DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.007

Підвищення культури виконання змагальних композицій юними гімнастками за рахунок використання нетрадиційних засобів підготовки

Василь Сутула, Альфія Дейнеко, Ольга Рябченко

Анотація


Мета: розробити та оцінити ефективність методики підвищення культури виконання юними гімнастками змагальних композицій за рахунок використання в тренувальному процесі нетрадиційних засобів підготовки.

Матеріал і методи: у досліджені прийняли участь 12 спортсменок 8–10 років, які займаються художньою гімнастикою. Для вирішення поставлених завдань використовувалися методи, характерні для теоретичних та прикладних досліджень у сфері фізичного виховання і спорту. Аналіз літературних джерел здійснено для виявлення особливостей використання допоміжних (нетрадиційних) засобів у процесі формування культури рухів юних гімнасток. Педагогічні методи (тестування, експеримент) застосовувались для оцінки рівня сформованості культури рухів у юних спортсменок на основі оцінки прояву їх координаційних здібностей. Методи математичної статистики використовувались для обробки експериментального матеріалу й оцінювання достовірності отриманих даних.

Результати: за підсумками проведеного дослідження було виявлено, що застосування допоміжних (нетрадиційних) засобів в тренувальному процесі юних гімнасток сприяло не тільки активному розвитку координації їх рухів (орієнтування у просторі та часі, стійкості до збереження рівноваги тощо), а й дозволило підвищити рівень культури виконання ними базових елементів змагальних композицій, що позитивно відобразилось на результатах їх змагальної діяльності.

Висновки: результати всього комплексу проведених досліджень свідчать про ефективність методики підвищення культури рухів у юних гімнасток за рахунок використання ними в тренувальному процесі нетрадиційних засобів.


Ключові слова


художня гімнастика; юні гімнастки; тестування; нетрадиційні засоби; культура рухів

Повний текст:

PDF

Посилання


Білокопитова, Ж.А., Нестерова, Т.В., Дерюгіна, А.М., Бєзсонова, В.А. (1999), Художня гімнастика: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Республіканський науково-методичний кабінет, Київ.

Винер-Усманова, И.А., Крючек, Е.С., Медведева, Е.Е., Терехина, Р.Н. (2015), Теория и методика художественной гимнастики. Артистичность и пути ее формирования, Москва.

Дейнеко, А.Х., Коротенко, К.В (2017), «Підвищення рівня кординаційних здібностей спортсменок 6-8 років в художній гімнастиці з використанням хореографичних вправ на тренажері «Босу»», Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини: Збірник наукових праць I Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції, 17-18 березня 2017 р., Харків, Випуск 1, С. 255-258.

Дейнеко, А.Х., Красова, І.В. (2018), «Зміни рівня координаційної підготовленості гімнасток 10–12 років у результаті використання спеціальних вправ на тренажері «BоsuBalanceTrainer»», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(66), C. 19-24, doi: 10.15391/snsv.2018-4.003.

Дейнеко, А.Х., Шевчук, О.К. (2018), «Культура рухової діяльності: базові терміни і поняття», Актуальные научные исследования в современном мире: Сборник научных трудов ХІIV Международной научной конфереции, 26-27 декабря 2018 г., Переяслав-Хмельницкий, № 12(44), ч. 2, С. 83-89.

Карпенко, Л.А., Румба, О.Г. (2013), «О выразительности, артистизме, эмоциональности в гимнастике», Вестник спортивной науки, № 3, С. 14-18.

Карпенко, Л.А. (2003), Художественная гимнастика: учеб. для тренеров, преподавателей и студентов физ. культуры, Москва.

Лисицкая, Т.С. (2018), Хореография в гимнастике : учебное пособие для вузов, Москва.

Муллагільдіна, А.Я., Біленька І.Г., Кобелєва Н.В. (2018), «Вплив засобів музично-ритмічного виховання на рівень розвитку артистичності спортсменок 6–8 років у художній гімнастиці», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(67), С. 65-69, doi: 10.15391/snsv.2018-5.011.

Муллагильдина, А.Я. (2016), «Совершенствование артистичности у квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(54), С. 79-83, doi: 10.15391/snsv.2016-4.014.

FIG (2017), 2017–2020. Code of points. Rhythmic Gymnastics, available at: http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/rg/RG_CoP%202017-2020_updated%20with%20Errata_February%202017_e.pdf

Сутула, В.О. (2018), «Узагальнююче визначення поняття «спорт» як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(63). С. 89-97, doi: 10.15391/snsv.2018-1.016.

Шевчук, О.К. (2018), «Особливості використання допоміжних засобів для розвитку координаційних здібностей в художній гімнастиці», Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: Матеріали V Всеукраїнській студентській науковій Інтернет-конференції, Харків, 14 грудня 2018 р., ХДАФК, режим доступу: http://journals.uran.ua/ksapc_conference


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Василь Сутула, Альфія Дейнеко, Ольга Рябченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge