Вивчення стану здоров’я та змін, які відбуваються в організмі студентів у період екзаменаційної сесії

Анатолій Олексійович Сеймук [Anatoliy Seymuk], Валерій Анастасійович Хаджинов [Valeriy Khadzhinov], Наталля Григоріївна Чекмарьова [Natalya Chekmarova], Олександр Аркадійович Редозубов [Oleksandr Redozubov]

Анотація


Аналіз стану здоров’я студентів за останні роки виявив зменшення кількості їх в основній медичній групі, а в підготовчій та спеціальній – збільшення. Встановлено, що високий рівень збудження у період екзаменаційної сесії несприятливо діє на вищі психічні функції та функціональний стан організму студентів, і передусім на діяльність органів кровообігу й центральної нервової системи. У студентів-спортсменів після тренування в період сесії затримується відновлення працездатності та показників діяльності органів кровообігу, центральної нервової системи, що проявляється у високому рівні стомлення, погіршенні самопочуття як у ближній, так і віддалений відновлюваний період.


Ключові слова


студент; стан здоров’я; фізкультурно-оздоровчі та рекреаційно-профілактичні заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Вакарчук І. О. Стан, проблеми, перспективи розвитку фізичного виховання і спорту у вузах України (концепція Міністерства освіти і науки України) / І. О. Вакарчук // Фізичне виховання і спортивне вдосконалення студентів: сучасні інноваційні технології : [наук. монографія за матер. Міжнар. наук. симпоз. : Одеса, 23–25 вер. 2009 р.] / за заг. ред. Р. Т. Раєвського. – О. : Наука і техніка, 2008. – С. 21–23.

Віровський Л. П. Фізична активність студентів вищих навчальних закладів як засіб подолання екзаменаційних стресів / Л. П. Віровський // Фізичне виховання і спортивне вдосконалення студентів: сучасні інноваційні технології : [наук. монографія за матер. Міжнар. наук. симпоз. : Одеса, 23–25 вер. 2009 р.] / за заг. ред. Р. Т. Раєвського. – О. : Наука і техніка, 2008. – С. 105–109.

Драчук А. Стан здоров’я студентів впродовж навчання у ВНЗ / А. Драчук, В. Поліщук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : [зб. наук. пр. міжнар. наук. конф. : Вінниця, 5–6 лист. 2009 р.] / голов. ред. О. С. Куц. – Вінниця : ВДПУ, 2009. – Т. 1. – С. 138–142.

Зайцев С. С. Оценка факторов, определяющих отношение студентов технического вуза к занятием физическим воспитанием / С. С. Зайцев // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.] – Харків : ХДАФК, 2010. – № 1. – С. 25–28.

Криворучко Н. В. Дослідження відношення студентів вищого навчального закладу I–II рівня акредитації до занять з фізичного виховання / Н. В. Криворучко // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.] – Харків : ХДАФК, 2011. – № 2. – С. 21–25.

Кузнєцова З. М. Восточные танцы – как средство и форма физического воспитания для коррекции репродуктивного здоровья девушек-студенток педагогического вуза / З. М. Кузнєцова, Н. Н. Селиверстова // Современный олимпийский и паралимпийский спорт и спорт для всех : [матер. 12-го Междунар. науч. конгр. : Москва, 26–28 мая 2008 г.] – М.: Физическая культура, 2008. – Т. 3. – С. 134–135.

Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу : [аналітично-статистичний посібник] / під ред. В. М. Коваленко, В. М. Корнацького. – К., 2009. – 146 с.

Проблемы умственного труда : [сб. научн. тр.] – М. : Моск. ун-та, 1977. – Вып. 4. – 156 с.

Саморегуляция состояния студентов-спортсменов при больших нагрузках у период учебного процесса в вузе / [З. С. Архангородский, Р. Н. Коцюба, А. А. Сеймук, Л. Н. Коваленко] // Фізичне виховання і спортивне вдосконалення студентів: сучасні інноваційні технології : [наук. монограф. за матер. Міжнар. наук. симпоз. : Одеса, 23–25 вер. 2009 р.] / за заг. ред. Р. Т. Раєвського. – О. : Наука і техніка, 2008. – С. 245–248.

Сеймук А. А. Помоги себе сам. Заповеди для здоровья и души / А. А. Сеймук. – Д. : РИА Дніпро-VAL, 2012. – 255 с.

Сеймук А. А. Характеристика стану здоровя студента під час навчання у вищому навчальному закладі / А. О.Сеймук, Ю. А. Попович, А. К. Мумінов // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 3. – С. 43-46.

Сіренко Ю. М. Використання програм профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні / Ю. М. Сіренко // Артериальная гипертензия. – 2008. – № 2. – С. 83–88.

Хвороби системи кровообігу: динаміка та аналіз : [аналітично-статистичний посібник] / за ред. В. М. Коваленка. – К. : ЛІНО, 2008. – 111 с.

British Heart Foundation. European Cardiovasсular Disease Statistics. – 2000 Edition.

European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. – EJCPR. – 2007; 14 (Suppl 2). – P. 111–113.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Анатолій Олексійович Сеймук [Anatoliy Seymuk], Валерій Анастасійович Хаджинов [Valeriy Khadzhinov], Наталля Григоріївна Чекмарьова [Natalya Chekmarova], Олександр Аркадійович Редозубов [Oleksandr Redozubov]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge