DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.001

Іноваційні програми з оздоровчого плавання та їх вплив на фізичний розвиток жінок 30–40 років

Лілія Шейко

Анотація


Мета: проаналізувати показники впливу занять з оздоровчого плавання на фізичний розвиток жінок 30–40 років.

Матеріал і методи: збір даних здійснювався у фізкультурно-оздоровчих групах басейну «Піонер» (КЗ МСДЮСШОР з водних видів спорту Яни Клочкової). У дослідженні взяли участь 20 жінок віком 30–40 років, які 2–3 рази на тиждень, відвідують фізкультурно-оздоровчі групи плавання. Тривалість одного заняття 45–60 хвилин. Проводився порівняльний аналіз змін фізичного розвитку досліджуваного контингенту в процесі застосування іноваційних програм з оздоровчого плавання. Застосовувалися методи: опитування, тестування, медико-біологічного контролю. Отримані кількісні дані оброблялися методами математичної статистики.

Результати: дослідження свідчить про те, що у жінок 30–40 років заняття оздоровчим плаванням викликають позитивні зміни фізичного розвитку. В обох групах досліджуваних відбулися достовірні зміни антропометричних показників і показників стану серцево-судинної та дихальної систем.

Висновки: цілеспрямоване застосування іноваційних программ оздоровчого плавання позитивно вплинули на антропометричні показники жінок 30–40 років. Встановлено достовірне поліпшення показників функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем жінок, що займаються плаванням. Виявлено, що антропометричні показники і показники функціонального стану серцево-судинної системи після року занять в порівнянні з вихідними даними достовірно високі (P(t)<0,01; P(t)<0,001).


Ключові слова


оздоровче плавання; жінки; іноваційні програми; показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов, И.В., Земсков, Е.А. (2000), «Особенности влияния комплексных занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью на основные компоненты физической подготовленности женщин 21-35 лет», Теория и практика физ.культуры, № 6, С. 23-26.

Баламутова, Н.М., Кожух, Н.Ф., Шейко, Л.В., Олейников, И.П. (2006), «Изменение физического развития и физической подготовленности женщин 35–50 лет, занимающихся в группах оздоровительного плавания», Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 1, С. 57-61.

Кардамонов, Н.Н. (2001), Плавание: лечение и спорт, Феникс, Ростов-на Дону.

Лафлин, Т. (2012), Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные каждому, Манн, Иванов и Фербер.

Пономарева, В.В. (2001), Физическая культура и здоровье, СГИФК, Смоленск.

Романчук, О.П. (2010), Лікарсько-педагогічний контроль в оздоровчій фізичній культурі: навч-метод. пос., Одеса.

Хоули, Т.Э. (2000), Оздоровительный фитнес, пер с англ., Киев.

Шейко, Л.В. (2012), «Выбор способа для освоения оптимальной дистанции оздоровительного плавания мужчинами 51-60 лет», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, С. 18-21.

Шейко, Л.В. (2014), «Взаимосвязь и различия спортивного, рекреативного и оздоровительного плавания», Вісник Чернігівського національного педагогічного універсітету, Т. 3, № 118, С. 314-317.

Шейко, Л.В. (2016), «Оценка влияния рекреационного плавания на уровень физического состояния женщин», Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 263-269.

Шейко, Л.В. (2017), «Динамика физического и психоэмоционального состояния женщин под влиянием занятий плаванием», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(57), С. 121-126, doi: 10.15391/snsv.2017-1.021.

Шейко, Л.В. (2018), «Динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем женщин под влиянием занятий плаванием», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(63), С. 121-125, doi: 10.15391/snsv. 2018-1.022.

Шульга, Л.М. (2008), Оздоровче плавання, Олімпійська література, Київ.

Brian J. Sharkey, Steven E. Gaskill (2006), “Fitness & Health”, Human Kinetics, No. 6, р. 429.

Le Corre, E (2014), The History is Phesical Fitness, available at: http://www.artofmanliness.com/2014/09/24/the-history-of-hysical-fitness/.

Sifferman, J. (2009), Physical Culture: it's more than just bodybuilding, muscles, and oid-time strongmen training culture, available at: http://physicalliving.com/phesical-culture-its-more-than-just-bodybuilding-muscles-and-oid-time-strongmen-training-culture/.

Wilmore, J.H., Costill, AD.L. (1994), Physiology of sport and Exercise – Champaign: Human Kinetics, 549 p.

Encyclopedia BRITANNICA (2018), Darwinian fitness, available at: https: //www.britannica.com/science/Darwinian-fitness.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Лілія Шейко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge