DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-3.010

Становлення специфічного біологічного циклу у юних лижниць-гонщиць і біатлоністок 11–15 років у залежності від рівня і напрямку фізичного навантаження

Олександра Уткіна

Анотація


У статті представлено результати аналізу співвідношення тренувального процесу за видами підготовки та виконаного циклічного фізичного навантаження та їх вплив на становлення специфічного біологічного циклу лижниць-гонщиць і біатлоністок 11–15 років на етапі початкової і попередньої базової підготовки.

Мета: провести аналіз використання циклічного фізичного навантаження протягом річного макроциклу в період становлення специфічного біологічного циклу лижниць-гонщиць і біатлоністок 11, 12, 13, 14 та 15 років.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел та документів планування, щоденників; опитування, анкетування; методи математичної статистики. Усього у дослідженнях прийняли участь 88 юних спортсменок різного віку. До складу респондентів входили: лижниці-гонщиці 11–15 років, біатлоністки 11–15 років, тренери.

Результати: визначено особливості становлення менструальної функції юних лижниць-гонщиць і біатлоністок 11–15 років під впливом виконаного специфічного навантаження.

Висновки: з 42 лижниць-гонщиць у віці 11–15 років у 53% визначено відсутність менструації, у 29% менархе або 1–2 менструації, у 12% нерегулярні менструації та у 5% регулярні менструації та з 46 біатлоністок у 55% – відсутність менструації, у 23% – менархе або 1–2 менструації, у 19% нерегулярні менструації та тільки у 3% регулярні менструації.


Ключові слова


лижниці-гонщиці і біатлоністки 11–15 років; менструальна функція; циклічне фізичне навантаження; зони інтенсивності

Повний текст:

PDF

Посилання


Мазурин, А.В., Воронцов, И.М. (2001), Пропевдика детских болезней., ООО Издательство «Фолиант», СПб.

Шахлина, Л.Я. (2001), Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин, НУФВСУ, Киев.

Мулик, В.В. (2001), Система многолетнего спортивного совершенствования в усложненных условиях сопряжения основных сторон подготовленности спортсменов (на материале лыжного спорта): автореф. дис. на соискание уч. степени док. наук по физ. восп. и спорту: спец. 24.00.01 «Олимпийский и профессиональный спорт», Киев, 40 с.

Пивоварова, В.И., Радзиеский, А.Р., Фомин, С.К. (1984), "Проблемы спортивной подготовки женщин с учетом особенностей адаптации их организма к большим физическим нагрузкам", Теория и практика физической культуры, № 7, С. 35-38.

Платонов, В.Н. (1995), Закономерности и принципы системы спортивной подготовки, СААМ, Москва.

Похоленчук, Ю.Т. (1993), Оптимизация тренировочного процесса спортсменок с целью повышения спортивного мастерства и сохранения здоровья: дис. д-ра пед. наук: 13.00.04, УГУФВС, Киев, 367 с.

Прудникова, М.С. (2008), "Исследование физического развития юных велосипедисток 12-15 лет в период становления репродуктивной функции", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №3, С. 117-120.

Шахлина, Л.Я-Г. (1995), Медико-биологические основы управления процессом спортивной тренировки женщин: дис. д-ра мед. наук 14.03.25, Украинский гос. ун-т физического воспитания и спорта, Киев, 359 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Олександра Уткіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge