DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.009

Фізична активність підлітків у закладах оздоровлення та відпочинку: мотиви та інтереси

Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Анотація


Мета: з’ясування мотивів та інтересів підлітків щодо форм фізичної активності у закладах оздоровлення та відпочинку.

Матеріал і методи: у соціологічному дослідженні брали участь підлітки віком 10–15 років, які відвідували дитячи заклади оздоровлення та відпочинку.

Результати: у процесі аналізу даних опитування виявлено, що для хлопців-підлітків незалежно від віку в заняттях фізичними вправами та спортом є дуже важливим існування певних правил та меж, що впливає на їх інтерес та мотивацію. Для дівчат, навпаки, існування правил та меж є фактором, що знижує інтерес до занять фізичними вправами. Наявність емоційного забарвлення та різноманітності рухових режимів, навпаки, стимулюють творчість дівчат, фантазію, що призводить до отримання ними задоволення від рухової активності.

Висновки: у процесі аналізу даних опитування встановлено різноманітність та нестандартність інтересів підлітків щодо фізкультурно-спортивних занять та ґендерні особливості їх мотивації. Окреслена необхідність у розробленні організаційно-управлінські технологій, які будуть враховувати інтереси та мотиви підлітків, з метою їх активного залучення до рухової діяльності.


Ключові слова


фізичне виховання; дозвілля; підлітки; фізична активність; мотивація; інтереси

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар, Т.С. (2012), «Характеристика інтенсивності фізичного виховання у структурі навчально-виховного та оздоровчо-виховного процесів», Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, № 12, С. 28-31.

Васьков, Ю.В. (2013), Теоретичні і методичні засади навчання фізичної культури учнів основної школи: автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.02, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Державний комітет статистики України (2017), Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку 2017 року, режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_ozd_bl.htm.

ВРУ (2017), Закон України «Про освіту», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата 30.08.2019).

ВРУ (1994), Закон України «Про фізичну культуру і спорт», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12.

ВРУ (2008), Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-17.

Іванова, Л.І., Омельчук, О.В. (2018), «Окремі питання оптимізації нормативно-правової бази для підвищення ефективності фізичного виховання школярів», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 3К (97), С. 228-231.

Круцевич, Т.Ю. (2012), «К вопросу об эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины», Спортивний вісник Придніпров'я, № 1, С. 239-243.

Пономарьова, Г.Ф., Бондар, Т.С., Золочевський, В.В. (2013), Педагогіка фізичного виховання: сучасні організаційні технології у загальноосвітніх навчальних закладах, Харків.

Сутула, В.О., Бондар, Т.С., Васьков, Ю.В. (2009), «Формування фізичної культури особистості стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, С. 100-105.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge