DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-3.006

Актуальні проблеми правового регулювання та законодавства у сфері фізичної культури і спорту в Україні

Марина Саннікова

Анотація


Мета: визначити актуальні проблеми правового регулювання та законодавства у сфері фізичної культури і спорту в Україні.

Матеріал і методи: метод теоретичного аналізу і систематизація літературних джерел за темою дослідження дав змогу з'ясувати проблемне поле правового регулювання сфери фізичної культури і спорту в Україні. Аналіз документальних матеріалів дозволив охарактеризувати структуру системи правової регламентації у сфері фізичної культури і спорту. Метод історизму дозволив виявити об'єктивні особливості спортивного права, як нової галузі правової системи України. Застосування методу аналогії досліджуваних закономірностей та системного аналізу дозволили визначити загальні тенденції розвитку спортивного права. Метод математичного моделювання дозволив розробити спеціальний алгоритм аналізу ефективності професійної діяльності фахівців галузі спортивного права.

Результати: визначено структуру системи правової регламентації у сфері фізичної культури і спорту; з'ясовано об'єктивні особливості спортивного права, як нової галузі правової системи України; установлені загальні тенденції, які істотно впливають на розвиток спортивного права та найбільш суттєві недоліки правового регулювання сфери фізичної культури і спорту в Україні

Висновки: з'ясовано, що стрімкий розвиток спорту зумовлює необхідність удосконалення та кодифікації законодавства, що регулює спортивні правовідносини в Україні. Установлено, що для становлення та перспективного розвитку спортивного права як комплексної галузі у правовій системі України потрібні висококваліфіковані фахівці, які добре орієнтуються у сфері фізичної культури та спорту.


Ключові слова


спортивне право; законодавство; тенденції; «Lex sportiva»; фахівці; алгоритм

Повний текст:

PDF

Посилання


Бордюгова, Г.Ю. (2009), Міжнародне спортивне право як основа для формування національної галузі права «Спортивне право України»: автореф. дис. канд. юр. наук, Київ, 18 с.

Гаро, Г.О., Кушнір, О.О. (2017), "Спортивне право: огляд національного законодавства і міжнародних стандартів", Господарське право та процес, режим доступу: URL:https://protocol.ua/ua/sportivne_pravo_oglyad_natsionalnogo_zakonodavstva_i_mignarodnih_standartiv/ (дата звернення: 5.06.2019).

Гасюк, І.Л. (2013), Механізм державного управління фізичною культурою і спортом в Україні: автореф. дис. доктора наук з державного управління, Київ, 36 с.

ВР України (2018), Закон України «Про фізичну культуру і спорт». База даних «Законодавство України», режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/3808-12 (дата звернення: 12.02.2019).

Кононович, В.Г. (2012), "Формування організаційно-правових засад державного управління фізичною культурою в Україні", Теорія та практика державного управління, Вип. 4(39), С. 301-305.

ВР України (2016), Про третейські суди: Закон України від 5 жовтня 2016 р. № 1701-IV, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15 (дата звернення: 5.03.2019).

Саннікова, М.В. (2018), "Онтологія розвитку галузі спортивного права", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, № 4(44), С. 3-9.

Саннікова, М.В. (2018), "Правове регулювання фізичної культури та спортивної діяльності в Україні", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(67), С. 33-38, doi:10.15391/snsv.2018-5.005.

Ткалич, М. (2016), "Lex Sportiva або щодо сутності спортивного права", Юридична газета online, № 37(535), режим доступу: URL:http://yur-gazeta.com/publications/practice/sportivne-pravo/lex-sportiva.html (дата звернення: 19.05.2019).

Чередник, Р.В. (2011), "Становлення спортивного права як комплексної галузі в правовій системі України", Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць, Вип. 42, С. 272-279.

Dimitrios Panagiotopoulos (2013), “Aspects of Sports Law & Lex Sportiva”, Revista de Derecho del Deporte, No. 25, available at: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64965&print=2 (Accessed 2.06.2019).

Dimitrios Panagiotopoulos & Wang Xiaoping (2013), Sports Law – Structures, Practice, Justice, Sports Science and Studies, Athens.

Foster, K. (2019). "Global Sports Law Revisited?", The Entertainment and Sports Law Journal, No. 17(1), available at: https://www.entsportslawjournal.com/articles/10.16997/eslj.228/ (Accessed 3.06.2019).

Hartley, D.H. (2005). "International Sports Law and Business in the 21st Century"?, The Entertainment and Sports Law Journal, No. 3(1), available at: https://www.entsportslawjournal.com/articles/10.16997/eslj.126/ (Accessed 3.06.2019).

Jack Anderson (2013), "Asser International Sports Law Centre", The International Sports Law Journal, Volume 13, Issue 1-2, pp 1-2, available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-013-0018-0 (Accessed 23.04.2019).

Karen L. Jones (2014), "Adam Lewis QC and Jonathan Taylor: Sports: Law and Practice", The International Sports Law Journal, Volume 14, Issue 3-4, pp. 275–276, available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-014-0060-6 (Accessed 22.04.2019).

Kolev, B. (2008), "Lex sportive and Lex Mercatoria", The International Sports Law Journal, No. 1-2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Марина Саннікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.