DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.009

Фізична активність підлітків у закладах оздоровлення та відпочинку: мотиви та інтереси

Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Анотація


Мета: з’ясування мотивів та інтересів підлітків щодо форм фізичної активності у закладах оздоровлення та відпочинку.

Матеріал і методи: у соціологічному дослідженні брали участь підлітки віком 10–15 років, які відвідували дитячи заклади оздоровлення та відпочинку.

Результати: у процесі аналізу даних опитування виявлено, що для хлопців-підлітків незалежно від віку в заняттях фізичними вправами та спортом є дуже важливим існування певних правил та меж, що впливає на їх інтерес та мотивацію. Для дівчат, навпаки, існування правил та меж є фактором, що знижує інтерес до занять фізичними вправами. Наявність емоційного забарвлення та різноманітності рухових режимів, навпаки, стимулюють творчість дівчат, фантазію, що призводить до отримання ними задоволення від рухової активності.

Висновки: у процесі аналізу даних опитування встановлено різноманітність та нестандартність інтересів підлітків щодо фізкультурно-спортивних занять та ґендерні особливості їх мотивації. Окреслена необхідність у розробленні організаційно-управлінські технологій, які будуть враховувати інтереси та мотиви підлітків, з метою їх активного залучення до рухової діяльності.


Ключові слова


фізичне виховання; дозвілля; підлітки; фізична активність; мотивація; інтереси

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар, Т.С. (2012), «Характеристика інтенсивності фізичного виховання у структурі навчально-виховного та оздоровчо-виховного процесів», Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, № 12, С. 28-31.

Васьков, Ю.В. (2013), Теоретичні і методичні засади навчання фізичної культури учнів основної школи: автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.02, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Державний комітет статистики України (2017), Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку 2017 року, режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_ozd_bl.htm.

ВРУ (2017), Закон України «Про освіту», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата 30.08.2019).

ВРУ (1994), Закон України «Про фізичну культуру і спорт», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12.

ВРУ (2008), Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-17.

Іванова, Л.І., Омельчук, О.В. (2018), «Окремі питання оптимізації нормативно-правової бази для підвищення ефективності фізичного виховання школярів», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 3К (97), С. 228-231.

Круцевич, Т.Ю. (2012), «К вопросу об эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины», Спортивний вісник Придніпров'я, № 1, С. 239-243.

Пономарьова, Г.Ф., Бондар, Т.С., Золочевський, В.В. (2013), Педагогіка фізичного виховання: сучасні організаційні технології у загальноосвітніх навчальних закладах, Харків.

Сутула, В.О., Бондар, Т.С., Васьков, Ю.В. (2009), «Формування фізичної культури особистості стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, С. 100-105.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.