Вивчення стану здоров’я та змін, які відбуваються в організмі студентів у період екзаменаційної сесії

Анатолій Олексійович Сеймук [Anatoliy Seymuk], Валерій Анастасійович Хаджинов [Valeriy Khadzhinov], Наталля Григоріївна Чекмарьова [Natalya Chekmarova], Олександр Аркадійович Редозубов [Oleksandr Redozubov]

Анотація


Аналіз стану здоров’я студентів за останні роки виявив зменшення кількості їх в основній медичній групі, а в підготовчій та спеціальній – збільшення. Встановлено, що високий рівень збудження у період екзаменаційної сесії несприятливо діє на вищі психічні функції та функціональний стан організму студентів, і передусім на діяльність органів кровообігу й центральної нервової системи. У студентів-спортсменів після тренування в період сесії затримується відновлення працездатності та показників діяльності органів кровообігу, центральної нервової системи, що проявляється у високому рівні стомлення, погіршенні самопочуття як у ближній, так і віддалений відновлюваний період.


Ключові слова


студент; стан здоров’я; фізкультурно-оздоровчі та рекреаційно-профілактичні заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Вакарчук І. О. Стан, проблеми, перспективи розвитку фізичного виховання і спорту у вузах України (концепція Міністерства освіти і науки України) / І. О. Вакарчук // Фізичне виховання і спортивне вдосконалення студентів: сучасні інноваційні технології : [наук. монографія за матер. Міжнар. наук. симпоз. : Одеса, 23–25 вер. 2009 р.] / за заг. ред. Р. Т. Раєвського. – О. : Наука і техніка, 2008. – С. 21–23.

Віровський Л. П. Фізична активність студентів вищих навчальних закладів як засіб подолання екзаменаційних стресів / Л. П. Віровський // Фізичне виховання і спортивне вдосконалення студентів: сучасні інноваційні технології : [наук. монографія за матер. Міжнар. наук. симпоз. : Одеса, 23–25 вер. 2009 р.] / за заг. ред. Р. Т. Раєвського. – О. : Наука і техніка, 2008. – С. 105–109.

Драчук А. Стан здоров’я студентів впродовж навчання у ВНЗ / А. Драчук, В. Поліщук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : [зб. наук. пр. міжнар. наук. конф. : Вінниця, 5–6 лист. 2009 р.] / голов. ред. О. С. Куц. – Вінниця : ВДПУ, 2009. – Т. 1. – С. 138–142.

Зайцев С. С. Оценка факторов, определяющих отношение студентов технического вуза к занятием физическим воспитанием / С. С. Зайцев // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.] – Харків : ХДАФК, 2010. – № 1. – С. 25–28.

Криворучко Н. В. Дослідження відношення студентів вищого навчального закладу I–II рівня акредитації до занять з фізичного виховання / Н. В. Криворучко // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.] – Харків : ХДАФК, 2011. – № 2. – С. 21–25.

Кузнєцова З. М. Восточные танцы – как средство и форма физического воспитания для коррекции репродуктивного здоровья девушек-студенток педагогического вуза / З. М. Кузнєцова, Н. Н. Селиверстова // Современный олимпийский и паралимпийский спорт и спорт для всех : [матер. 12-го Междунар. науч. конгр. : Москва, 26–28 мая 2008 г.] – М.: Физическая культура, 2008. – Т. 3. – С. 134–135.

Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу : [аналітично-статистичний посібник] / під ред. В. М. Коваленко, В. М. Корнацького. – К., 2009. – 146 с.

Проблемы умственного труда : [сб. научн. тр.] – М. : Моск. ун-та, 1977. – Вып. 4. – 156 с.

Саморегуляция состояния студентов-спортсменов при больших нагрузках у период учебного процесса в вузе / [З. С. Архангородский, Р. Н. Коцюба, А. А. Сеймук, Л. Н. Коваленко] // Фізичне виховання і спортивне вдосконалення студентів: сучасні інноваційні технології : [наук. монограф. за матер. Міжнар. наук. симпоз. : Одеса, 23–25 вер. 2009 р.] / за заг. ред. Р. Т. Раєвського. – О. : Наука і техніка, 2008. – С. 245–248.

Сеймук А. А. Помоги себе сам. Заповеди для здоровья и души / А. А. Сеймук. – Д. : РИА Дніпро-VAL, 2012. – 255 с.

Сеймук А. А. Характеристика стану здоровя студента під час навчання у вищому навчальному закладі / А. О.Сеймук, Ю. А. Попович, А. К. Мумінов // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 3. – С. 43-46.

Сіренко Ю. М. Використання програм профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні / Ю. М. Сіренко // Артериальная гипертензия. – 2008. – № 2. – С. 83–88.

Хвороби системи кровообігу: динаміка та аналіз : [аналітично-статистичний посібник] / за ред. В. М. Коваленка. – К. : ЛІНО, 2008. – 111 с.

British Heart Foundation. European Cardiovasсular Disease Statistics. – 2000 Edition.

European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. – EJCPR. – 2007; 14 (Suppl 2). – P. 111–113.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Анатолій Олексійович Сеймук [Anatoliy Seymuk], Валерій Анастасійович Хаджинов [Valeriy Khadzhinov], Наталля Григоріївна Чекмарьова [Natalya Chekmarova], Олександр Аркадійович Редозубов [Oleksandr Redozubov]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.