DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.008

Стан розуміння студентами фізкультурно-спортивної діяльності як фактору здоров’язбереження

Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Анотація


Мета: визначення стану взаємозв’язку між знаннями студентів щодо факторів збереження здоров’я людини та реальним станом їх фізкультурно-спортивної діяльності.

Матеріал і методи: у соціологічному дослідженні брали участь студенти спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа та страхування», «Економіка», «Облік та оподаткування», «Менеджмент», «Психологія», «Право».

Результати: у процесі аналізу даних опитування встановлено, що з однго боку, більшість студентів знає про фактори збереження здоров’я та користь фізичної активності для його зміцнення. З іншого боку, лише невелика частина студентів свідомо використовує фізичні вправи для зміцнення власного організму.

Висновки: одержані під час дослідження результати засвідчили, що існує необхідність удосконалення педагогічної та організаційно-управлінської роботи щодо фізкультурно-спортивного дозвілля дітей та молоді, зокрема, їх залучення до сучасних форм активного відпочинку.


Ключові слова


фізичне виховання; здоров’я; студенти; фізична активність; організація; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Васьков, Ю.В. (2013), Теоретичні і методичні засади навчання фізичної культури учнів основної школи: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Київ.

ВРУ (2017), Закон України «Про освіту», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Іванова, Л.І. Омельчук, О.В. (2018), «Окремі питання оптимізації нормативно-правової бази для підвищення ефективності фізичного виховання школярів», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 3К (97), С. 228-231.

Круцевич, Т.Ю. (2008), Теорія і методика фізичного виховання, Т.2, Олімпійська література, Київ.

Круцевич, Т.Ю. (2012), «К вопросу об эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины», Спортивний вісник Придніпров'я, № 1, С. 239-243.

Лозова, В.І., Троцко, Г.В. (2002), Теоретичні основи навчання і виховання, Вид. 2-е, ОВС, Харків.

Лубышева, Л.И. (2016), Социология физической культуры и спорта, 4-е изд., Academia, Москва.

ВРУ (2002), «Сімейний Кодекс України», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

Сутула, В.О. (2012), Теоретико-методичні засади формування фізичної культури особистості в умовах цілісної соціально-педагогічної системи: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07, Харківська державна академія фізичної культури, Харків.

Сутула, В., Шутєєв, В., Луценко, Л., Колісниченко, А., Ісправнікова, В., Дейнеко, А., Бодренкова, І. (2017), «Особливості впливу занять спортом на особистість студентів», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(57), С. 100-105.

Шиян, Б.М., Папуша, В.Г. (2000), Теорія фізичного виховання, Збруч, Тернопіль.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.