DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.007

Підвищення культури виконання змагальних композицій юними гімнастками за рахунок використання нетрадиційних засобів підготовки

Василь Сутула, Альфія Дейнеко, Ольга Рябченко

Анотація


Мета: розробити та оцінити ефективність методики підвищення культури виконання юними гімнастками змагальних композицій за рахунок використання в тренувальному процесі нетрадиційних засобів підготовки.

Матеріал і методи: у досліджені прийняли участь 12 спортсменок 8–10 років, які займаються художньою гімнастикою. Для вирішення поставлених завдань використовувалися методи, характерні для теоретичних та прикладних досліджень у сфері фізичного виховання і спорту. Аналіз літературних джерел здійснено для виявлення особливостей використання допоміжних (нетрадиційних) засобів у процесі формування культури рухів юних гімнасток. Педагогічні методи (тестування, експеримент) застосовувались для оцінки рівня сформованості культури рухів у юних спортсменок на основі оцінки прояву їх координаційних здібностей. Методи математичної статистики використовувались для обробки експериментального матеріалу й оцінювання достовірності отриманих даних.

Результати: за підсумками проведеного дослідження було виявлено, що застосування допоміжних (нетрадиційних) засобів в тренувальному процесі юних гімнасток сприяло не тільки активному розвитку координації їх рухів (орієнтування у просторі та часі, стійкості до збереження рівноваги тощо), а й дозволило підвищити рівень культури виконання ними базових елементів змагальних композицій, що позитивно відобразилось на результатах їх змагальної діяльності.

Висновки: результати всього комплексу проведених досліджень свідчать про ефективність методики підвищення культури рухів у юних гімнасток за рахунок використання ними в тренувальному процесі нетрадиційних засобів.


Ключові слова


художня гімнастика; юні гімнастки; тестування; нетрадиційні засоби; культура рухів

Повний текст:

PDF

Посилання


Білокопитова, Ж.А., Нестерова, Т.В., Дерюгіна, А.М., Бєзсонова, В.А. (1999), Художня гімнастика: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Республіканський науково-методичний кабінет, Київ.

Винер-Усманова, И.А., Крючек, Е.С., Медведева, Е.Е., Терехина, Р.Н. (2015), Теория и методика художественной гимнастики. Артистичность и пути ее формирования, Москва.

Дейнеко, А.Х., Коротенко, К.В (2017), «Підвищення рівня кординаційних здібностей спортсменок 6-8 років в художній гімнастиці з використанням хореографичних вправ на тренажері «Босу»», Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини: Збірник наукових праць I Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції, 17-18 березня 2017 р., Харків, Випуск 1, С. 255-258.

Дейнеко, А.Х., Красова, І.В. (2018), «Зміни рівня координаційної підготовленості гімнасток 10–12 років у результаті використання спеціальних вправ на тренажері «BоsuBalanceTrainer»», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(66), C. 19-24, doi: 10.15391/snsv.2018-4.003.

Дейнеко, А.Х., Шевчук, О.К. (2018), «Культура рухової діяльності: базові терміни і поняття», Актуальные научные исследования в современном мире: Сборник научных трудов ХІIV Международной научной конфереции, 26-27 декабря 2018 г., Переяслав-Хмельницкий, № 12(44), ч. 2, С. 83-89.

Карпенко, Л.А., Румба, О.Г. (2013), «О выразительности, артистизме, эмоциональности в гимнастике», Вестник спортивной науки, № 3, С. 14-18.

Карпенко, Л.А. (2003), Художественная гимнастика: учеб. для тренеров, преподавателей и студентов физ. культуры, Москва.

Лисицкая, Т.С. (2018), Хореография в гимнастике : учебное пособие для вузов, Москва.

Муллагільдіна, А.Я., Біленька І.Г., Кобелєва Н.В. (2018), «Вплив засобів музично-ритмічного виховання на рівень розвитку артистичності спортсменок 6–8 років у художній гімнастиці», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(67), С. 65-69, doi: 10.15391/snsv.2018-5.011.

Муллагильдина, А.Я. (2016), «Совершенствование артистичности у квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(54), С. 79-83, doi: 10.15391/snsv.2016-4.014.

FIG (2017), 2017–2020. Code of points. Rhythmic Gymnastics, available at: http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/rg/RG_CoP%202017-2020_updated%20with%20Errata_February%202017_e.pdf

Сутула, В.О. (2018), «Узагальнююче визначення поняття «спорт» як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(63). С. 89-97, doi: 10.15391/snsv.2018-1.016.

Шевчук, О.К. (2018), «Особливості використання допоміжних засобів для розвитку координаційних здібностей в художній гімнастиці», Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: Матеріали V Всеукраїнській студентській науковій Інтернет-конференції, Харків, 14 грудня 2018 р., ХДАФК, режим доступу: http://journals.uran.ua/ksapc_conference


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Василь Сутула, Альфія Дейнеко, Ольга Рябченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.