DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.001

Особливості культурно-історичної трансформації поняття «фізична культура»

Василь Сутула

Анотація


Мета: виділити умови виникнення терміну «фізична культура» та особливості трансформації поняття «фізична культура» у процесі культурно-історичної еволюції сфери діяльності людей, пов’язаної з використанням фізичних вправ.

Матеріал і методи: методи дослідження: аналіз спеціальної літератури, що висвітлює різні аспекти розвитку базових форм соціального прояву фізичної культури.

Результати: сформульовано парадигму, яка лежить в основі теорії, що описує розвиток сфери діяльності людей, пов’язаної з використанням фізичних вправ, для назви якої використовується термін «фізична культура». Показано, що термін «фізична культура» увійшов в широку соціальну практику у першій половині 19-го сторіччя. Аналіз змістовної сутності понять «культура» та «фізичний» показав, що словосполучення «фізична культура» може трактуватись як у вузькому, так і в широкому сенсі. У вузькому сенсі воно означає розвиток, виховання, догляд, удосконалення людської тілесності. У широкому сенсі поняття «фізична культура» необхідно трактувати як діяльність людей з використанням фізичних вправ по розвитку, догляданню, вдосконаленню, вихованню тілесної і духовної сутності людини, а також індивідуальні та суспільно значущі результати такої діяльності. Проведений аналіз свідчить також про те, що наприкінці 19-го сторіччя термін «фізична культура» отримав визнання як назва професії.

Висновки: одним із базових соціокультурних чинників, який вплинув на виникнення і широке розповсюдження у 19-му сторіччі терміну «фізична культура», було введення в національні освітні системи занять учнів фізичними вправами. У цей період більшість педагогічної спільноти та громадських діячів під фізичною культурою розуміли не тільки заняття фізичними вправи, а й увесь комплекс факторів, які забезпечують нормальний розвиток організму та здоров’я учнів. На початку 20-го сторіччя у національних освітніх системах термін «фізична культура» був поступово витіснений терміном «фізичне виховання». Проведений аналіз показав, що до кінця 19-го сторіччя у провідних країнах Європи та в США у цілому завершився процес інституалізації оздоровчо-виховного напряму в розвитку сфери діяльності людей, пов’язаній з використанням фізичних вправ.


Ключові слова


фізична культура; фізичне виховання; парадигма; теорія; термін; поняття; культура; фізичний; тілесний; сфера діяльності; фізичні вправи

Повний текст:

PDF

Посилання


Быховская, И.М. (1996), "Физическая культура как практическая аксиология человеческого тела: методологические основания анализа проблемы", Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, № 2, С. 19-27.

Вацеба, О. (2002),"Сучасна парадигма понять «фізична культура» і «спорт»", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1, С. 82-85.

Василь Сутула (2016), "Фізична культура: передумови теорії", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 60-65.

Василь Сутула (2018), "Узагальнююче визначення поняття «спорт» як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(64), С. 89-97.

Василь Сутула (2017), "Концептуальні положення узагальнюючої теорії фізичної культури", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, С. 107-115.

Василь Сутула (2017), "Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення перше)", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(62), С. 107-112.

Василь Сутула (2018), "Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення друге)", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2 (64), С. 73-81.

Василь Сутула (2016), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою, фізичною рекреацією та фізичним фітнесом", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 77-84.

Василь Сутула (2019), "Термінологічно-понятійні проблеми пізнання оздоровчо-рекреаційного напряму розвитку фізичної культури сучасності", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(70), С. 5-12, doi:10.15391/snsv.2019-2.001.

Дюперон, Г.А. (1924), Краткий курс истории физических упражнений, Издание Ленинградской школы физического образования Комсостава К.А. и Ф Ленинград, режим доступа: https://rucont.ru/efd/224049.

ВРУ (1993), Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12.

Кун, Л. (1982), Всеобщая история физической культуры, Ленинград, Москва.

Лубышева, Л.И. (2001), Социология физической культуры и спорта: учеб. пособие, Издательский центр «Академия», Москва.

Новиков, Н.І. (1783), "О воспитании и наставлении детей. Для распространения общеполезных знаний и всеобщего благополучия", С. 423.

Кабінет Міністрів України (2015), "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", Постанова від 29 квітня 2015 р. № 266, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.

Сидоренко, Л.І. (2012), "Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри", Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах, № 21, С.43-48.

Сутула, В.О. (2018), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (повідомлення друге)", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1, С. 78-84.

Сутула, В.О. (2017), "Про сутність зв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (повідомлення перше)", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 91-96.

Сутула, В.О. (2012), Теоретико-методичні засади формування фізичної культури особистості в умовах цілісної соціально-педагогічної системи: дис. док. пед. наук, Харків, С. 38-50.

Кукушкин, Г.И. (ред.) (1962), Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту, Том 2, Физкультура и спорт, Москва.

Andrews, D. & Silk, M. (2011), "Physical Cultural Studies: Engendering a Productive Dialogue", Sociol. Sport J., No. 28, pp. 1-3.

Andrews, D.L. (2008), "Kinesiology’s inconvenient truth and the physical cultural studies imperative", Quest, No. 60, pp. 45-60.

Annual Announcement of Courses of Instruction. University of California (1898-99). Berkeley, 1898. 126 р. (P. 119-127).

Brown, D.H.K. (2019), "Physical Culture", Societies, No. 9(1), p. 23, doi: 10.3390/soc9010023, available at: https://www.mdpi.com/2075-4698/9/1/23.

By Dio Lewis (1864), "Physical culture", The American Educational Monthly, New York,. Vol. 1, pp. 12-16.

Department of publc instruction (1898), Forty-fourth Annual Report of the State Superintendent of Public Instruction, New York and Albany, Vol. 2, pp. 986.

Edward Franklin Buchner (1904), Educational theory of Immanuel Kant, J.B. Lippincott Company, Philadelphia.

Frederic De Peyster (1869), Address On The Culture Demanded By The Age, New York.

Hargreaves, J. & Vertinsky, P. (2007), Physical Culture, Power, and the Body, London, Routledge, ISBN 0415363527.

Henning Eichberg & Jerzy Kosiewicz (2016), "Body Culture, Play and Identity", Physical Culture and Sport. Studies and Research, Vol. LXXII, doi: 10.1515 / pcssr-2016-0022.

H.J. Lutcher. Stark Center for Physical Culture and Sports, available at: https://www.starkcenter.org/.

John D. Fair, «Physical culture», available at: https://www.britannica.com/topic/physical-culture.

James Cowles Prichard (1847), Researches Into the Physical History of Mankind, Vol. 5, 6, London.

Journal of the Philosophy of Sport. 2003. P.178

Journal of Physical Education, Recreation & Dance. American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance, 1989, Vol. 60 (P.85).

Karin A. E. Volkwein-Caplan (2009), Culture, Sport and Physical Activity, WSPA.

Kosiewicz Jerzy (2010), "Social and Biological Context of Physical Culture and Sport", Physical Culture and Sport. Studies and Research, Vol. 50(50), pp. 5-31.

Lewis' New Gymnastics for Ladies, Gentlemen and Children. Boston journal physical culture, Boston, 1860, Vol. 1.

M.L. Holbrook (1864), The Ohio Educational Monthly, Vol. 13, pp. 200-203.

Nathan Allen, M.D. (1869), Physical Culture in Amherst College, Lowell, Mass., pp .3-40.

New Zealand Parliament (1937), Parliamentary Debates, Vol. 249, pp. 527-531.

UNESCO (1989), Physical Education and Sport in the Cause of Humanism: Final Report.

Susan Grant (2013), Physical Culture and Sport in Soviet Society: Propaganda, Acculturation, and Transformation in the 1920s and 1930s, New York and London, ISBN: 9780415806954.

Thomas Southwood Smith (1835), The Philosophy of Health: Or, an Exposition of the Physical and Mental Constitution of Man, London, Vol. 1.

The American Quarterly Observer, Boston, 1833, Vol. 1. (pp. 251-269).

The Pennsylvania School Journal, 1865, Vol. 13 (pp. 182-186).

The Educational Journal of Virginia, 1874, Vol 6 (pp. 537-541).

The United States Journal of Homœopathy, 1860, Vol. 1 (pp. 456-467).

Robert Cassie Waterston (1842), Thoughts on Moral and Spiritual Culture, Boston. (pp. 12-19).

Physical Culture and Sport. Studies and Research, available at: http://journals4free.com/link.jsp?l=30748242

Khaled Allen (2014), The History of Physical Fitness, available at: http://www.artofmanliness.com/2014/09/24/the-history-of-physical-fitness/.

Old and Sold (1897), School Management – Physical Culture, available at: http://www.oldandsold.com/articles24/school-management-2.shtml.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Василь Сутула

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.