DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.002

Оптимізація методики навчання поворотам юних гімнасток з урахуванням рівня розвитку здатності зберігати рівновагу

Альфія Дейнеко, Ольга Рябченко

Анотація


Мета: обґрунтувати ефективність використання методики розвитку здатності зберігати рівновагу, яка впливає на техніку виконання поворотів спортсменок 1315 років у художній гімнастиці.

Матеріал і методи: у досліджені прийняли участь спортсменки 1315 років, які займаються художньою гімнастикою. Контрольна група склала 10 гімнасток і експериментальна – 10 гімнасток. Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; педагогічні спостереження; педагогічне тестування рівня розвитку здатності зберігати рівновагу; метод експертного оцінювання; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Результати: розроблено авторську методику розвитку здатності зберігати рівновагу юними гімнастками. Виявлено позитивний вплив використання засобів розвитку здатності зберігати рівновагу на техніку виконання поворотів спортсменками 1315 років у художній гімнастиці.

Висновки: проведений аналіз результатів дослідження свідчить, що підвищення рівня розвитку здатності зберігати рівновагу спортсменками 13–15 років безпосередньо впливає на вдосконалення техніки виконання поворотів змагальних програм у художній гімнастиці.


Ключові слова


художня гімнастика; гімнастки 13–15 років; здатність зберігати рівновагу; техніка виконання поворотів

Повний текст:

PDF

Посилання


Сутула, В.О., Дейнеко, А.Х., Рябченко, О.В. (2019), «Підвищення культури виконання змагальних композицій юними гімнастками за рахунок використання нетрадиційних засобів підготовки», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(70), C.44-49, doi:10.15391/snsv.2019-2.007.

Технічний комітет з художньо гімнастики: FIG (2017), Правила змагань з художньої гімнастки (2017–2020).

Дейнеко, А.Х., Муллагільдина, А.Я., Красова, І.В. (2016), "Вдосконалення координаційних здібностей гімнасток на етапі почат¬кової підготовки в художній гімнастиці", Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту. Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 24-25 березня 2016 р., ХДАФК, Харків, С. 86-89.

Дейнеко, А.Х., Красова, І.В. (2018), «Зміни рівня координаційної підготовленості гімнасток 10–12 років у результаті використання спеціальних вправ на тренажері "Bоsu Balance Trainer"», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(66), C. 19-24, doi:10.15391/snsv.2018-4.003.

Муллагильдина, А.Я. (2017), «Влияние сенсомоторной координации на техническую подготовленность юных спортсменок в художественной гимнастике», Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2(58), С. 62-66, doi:10.15391/snsv.2017-2.011

Карпенко, Л.А. (2003), Художественная гимнастика: учеб. для тренеров, преподавателей и студентов физ. культуры, Москва.

Білокопитова, Ж.А., Нестерова, Т.В., Дерюгіна, А.М., Бєзсонова, В.А. (1999), Художня гімнастика: навчальна програма для дитячо- юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Республіканський науково-методичний кабінет, Київ.

Коэффициент конкордации Кендела (2019), режим доступа: http://math.semestr.ru/corel/concordance.php.

Афтимичук, О., Крайждан, О. (2014), "Специфика классификации поворотов в художественной гимнастике", Фізична активність, здоров'я і спорт, № 1(15), С. 70-76.

Андрєєва, Р.І. (2011), Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту, ХДАФК, Харків, 21 c.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2014), "Использование средств классического танца для совершенствования техники выполнения поворотов юными гимнастками", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(41), С. 19-22.

Сосіна, В., Довгановська, А. (2008), "Показники статичної та динаїмічної рівноваги у спортсменок високої кваліфікації, які займаються художньою гімнастикою", Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики, С.16-19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Альфія Дейнеко, Ольга Рябченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.