМК.

Результати: досліджено динаміку показників техніко-тактичної майстерності у спортсменів високої кваліфікації під час подолання ними дистанції 100 метрів способом кроль на грудях; охарактеризована варіативність техніко-тактичних дій висококваліфікованих спортсменів на різних ділянках змагальної дистанції 100 метрів; визначено ступінь впливу показників швидкості, темпу і «кроку» циклу гребкових рухів на результат пропливання дистанції 100 метрів способом кроль на грудях.

Висновки: подолання дистанції 100 метрів способом кроль на грудях має свою специфіку, що позначається на змінах показників техніко-тактичної майстерності; модельні характеристики найбільш впливових параметрів техніко-тактичних дій висококваліфікованих плавців можуть слугувати орієнтиром для вдосконалення тренувального процесу спортсменів у залежності від їх дистанційної спеціалізації.


Ключові слова


кроль на грудях; 100 метрів; висококваліфіковані спортсмени; техніко-тактичні дії; динаміка; взаємозв'язок; модельні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородай, А.В. (1990), Индивидуализация подготовки высококвалифицированных пловцов-спринтеров на основе изучения структуры соревновательной деятельности и функциональной подготовленности: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук, Киев, 24 с.

Комоцкий, В.М. (1986), Взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и подготовленности высококвалифицированных пловцов-спринтеров: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук, Киев, 24 с.

Красников, A.A. (1992), "Соревнования, соревновательная деятельность и её структура", Теория и методика спорта (Избранные проблемы теории спорта и построения спортивной тренировки), Ч. II, Москва.

Макаренко, Л.П. (1996), Техника и тактика соревновательной деятельности пловца на дистанции 100 м вольный стиль, Москва.

Матвеев, Л.П. (1996), Соревновательная деятельность спортсмена и система спортивных соревнований : учеб. пособие. Москва.

Парфенов, В.А., Парфенов, А.В., Парфенова, Л.В., Щербина, В.А. (1992), Структура соревновательной деятельности пловца – основа тренировочного процесса, Киев.

Пилипко, О.А. (2014), "Моделирование профиля высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в плавании способом кроль на груди", Научный журнал «Science Rise», № 3/1 (3), С. 78-86.

Пилипко О.А. (2017), "Динамика технико-тактических показателей у высококвалифицированных спортсменок при проплывании дистанций различной длины способом баттерфляй", Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць, Харків, С. 59-64.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее практические приложения, Киев.

Платонов, В.Н. (2012), Спортивное плавание: путь к успеху, Киев.

Саносян, Х.А. (2009), "К вопросу совершенствования методологии управления технико-тактической подготовкой пловца", Плавание, Т. 5. С. 43-46.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ольга Пилипко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge