DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.002

Оптимізація методики навчання поворотам юних гімнасток з урахуванням рівня розвитку здатності зберігати рівновагу

Альфія Дейнеко, Ольга Рябченко

Анотація


Мета: обґрунтувати ефективність використання методики розвитку здатності зберігати рівновагу, яка впливає на техніку виконання поворотів спортсменок 1315 років у художній гімнастиці.

Матеріал і методи: у досліджені прийняли участь спортсменки 1315 років, які займаються художньою гімнастикою. Контрольна група склала 10 гімнасток і експериментальна – 10 гімнасток. Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; педагогічні спостереження; педагогічне тестування рівня розвитку здатності зберігати рівновагу; метод експертного оцінювання; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Результати: розроблено авторську методику розвитку здатності зберігати рівновагу юними гімнастками. Виявлено позитивний вплив використання засобів розвитку здатності зберігати рівновагу на техніку виконання поворотів спортсменками 1315 років у художній гімнастиці.

Висновки: проведений аналіз результатів дослідження свідчить, що підвищення рівня розвитку здатності зберігати рівновагу спортсменками 13–15 років безпосередньо впливає на вдосконалення техніки виконання поворотів змагальних програм у художній гімнастиці.


Ключові слова


художня гімнастика; гімнастки 13–15 років; здатність зберігати рівновагу; техніка виконання поворотів

Повний текст:

PDF

Посилання


Сутула, В.О., Дейнеко, А.Х., Рябченко, О.В. (2019), «Підвищення культури виконання змагальних композицій юними гімнастками за рахунок використання нетрадиційних засобів підготовки», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(70), C.44-49, doi:10.15391/snsv.2019-2.007.

Технічний комітет з художньо гімнастики: FIG (2017), Правила змагань з художньої гімнастки (2017–2020).

Дейнеко, А.Х., Муллагільдина, А.Я., Красова, І.В. (2016), "Вдосконалення координаційних здібностей гімнасток на етапі почат¬кової підготовки в художній гімнастиці", Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту. Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 24-25 березня 2016 р., ХДАФК, Харків, С. 86-89.

Дейнеко, А.Х., Красова, І.В. (2018), «Зміни рівня координаційної підготовленості гімнасток 10–12 років у результаті використання спеціальних вправ на тренажері "Bоsu Balance Trainer"», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(66), C. 19-24, doi:10.15391/snsv.2018-4.003.

Муллагильдина, А.Я. (2017), «Влияние сенсомоторной координации на техническую подготовленность юных спортсменок в художественной гимнастике», Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2(58), С. 62-66, doi:10.15391/snsv.2017-2.011

Карпенко, Л.А. (2003), Художественная гимнастика: учеб. для тренеров, преподавателей и студентов физ. культуры, Москва.

Білокопитова, Ж.А., Нестерова, Т.В., Дерюгіна, А.М., Бєзсонова, В.А. (1999), Художня гімнастика: навчальна програма для дитячо- юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Республіканський науково-методичний кабінет, Київ.

Коэффициент конкордации Кендела (2019), режим доступа: http://math.semestr.ru/corel/concordance.php.

Афтимичук, О., Крайждан, О. (2014), "Специфика классификации поворотов в художественной гимнастике", Фізична активність, здоров'я і спорт, № 1(15), С. 70-76.

Андрєєва, Р.І. (2011), Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту, ХДАФК, Харків, 21 c.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2014), "Использование средств классического танца для совершенствования техники выполнения поворотов юными гимнастками", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(41), С. 19-22.

Сосіна, В., Довгановська, А. (2008), "Показники статичної та динаїмічної рівноваги у спортсменок високої кваліфікації, які займаються художньою гімнастикою", Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики, С.16-19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Альфія Дейнеко, Ольга Рябченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge