Особливості змагальної діяльності в циклічних видах спорту

Анна В’ячеславівна Плетенецька [Anna Pletenetska]

Анотація


Проведено аналіз змагальної діяльності в циклічних видах спорту, таких як: лижні гонки, велосипедний спорт, ковзанярський спорт, академічне веслування та веслування на байдарках і каное, плавання та ін., і виявлена її специфіка. Кількість стартів, у яких приймають участь спортсмени у змаганнях різних видів, істотно коливається. Компоненти змагальної діяльності в певній мірі відображають параметри змагальної вправи, від яких залежить технічний результат. У залежності від виду спорту, структура змагальної діяльності на одній і тій же дистанції має суттєві відмінності. Аналіз параметрів змагальної практики виявляє широкі межі варіювання щільності змагань (залежно від належності спортсменів до «спринтерських» або «стаєрських» дисциплін коливаються від тижня до місяця).

Ключові слова


змагальна діяльність; циклічні види спорту; щільність змагань; структура змагальної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Келлер В. С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях / В. С. Келлер. – Киев : Здоровье, 1977. – 181 с.

Клочко Л. И. Прогнозирование скорости бега на средние, длинные и сверхдлинные дистанции (марафонский бег) / Л. И. Клочко // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2010. – № 5. – С. 73–75.

Колесов А.Современная система спортивных соревнований / А. Колесов, Н. Ленц, Е. Розумовский // Наука в олимпийском спорте. – 1999. – №1. – С. 32–36.

Коновалов В. Н. Оптимизация управления спортивной тренировкой в видах спорта с преимущественным проявлением выносливости : автореф. дис. канд. пед. наук : спец.13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / В. Н. Коновалов. – Омск, 1999. – 48 с.

Красников А. А. Основы теории спортивных соревнований : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 03.21.00 «Физическая культура» и спец. 03.21.01 «Физическая культура и спорт»] / А. А. Красников. – Москва : Физическая культура, 2005. – 176 с., ил.

Матвеев Л. П. Общая теория спорта : [учебник] / Л. П. Матвеев. – М., 1997. – 304 с.

Мелленберг Г. В. Специфика тренировочного моделирования соревновательной деятельности в видах спорта требующих предельного проявления выносливости : автореф. дис. канд. пед. наук : спец.13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / Г. В. Мелленберг. – М., 1993. – 47 с.

Митрофанова Н. А. Исследование соревновательной деятельности в сверхмарафонском беге / Н. А. Митрофанова, Л. Е. Шестерова // Слобожанский научный вестник : [наук.-теор. журн.]. – 2008. – № 1–2. – С. 37–40.

Озолин Н. Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать / Н. Г. Озолин. – М : АСТ ; Астрель, 2004. – С. 176–194, 242–291.

Оптимизация управления процессом спортивной тренировки в циклических видах спорта на основе изучения структуры соревновательной деятельности : [тезисы доклад о в международного научного конгресса Современный олимпийский спорт] : [Киев, 10–15 мая 1993 г.] – Киев, 1993. – С. 184–186.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте / Платонов В. Н. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 800 c.

Сквернявичюс И. П. Управление тренировочным процессом в циклических видах спорта / И. П. Сквернявичюс, П. Б. Кароблис // Научн. конф. 8-я республик Прибалтики и Беларуси по пробл. сп. тренировки. – Таллин, 1980. – ч. II. –С. 131–133.

Кухтій С. Змагання – як соціальний феномен та важливий чинник системи підготовки спортсменів / С. Кухтій // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2003. – № 3–4. – С. 50–51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Анна В’ячеславівна Плетенецька [Anna Pletenetska]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge