DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.008

Стан розуміння студентами фізкультурно-спортивної діяльності як фактору здоров’язбереження

Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Анотація


Мета: визначення стану взаємозв’язку між знаннями студентів щодо факторів збереження здоров’я людини та реальним станом їх фізкультурно-спортивної діяльності.

Матеріал і методи: у соціологічному дослідженні брали участь студенти спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа та страхування», «Економіка», «Облік та оподаткування», «Менеджмент», «Психологія», «Право».

Результати: у процесі аналізу даних опитування встановлено, що з однго боку, більшість студентів знає про фактори збереження здоров’я та користь фізичної активності для його зміцнення. З іншого боку, лише невелика частина студентів свідомо використовує фізичні вправи для зміцнення власного організму.

Висновки: одержані під час дослідження результати засвідчили, що існує необхідність удосконалення педагогічної та організаційно-управлінської роботи щодо фізкультурно-спортивного дозвілля дітей та молоді, зокрема, їх залучення до сучасних форм активного відпочинку.


Ключові слова


фізичне виховання; здоров’я; студенти; фізична активність; організація; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Васьков, Ю.В. (2013), Теоретичні і методичні засади навчання фізичної культури учнів основної школи: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Київ.

ВРУ (2017), Закон України «Про освіту», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Іванова, Л.І. Омельчук, О.В. (2018), «Окремі питання оптимізації нормативно-правової бази для підвищення ефективності фізичного виховання школярів», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 3К (97), С. 228-231.

Круцевич, Т.Ю. (2008), Теорія і методика фізичного виховання, Т.2, Олімпійська література, Київ.

Круцевич, Т.Ю. (2012), «К вопросу об эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины», Спортивний вісник Придніпров'я, № 1, С. 239-243.

Лозова, В.І., Троцко, Г.В. (2002), Теоретичні основи навчання і виховання, Вид. 2-е, ОВС, Харків.

Лубышева, Л.И. (2016), Социология физической культуры и спорта, 4-е изд., Academia, Москва.

ВРУ (2002), «Сімейний Кодекс України», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

Сутула, В.О. (2012), Теоретико-методичні засади формування фізичної культури особистості в умовах цілісної соціально-педагогічної системи: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07, Харківська державна академія фізичної культури, Харків.

Сутула, В., Шутєєв, В., Луценко, Л., Колісниченко, А., Ісправнікова, В., Дейнеко, А., Бодренкова, І. (2017), «Особливості впливу занять спортом на особистість студентів», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(57), С. 100-105.

Шиян, Б.М., Папуша, В.Г. (2000), Теорія фізичного виховання, Збруч, Тернопіль.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge