DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.003

Оцінка ефективності біолого-фармакологічного забезпечення тренувань на підготовчому етапі у гандболістів

Володимир Фаворитов, Вадим Гостіщев

Анотація


На підставі аналізу засобів біолого-фармакологічного супроводження спортсменів було обрано БАД для вивчення ефективності застосування на підготовчому етапі.

Представлені експериментальні дані свідчать, що існують позитивні достовірні відмінності між контрольною та дослідною групами спортсменів, які вживали БАД компанії NSP Defense Maintenance.

Проведені дослідження підтверджують необхідність планування біолого-фармакологічного забезпечення спортивної діяльності для підвищення спортивного результату та профілактики і відновлення порушень здоров’я і спортивної форми спортсменів.

Мета: дослідити ефективність застосування БАД антиоксидантної дії та з імуностимулючим ефектом для оптимізації функціонального стану спортсменів на підготовчому етапі.

Матерiал i методи: дослідження організовані на базі лабораторії «Біохімії та фармакології спорту» Запорізького національного університету за участю 28 спортсменів у віці від 17 до 23 років. У процесі експерименту були використанні наступні методи: аналіз науково-методичної літератури, узагальнення досвіду практики, педагогічні спостереження, методи оцінки функціональної підготовленості з використанням комп’ютерних технологій, методи математичної статистики.

Результати: вживання БАД компанії NSP Defense Maintenance позитивно вплинуло на зростання загальної фізичної працездатності у спортсменів у підготовчому періоді.

Висновки: показано, що біолого-фармакологічне забезпечення тренувань на підготовчому етапі є одним із важливих чинників підвищення ефективності тренувального процесу.


Ключові слова


біолого-фармакологічне забезпечення; функціональна підготовленість; підготовчий період; біологічно активна добавка; антиоксиданти; імуностимулятори

Повний текст:

PDF

Посилання


Водлозеров, В. (2016), ″Биолого-фармакологическое обеспечение тренировок, соревнований и восстановления триатлетов″, Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 4, С. 26-31.

Волков, Л.В. (2016), Теорія і методика дитячого та юнацького спорту, Освіта України, Київ.

Дроздовская, С.Б., Цырульников, А.В., Иващенко, О.С., Воронина, Ю.А. (2004), ″Влияние комплекса антиоксидантов на активность сурфактантной системы лёгких легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции″, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 6, С. 104-112.

Евдокимов, Е.И., Голец, В.А. (2004), ″Возможность применения средств метаболической коррекции с целью повышения физической работоспособности″, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблемифізичного виховання і спорту, № 6, С. 112-118.

Казимирко, Н.К., Шанько, В.М., Мочалова, И.С., Андреева В.В., Ступницкая, Н.С., Перфильева, М.Ю. (2017), ″Особенности патогенеза иммунных и метаболических нарушений у спортсменов в различные периоды тренировочного цикла и коррекция их антиоксидантами″, Медицина и здравоохранение: материалы V Междунар. науч. конф., Бук, Казань, С. 111-114.

Левченко, Л. (2014), ″Коррекция физической работоспособности футболистов в соревновательном периоде экзогенными макроэргическими фосфатами″, Молода спортивна наука, Т. 3, С. 114-118.

Маликов, Н.В, Богдановская, Н.В., Кузнецов, А.А. (2005), ″Использование новых компьютерных технологий при оценке функциональной подготовленности и функционального состояния организма″, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 8, С. 237-340.

Мирзоев, О.М., Бодрова, Н.Д., Бодров, И.В. (2014), "Лёгкая атлетика. Современные тенденции развития бега на 100 м", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1 (39), С. 66-74.

Сейфулла, Р.Д. (1999), Спортивная фармакология: справочник, ИПК «Московская правда», Москва.

Сейфулла, Р.Д. (2004), ″Фармакологическая коррекция работоспособности при подготовке спортсменов высокой квалификации″, Спортивна медицина, № 1–2, С. 110-121.

Смульский, В.Л. Земцова, И.И., Сутковой, Д.А. (1999), "Повышение коррекция устойчивости организма к напряженной мышечной деятельности путем состояния его антиоксидантной системы", Наука в Олимпийском спорте, Спец. Выпуск, С. 87-92.

Ткаченко, Н.В. (1998), ″Фармакологическая коррекция тиол-дисульфидного звена антиоксидантной системы как способ повышения физической работоспособности″, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 6, С. 27-30.

Шкребтій, Ю.М., Футорний, C.М. (2010), ″Корекція функціонального стану організму спортсмена у сучасній спортивній медицині″, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 4, С 167-170.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Володимир Фаворитов, Вадим Гостіщев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge