Професійний спорт: перспективи розвитку в Україні (на матеріалі тенісу)

Ольга Володимирівна Борисова [Olga Borisova]

Анотація


Теоретично обґрунтовано можливість використання тенісу як однієї з ефективних моделей розвитку олімпійських видів спорту в умовах комерціалізації й професіоналізації; проведено аналіз професійного тенісу як соціального явища, його організаційно-правових і економічних форм. Застосування методологічного підходу дозволило не тільки проаналізувати та узагальнити з єдиних позицій наявні в літературі й світовому досвіді основи функціонування і напрямки розвитку спорту, але й знайти загальну логіку таких широко обговорюваних у сучасній літературі питань, як формування й удосконалення національних систем спорту, підготовку спортсменів високого класу тощо.


Ключові слова


система організації і управління спортом; комерціалізація і професіоналізація; професійний теніс; підприємництво; маркетинг; модель

Повний текст:

PDF (Русский) PDF

Посилання


Борисова О. В. Современный профессиональный спорт и пути его развития в Украине (на материале тенниса) : [монография] / О. Борисова – К. : Центр учебной литературы. – 2011. – 312 с.

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов физической культуры / Л. П. Матвеев. – М. : Сов. спорт, 2010. – 340 с.

Мічуда Ю. Професійний спорт як різновидність підприємницької діяльності / Ю. П. Мічуда // Теорія і методика фіз. виховання. – 2005. – № 1. – С. 30–36.

Платонов В. Професіоналізація олімпійського спорту / В. Платонов // Теорія і методика фіз. виховання. – 2005. – № 1. – С. 3–9.

Профессиональный спорт : [учебник для студентов высших учебных заведений физ. воспитания и спорта] / под общ. ред. С. И. Гуськова, В. Н. Платонова. – К. : Олимп. лит., 2000. – 392 с.

ATP Partnership : [Электронный ресурс]. – Режим доступу к журналу : http://www.atpworldtour.com/News/Tennis/2011.aspx.

Bairner A. Sport, nationalism, and globalization: European and North Americanperspectives / A. Bairner. – Albany : State University of New York Press, 2001. – P. 135–146.

Jarvie G. Sport and Leisure in Social Thought / G. Jarvie, J. Maguire. – London : Routledge, 1994. – P. 94–117.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Ольга Володимирівна Борисова [Olga Borisova]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge