DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.016

Зміни показників фізичного стану студентів під впливом занять у спортивних секціях

Ігор Сухенко

Анотація


Мета: дослідити зміни показників фізичного стану студентів під впливом занять у спортивних секціях.

Матеріал і методи: для вирішення поставленої мети використовувалися такі методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, методи визначення функціонального стану організму, методи оцінки рівня фізичного здоров’я (за методикою Г. Л. Апанасенка), методи визначення рухової активності, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 50 студентів СНУ ім. В. Даля м. Сєвєродонецьк.

Результати: виявлено, що під впливом занять у спортивних секціях східних єдиноборств спостерігається найбільше покращення показників фізичного стану. В експериментальних групах (зі східних єдиноборств та легкої атлетики) зафіксовано більшу позитивну динаміку, ніж у контрольній групі. Аналіз впливу занять східними єдиноборствами на показники фізичного стану студентів дозволяє констатувати, що відзначилась виражена оптимізація роботи серцево-судинної і дихальної систем. Зафіксовано позитивний вплив секційних занять легкою атлетикою на показники фізичного стану, особливо на швидкісні якості. Проведене дослідження підтвердило доцільність використання секційних занять зі східних єдиноборств та легкої атлетики зі студентами.

Висновки: представлені в даному дослідженні експериментальні матеріали дозволили констатувати виражений позитивний вплив занять в спортивних секціях легкої атлетики та східних єдиноборств на показники фізичного стану, а саме, на функціональний стан, рівень фізичної працездатності і фізичного здоров'я юнаків та дівчат 17–18 років. Найбільш виражені відмінності спостерігаються в показниках проб Руф'є, Штанге, Генчі, які достовірно (р<0,01 (ЕГ-1), р<0,001 (ЕГ-2)) покращились в обох експериментальних групах.


Ключові слова


рухова активність; фізичний стан; студенти; здоровий спосіб життя; фізична працездатність; легка атлетика; східні єдиноборства

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко, Ю.С. (2015), Формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів: дисертація кандидата педагогічних наук, Уманський державний педагогічний університет, Умань, 268 с.

Дутчак, М.В. (2015), "Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування і практичне застосування", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 44-52.

Исмагилова, Ю.Д. (2015), "Оптимизация физического здоровья студенток средствами силового фитнеса", Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, №4 (122), С.60-63.

Кабінет Міністрів України (2015), Про затвердження Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики "Здоров’я-2020": основ європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя" щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року: проект розпорядження, режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150311_0.html.

Комітет з фізичного виховання та спорту (2018), Проект Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді до 2025 року, Київ, 10 с.

Маєвський, М.І. (2016), Ціннісні орієнтації у сфері фізичної культури і спорту студентів педагогічних спеціальностей: дисертація кандидата наук з фізичного виховання та спорту, Уманський державний педагогічний університет, Умань.

Президент України (2016), Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація": Указ від 9 лютого 2016 року № 42/2016, режим доступу: http://repository.ldufk. edu.ua/handle/34606048/5549.

Imas, Y., Dutchak, M.V., Andrieieva, O.V., Kashuba, V.O., Kensytska, I.L. & Sadovskyi, O.O. (2018), "Modern approaches to the problem of values’ formation of students’ healthy lifestyle in the course of physical training", Physical Education of Students, No. 22(4), pp. 182-189, doi: 10.15561/20755279.2018.0403.

Kashuba, V., Kolos, M., Rudnytskyi, O., Yaremenko, V., Shandrygos, V., dudko, M. & Andrieieva, O. (2017), "Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes", Journal of Physical Education and Sport, No. 17(4), pp. 2472-2476, doi:10.7752/jpes.2017.04277.

Rovniy, A., Pasko, V., Dzhym, V. & Yefremenko, A. (2017), "Dynamics of special physical preparedness of 16-18-year-old rugby players under hypoxic influence", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17(4), pp. 2399-2404.

Rovniy, A., Pasko, V. & Galimskyi V. (2017), "Hypoxic training as the basis for the special performance of karate sportsmen", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17 (3), pp. 1180-1185.

Yarmak, O., Galan, Y., Hakman, A., Dotsyuk, L. & Teslitskyi, Y. (2017), "The use of modern means of health improving fitness during the process of physical education of student youth", Journal of Physical Education and Sport, No. 17(3), pp. 1935-1940, doi:10.7752/ jpes.2017.03189.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ігор Сухенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.