DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.013

Контроль успішності студентів з використанням комп'ютерних технологій

В’ячеслав Романенко, Юрій Тропін, Наталя Бойченко, Валерій Голоха

Анотація


Мета: розробити комп'ютерну програму для студентів кафедри єдиноборств ХДАФК, яка дозволяє здійснювати контроль та облік їх знань з дисципліни «Теорія та методика обраного виду спорту» та «Різновиди спортивної боротьби».

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної інформації, метод комп`ютерного програмування.

Результати: аналіз науково-методичної інформації підтвердив актуальність та вагомість проблеми використання комп'ютерних технологій, які створюють умови де студент стає активним суб'єктом навчальної діяльності, зацікавленим в досягненні цілей професійної освіти. Застосування комп'ютерних тестових програм є досить досконалим засобом контролю і оцінки знань в силу своєї об'єктивності аналізу отриманих результатів. Була розроблена комп'ютерна програма «ССТ» (Control Complex Tasks), розрахована на використання в мобільних пристроях, яка дозволяє оперативно оцінювати поточну і семестрову успішність студентів кафедри єдиноборств. На підставі аналізу навчально-методичного матеріалу з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» (спеціалізації «Спортивна боротьба», «Дзюдо та самбо», «Східні єдиноборства») та загального курсу «Різновиди спортивної боротьби» підібрані 520 контрольно-комплексних завдань для студентів 1–4 курсів кафедри єдиноборств, що складаються з питань і трьох варіантів відповідей, один з яких – правильний.

Висновки: розроблено та впроваджено в навчальний процес комп'ютерну програму, яка дозволяє здійснювати контроль та облік освоєння теоретичних знань студентів кафедри єдиноборств ХДАФК з дисципліни «Теорія та методика обраного виду спорту» та «Різновиди спортивної боротьби».


Ключові слова


студенти-єдиноборці; комп'ютерна програма; контроль; облік; тестові завдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдошин, А.С., Долинин, И.С. (2012), «Применение информационных технологий в спорте», Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века, Самарский институт (фил.) РГТЭУ, С. 392. (in Russ.)

Акимова, О.Б., Ветлугина, О.Б. (2014), «Возможности использования мультимедиа в образовательном процессе», Дискуссия, № 9 (50), C. 92-96. (in Russ.)

Ашанин, В.С, Романенко, В.В. (2015), «Использование компьютерных технологий при оценке сенсомоторных реакций в единоборствах», Слобожанский науково-спортивний вісник, № 4(48), С 15-18. (in Russ.)

Ашанін, В.С., Філенко, Л.В., Нестеренко, М.С. (2011), «Комп'ютерне моделювання моніторингу знань студентів вищих навчальних закладів фізичної культури», Теорія та методика фізичного виховання, С 42-44.

Ашанін, В.С., Єгорова, О.В., Філенко, Л.В. (2018), Інформаційно-комунікаційні системи у фізичному виховані та спорті, ХДАФК, Харків, С. 164.

Бондаренко, О.В. (2017), «Применение мультимедийных технологий в образовательном процессе высшего учебного заведения», Современные проблемы науки и образования, № 3, С. 14-18. (in Russ.)

Гринчук, С.Н., Дзюба, И.А., Шакель, Е.В. (2016), Технологии компьютерного тестирования, РИВШ, Минск. (in Russ.)

Мокеев, Г.И., Иванов, М.П., Харрасов, В.Н. (2010), «Информационно-измерительная система контроля параметров тренировочного процесса боксёров», Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта, № 4(62), С. 63-65. (in Russ.)

Красильникова, В.А. (2012), Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании, Оренбургский гос. ун-т. (in Russ.)

Стариков, Д.А. (2011), «О понятии мультимедиа технологии и их использовании в образовательном процессе», Научные исследования в образовании: педагогика, психология, экономика, № 2, С. 53-55. (in Russ.)

Тропин, Ю.Н., Романенко, В.В., Голоха, В.Л.,

Веретельникова, Н.А. (2018), «Диагностика свойств нервной системы студентов ХГАФК различных специализаций», Спортивний вісник Придніпров`я, № 2, С. 151-157. (in Russ.)

Філенко, Л.В., Полторацька, Г.С., Бершов, С.І. (2017), «Інформаційні технології навчання при підготовці студентів спеціалізації «Спортивний туризм»», Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності, Харків, С. 113-120.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 В’ячеслав Романенко, Юрій Тропін, Наталя Бойченко, Валерій Голоха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge