Механізм формування кокнурентоспроможності неолімпійських видів спорту

Наталія Середа

Анотація


У статті здійснено аналіз конкурентоспроможності неолміпійських видів спорту у м. Харкові. Запропоновано механізм формування конкурентоспроможності неолімпійських видів спорту.

Мета: розробити механізм формування конкурентоспроможності неолімпійських видів спорту.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел та документів, анкетування, організаційне моделювання, методи маркетингового аналізу (SWOT-аналіз), експертне оцінювання, методи математичної статистики. Дослідження проводилося у 5 спортивних школах м. Харкова, де культивуються неолімпійські види спорту. Усього у дослідженні прийняли участь 136 осіб. До складу респондентів входили: директори, заступники директора, методисти, тренери.

Результати: на підставі проведеного маркетингового аналізу розкрито механізм формування конкурентоспроможності неолімпійських видів спорту.

Висновки: у результаті проведеного дослідження узагальнено інформацію стосовно формування механізму конкурентоспроможності неолімпійських видів спорту. Розроблено механізм конкурентоспроможності неолімпійських видів спорту та підтверджено ефективності розробленого механізму за допомогою методу експертних оцінок


Ключові слова


маркетинг; конкурентоспроможність; неолімпійські види спорту

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк, Л.Л. (2004), Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: монографія, Київ.

Герасимчук, З.В., Яринюк, О.О. (2014), "Маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіону", Економічні науки. – Серія "Регіональна економіка", С. 75-81.

Гончарук, Т.І. (2003), Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці: монографія, Суми.

Долбишева, Н.Г. (2015), "Неолімпійський спорт як соціальний інститут на рівні державності", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2 (46), С. 70-74.

Имас, Е.В., Мичуда, Ю.П., Ярмолюк, Е.В. (2015), Маркетинг в спорте: теория и практика: монографія, Киев.

Путятіна, Г.М., Середа, Н.В. (2013), "Визначення конкурентних переваг дитячо-юнацьких спортивних шкіл на ринку фізкультурно-спортивних послуг", Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, Вип. 17, Т. 4, С. 139-144.

Фатхутдинов, Р.А. (2005), Управление конкурентоспособностью организации: учебник, Москва.

Hoye, R. (2011), "Management and Marketing Nonprofit Sport Board Performance: A Review and Directions for Future Research", Jurnal of sports menegment, Vol. 25, рр. 275-285.

Sereda, N. (2015), "Analysis of the influence of marketing environment factors on the development of non-Olympic sports in sports schools (on the example of sports tourism)", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 3(47), рр. 83-85.

Sutton, W.A. (2010), "Sport Management Perspectives Developing an Initial Marketing Plan for Intercollegiate Athletic Programs", Jurnal of sports menegment, Vol. 1, рр. 146-158.

Thibault, L. (2011), "Research and Reviews A Framework for

the Analysis of Strategy in Nonprofit Sport Organizations", Jurnal of sports menegment, Vol. 7, рр. 25-43.

Yiannakis, A. (2010), "Research and Reviews Some Contributions of Sport Sociology to the Marketing of Sport and Leisure Organizations", Jurnal of sports menegment, Vol. 3, рр. 103-115.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Наталія Середа

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.